Wzmożenie kontroli Państwowa Inspekcja Pracy u pracodawców zatrudniających pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych

 • 06.12.2021
 • CWW S.CETERA, M.WĘGRZYN-WYSOCKA I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k.
 • ul. Pawła Włodkowica 10/11
 • 50-072 Wrocław
 • PL
Szczegóły

W nadchodzącym roku w życie wejdą przepisy Polskiego Ładu . Regulacje wskazanej ustawy wprowadzają szereg nowych unormowań w zakresie rozliczeń podatkowych a także zasad rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne odnoszących bezpośredni skutek w relacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikami.

Jedną z zasadniczych zmian jakie ustanawia Polski Ład jest przerzucenie na pracodawcę w całości ciężaru odpowiedzialności za nielegalne zatrudnienie pracownika bez zawartej umowy o pracę (tj. „na czarno”) i/lub za wypłacane pracownikowi wynagrodzenie, które nie zostało ujawnione organom państwowym (tj. „pod stołem”). Wskazane rozwiązanie stanowi projektowany przez Ministerstwo Finansów sposób zwalczania tzw. szarej strefy zatrudnienia. Wraz z wejściem w życie regulacji Polskiego Ładu pracownicy, którzy wykonują pracę na rzecz danego pracodawcy i otrzymują w całości lub w części wynagrodzenie, od którego nie został odprowadzone zaliczki na podatek dochodowy  jak i nie zostały uiszczone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne lub chorobowe nie będą ponosili negatywnych konsekwencji takiej sytuacji w wymiarze odpowiedzialności karnoskarbowej jak i obowiązku uiszczenia zaległych kwot podatku i niezapłaconych składek na ubezpieczenie. Mające być wprowadzonymi rozwiązania całkowicie odwracają kwestię odpowiedzialności w zaprezentowanej sytuacji – to pracodawca poniesie konsekwencje zatrudnienia pracownika „na czarno” i realizowania nieopodatkowanych i nieoskładkowanych wypłat. 

Pracodawca poniesie wskazaną powyżej odpowiedzialność także w sytuacjach, w których pracownicy faktycznie pozostając i wykonując pracę na zasadach odpowiadających stosunkowi pracy realizują zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne, w tym także w związku z wymuszeniem na nich przez pracodawców założenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Uznanie, iż dana umowa cywilnoprawna łącząca pracownika z pracodawcą stanowi umowę o pracę następuje w drodze postępowania przed właściwym sądem pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy. Takie postępowanie może zainicjować sam pracownik, może być jednak ono zainicjowane także przez Państwową Inspekcję Pracy, po przeprowadzeniu uprzedniej kontroli u pracodawcy oraz skierowanych stosownych wezwaniach pracodawcy do zmiany charakteru umowy.

Jeżeli doszłoby do przekwalifikowania umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę, wówczas umowa taka od dnia jej zawarcia (tj. wstecz) kwalifikowana jest jako umowa o pracę. W konsekwencji od momentu zawarcia umowy cywilnoprawnej przekwalifikowanej na umowę o pracę zarówno zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne winny być odprowadzane na zasadach właściwych dla umowy o pracę. Zgodnie z mającymi obowiązywać od 1 stycznia 2022r. rozwiązaniami Polskiego Ładu powstałe w związku z takim przekwalifikowaniem zaległości – w szczególności w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne lub chorobowe – w całości zobowiązany opłacić będzie pracodawca.  

Odpowiedzialność pracodawcy za „pracę na czarno”, zawierane umowy cywilnoprawne i wymuszenie założenia działalności gospodarczej

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów, w ramach Polskiego Ładu, rozwiązanie w zakresie rozliczania szarej strefy zatrudnienia wprowadza, iż w przypadku, w którym pracodawca zatrudnia pracowników „na czarno” lub wypłaca „pod stołem” część wynagrodzenia zobowiązany będzie w każdym miesiącu doliczyć do swojego przychodu wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę przypadająca na dzień stwierdzenia takiego nielegalnego zatrudnienia, bez względu na okoliczność czy wynagrodzenie takiemu pracownikowi zostało rzeczywiście wypłacone oraz w jakiej wysokości.

Pełna wersja artykułu dostępna pod adresem: https://www.cww.pl/aktualnosci

 • CWW S.CETERA, M.WĘGRZYN-WYSOCKA I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k.
 • ul. Pawła Włodkowica 10/11
 • 50-072 Wrocław
 • PL

Pozostałe notatki

Nowy wskaźnik zakłóceń w transporcie morskim Kuehne+Nagel wskazuje na dalsze wyzwania w łańcuchu dostaw

 • 20.01.2022

Kuehne+Nagel wprowadza w platformie seaexplorer wskaźnik zakłóceń, mierzący wydajności globalnej sieci transportu kontenerowego.

Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG, 19.01.2022

 • 10.01.2022

Podczas wydarzenia eksperci KPMG omówią zagadnienia i trendy, które mają kluczowy wpływ na agendy zarządzających i osób odpowiedzialnych za funkcje finansowo-podatkowe firm w Polsce. Kongres odbędzie się w formule online.

Kuehne+Nagel znacznie zwiększa swoją obecność w Afryce

 • 07.01.2022

Kuehne+Nagel, jeden z wiodących dostawców usług logistycznych na świecie, znacznie rozszerzył swoją sieć biur w Afryce.

Krajowy Rejestr Zadłużonych - nowe narzędzie dla przedsiębiorców

 • 03.01.2022

Od 1 grudnia 2021r. zaczął funkcjonować zapowiadany od dawna przez Ministerstwo Sprawiedliwości system Krajowy Rejestr Zadłużonych.