Rady nadzorcze na nowo

 • 06.12.2022
 • KWKR Konieczny, Wierzbicki i Partnerzy SKA
 • ul. Kącik 4
 • 30-549 Kraków
 • PL

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie dnia 13 października 2022 roku wywołała niemałe zainteresowanie, gdyż wprowadziła dużo nowości. Jakich dokładnie?

report image
Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie dnia 13 października 2022 roku wywołała niemałe zainteresowanie, gdyż wprowadziła dużo nowości. Uwaga była  skupiona głównie na przepisach dotyczących zasad tworzenia i funkcjonowania grup spółek. Warto również pochylić się nad zmianami dotyczącymi rad nadzorczych, albowiem przepisy te można traktować jako minimum dobrych praktyk co do sposobu funkcjonowania organów nadzorczych w spółkach. Jakie to zmiany?

1. Prawo do informacji - zgodnie z art. 3801 k.s.h. zarząd zobowiązany jest – bez dodatkowego wezwania – do udzielenia radzie nadzorczej informacji między innymi o uchwałach zarządu i ich przedmiocie, sytuacji spółki (w tym w zakresie jej majątku), a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki.

2. Prawo do korzystania z usług eksperta - nowość stanowi także ustanowienie instytucji doradcy rady nadzorczej, który może zbadać określoną sprawę dotyczącą spółki lub jej majątku, czy też przygotować określoną analizę bądź opinię.

3. Obowiązek przygotowania dodatkowego sprawozdania 
- rady nadzorcze zostały zobowiązane do sporządzenia corocznego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, w którym zawarta ma zostać między innymi ocena sytuacji spółki. 

W krótkim opracowaniu, którego autorką jest Dominika Lara - associate kancelarii KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy - zostały wskazane wszystkie najważniejsze zmiany dotyczące rad nadzorczych w spółkach akcyjnych. Zachęcamy Państwa do lektury pełnego tekstu na naszej stronie internetowej.
 • KWKR Konieczny, Wierzbicki i Partnerzy SKA
 • ul. Kącik 4
 • 30-549 Kraków
 • PL

Pozostałe notatki

Kucera Logistics Group wybiera Panattoni Park Pruszków V

 • 06.02.2023

Spółka Kucera Logistics Group Sp. z o.o Sp. K. zdecydowała się na otwarcie nowego centrum dystrybucyjnego w Panattoni Park Pruszków V. W nowej lokalizacji najemca zajmie prawie 3300 mkw. powierzchni magazynowej i biurowej. W transakcji firmę Kucera Logistics Group reprezentowało AXI IMMO.

Mixed-use dobrze zaprojektowany – na co zwrócić uwagę w procesie planowania?

 • 06.02.2023

Ponad 70% istniejących oraz budowanych kompleksów wielofunkcyjnych łączy w sobie rewitalizację zabytkowej tkanki z nową zabudową - wynika z raportu Colliers “Mixed-use. Jak go zrozumieć?”. Oznacza to, że inwestorzy często uzupełniają stare budynki o dodatkowe funkcje, przywracając je do życia, a to w znacznym stopniu wpływa na tożsamość nowo powstałego miejsca. Kto inwestuje w tego typu projekty i z jakimi wyzwaniami mierzą się deweloperzy, tworząc wielofunkcyjne nieruchomości?

Kancelaria White & Case doradzała bankom przy pierwszej emisji obligacji MREL przeprowadzonej przez PKO Bank Polski o wartości 750 mln euro

 • 03.02.2023

Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Banco Santander, S.A., Erste Group Bank AG, Société Générale i PKO Bank Polski S.A., działającym jako banki współprowadzące księgę popytu, oraz UniCredit Bank AG, działającemu jako globalny koordynator, w związku z pierwszą emisją uprzywilejowanych obligacji MREL (3NC2) zapadalnych w 2026 r. o łącznej wartości 750 mln euro przeprowadzoną przez PKO Bank Polski S.A.

White & Case doradzała TF Silesia przy podpisaniu z CPK przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Torpolu

 • 03.02.2023

Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Towarzystwu Finansowemu Silesia (TF Silesia) w związku z zawarciem ze spółką Centralny Port Komunikacyjny (CPK) przedwstępnej umowy sprzedaży pakietu (38%) posiadanych przez TF Silesia akcji w notowanej na GPW w Warszawie spółce Torpol, wykonawcy infrastruktury kolejowej.