Komisja Europejska zakreśliła ramy pomocy publicznej dla przedsiębiorstw dotkniętych sytuacją w Ukrainie

  • 24.03.2022
  • KWKR Konieczny, Wierzbicki i Partnerzy SKA
  • ul. Kącik 4
  • 30-549 Kraków
  • PL
23 marca 2022 r. Komisja Europejska w komunikacie numer C(2022) 1890 final, ogłosiła tymczasowe ramy kryzysowe pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom, którzy ponieśli straty w związku z wojną w Ukrainie. Chodzi tutaj nie tylko o straty będące bezpośrednio związane z rosyjską inwazją, takie jak zakłócenie łańcuchów dostaw produktów, które w normalnych okolicznościach byłyby sprowadzane z Ukrainy, ale też straty związane z sankcjami nałożonymi przez UE i USA na Rosję oraz związaną z nimi konieczność zakończenia lub ograniczenia współpracy z rosyjskimi partnerami biznesowymi. Komisja Europejska dostrzega również związek między inwazją na Ukrainę a wzrostem cen energii elektrycznej. Dlatego też przewiduje ramy wsparcia dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu wskazanych wyżej okoliczności. Z tego powodu, w ocenie Komisji, zachodzi potrzeba podjęcia zorganizowanych działań pomocowych dla przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią komunikatu, Komisja przewiduje trzy rodzaje wsparcia.
company logo

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • KWKR Konieczny, Wierzbicki i Partnerzy SKA
  • ul. Kącik 4
  • 30-549 Kraków
  • PL
Szczegóły