Kara prezesa UOKiK nałożona na Vinted: „O warunkach płatności trzeba informować!”

 • 20.05.2022
 • KWKR Konieczny, Wierzbicki i Partnerzy SKA
 • ul. Kącik 4
 • 30-549 Kraków
 • PL

Sprawa dotycząca kary administracyjnej nałożonej przez Prezesa UOKiK na litewską spółkę Vinted UAB jest nadal gorącym tematem internetowych debat. Zaniedbania sprawiły, że nad jedną z czołowych platform handlu odzieżą używaną wisi widmo poniesienia kosztów w kwocie ponad 5,3 mln. złotych. Choć Vinted planuje zaskarżyć decyzję Prezesa UOKiK, dowody obciążające litewskiego giganta są niepodważalne.

report image
17 maja 2022 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta opublikował informację, o nałożeniu na litewską spółkę Vinted UAB, operatora popularnej platformy służącej do zakupu i sprzedaży używanych ubrań, kary administracyjnej w kwocie ponad 5,3 mln. złotych.

Jakie naruszenia są zarzucane Vinted?

Przyczyną nałożenia kary miało być zaniedbanie przez spółkę obowiązków informacyjnych związanych z przekazywaniem danych o warunkach przekazania środków ze sprzedaży odzieży z rachunku operatora serwisu na rachunek bankowy osoby, która sprzedała produkt za pośrednictwem platformy. Dodatkowo, zdaniem prezesa UOKiK, spółka nie informowała kupujących o możliwości dokonania zakupu ubrań bez ponoszenia kosztów związanych z udziałem w uruchomionym w ramach platformy programie ochrony kupujących.

Przemilczenie informacji a nieuczciwa praktyka rynkowa

W rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, nieuczciwą praktyką rynkową jest każde działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Działanie może zostać uznane za wprowadzające w błąd, jeśli przekazanie nieprawidłowej informacji lub przemilczenie istotnego faktu wpływa na decyzję konsumenta o zawarciu lub niezawarciu umowy z przedsiębiorcą.

Cenne wskazówki dla podmiotów z branży e-commerce

Ze stanowiska Prezesa UOKiK wynika, że podmioty działające w branży e-commerce, które chcą ułatwić konsumentom dokonywanie płatności, oferując zewnętrzną usługę zintegrowanej płatności powinny przekazać konsumentom informacje o wszystkich czynnościach niezbędnych do skorzystania z tej usługi. O powodach sporu w najnowszym wpisie na stronie kancelarii "KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy" pisze Magdalena Wielgosz.
 • KWKR Konieczny, Wierzbicki i Partnerzy SKA
 • ul. Kącik 4
 • 30-549 Kraków
 • PL

Pozostałe notatki

Aktualności KWKR doradzało Matexi przy nowej transakcji zakupu nieruchomości 27.06.2022 KWKR doradzało Matexi przy nowej transakcji zakupu nieruchomości

 • 27.06.2022

Specjaliści KWKR kompleksowo doradzali Matexi sp. z o.o. przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, w wyniku której nasz stały Klient zyskał możliwość zakupu nieruchomości położonej w jednej z najatrakcyjniejszych części Krakowa.

White & Case doradzała bankom przy emisji akcji spółki ENEA S.A. o wartości 750 mln zł

 • 23.06.2022

Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case doradzała Pekao Investment Banking, który pełnił rolę globalnego koordynatora oferty oraz współprowadzącego księgę popytu, oraz Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, pełniącemu rolę współprowadzącego księgę popytu oraz agenta rozliczeniowego, w związku z emisją przez spółkę ENEA S.A. akcji serii D o wartości 750 milionów zł.

Kancelaria White & Case doradzała na rzecz Grupy Pracuj w związku z przejęciem niemieckiej spółki softgarden e-recruiting

 • 23.06.2022

Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case doradzała spółce Grupa Pracuj S.A. przy nabyciu niemieckiej spółki softgarden e-recruiting GmbH za kwotę ok. 118 milionów EUR. Finalizacja transakcji przewidywana jest do końca czerwca 2022 roku.

Mamy prestiżowe, podwójne wyróżnienie w Rankingu prawniczym „Rzeczpospolitej”!

 • 23.06.2022

21 czerwca otrzymaliśmy dwa wyjątkowe wyróżnienia na Gali Rankingu Kancelarii Prawniczych 2022. Docenieni zostaliśmy za wkład w budowę rynku prawniczego w Polsce oraz innowacyjne rozwiązania.