„Wydział Frankowy” w Sądzie Okręgowym w Warszawie – czy nadszedł czas na jednolite stanowisko Sądów w sprawie kredytów frankowych?

 • 14.07.2021
 • CWW S.CETERA, M.WĘGRZYN-WYSOCKA I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k.
 • ul. Pawła Włodkowica 10/11
 • 50-072 Wrocław
 • PL
Szczegóły

Utworzenie „Wydziału Frankowego” W Sądzie Okręgowym w Warszawie od dnia 1 kwietnia 2021r. swoją działalność rozpoczął XXVIII Wydział Cywilny. Wskazana jednostka organizacyjna warszawskiego Sądu Okręgowego potocznie mianowana została „Wydziałem Frankowym” z uwagi na rodzaj rozpatrywanych spraw oraz cel jej utworzenia - rozpoznawanie spraw cywilnych dotyczących umów kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut obcych.

Najaktualniejszym oraz najpowszechniejszym rodzajem procedowanych przez wskazany wydział spraw są przede wszystkim te dotyczące kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego.

Na chwilę obecną w wydziale orzeka 13 sędziów:
1.     SSO Tomasz Niewiadomski – Przewodniczący Wydziału,
2.     SSO Piotr Bednarczyk – Zastępca Przewodniczącego Wydziału,
3.     SSO Aleksandra Błażejewska,
4.     SSO Katarzyna Dawid-Birska,
5.     SSO Joanna Karczewska,
6.     SSO Paweł Krekora,
7.     SSO Iwona Lizakowska-Bytof,
8.     SSO Aleksandra Orzechowska,
9.     SSO Kamila Spalińska,
10.  SSO Paweł Stosio,
11.  SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska,
12.  SSO Ewa Wiśniewska- Wiecha,
13.  SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak.

Sprawy wskazanych powyżej sędziów, orzekających w XXVIII Wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie a dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego zostały przeniesione do wskazanego wydziału, w konsekwencji aktualizacji podlegać będą ich sygnatury. 

Orzeczenia zapadłe w ramach „Wydziału Frankowego”

W Sądzie Okręgowym w Warszawie w ramach „Wydziału Frankowego” zapadły już pierwsze istotne dla kredytobiorców rozstrzygnięcia a skupiające się na udzieleniu kredytobiorcom szeregu zabezpieczeń na czas toczących się postępowań. Za szczególnie istotne uznać należy postanowienia, którymi Sąd udzielił zabezpieczeń polegających na zawieszeniu na czas trwania procesu obowiązku kredytobiorców świadczenia na rzecz pozwanych banków rat kapitałowo-odsetkowych kredytu (postanowienia takie zapadły w sprawach o sygn. XXVIII C 1534/2021, XXVIII C 3827/2021, XXVIII C 1802/2021, XXVIII C 575/21).

Jak wskazane zostało to w sprawie o sygn. akt XXVIII C 1534/2021 prowadzonej w nowo utworzonym XXVIII Wydziale Cywilnym podstawą udzielenia zabezpieczeń „zawieszających” obowiązek płacenia rat kredytu „frankowego” jest uprawdopodobnienie przez kredytobiorców dochodzonego roszczenia (najczęściej uprawdopodobnienie nieważności zawartej przez kredytobiorców z bankiem umowy kredytu) oraz istnienie interesu prawnego po stronie kredytobiorców.

Podstawą stwierdzenia przez wskazany Sąd uprawdopodobnienia roszczeń przez kredytobiorców była treść umowy oraz warunki spłaty jego rat, w szczególności treść ujętych w umowie klauzul przeliczeniowych a określających spread walutowy. Sąd przychylił się, do twierdzeń kredytobiorców co do abuzywności klauzul przeliczeniowych, wspierając swoje stanowisko dominującym w orzecznictwie sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, jak i orzecznictwie TSUE poglądem, zgodnie z którym sprzecznym z równorzędnością stron i nietransparentnym jawi się jednostronne określanie przez bank tabeli kursów i na jej podstawie ustalanie wysokości należności kredytobiorcy będącego konsumentem. Zdaniem Sądu godzi to w interes konsumentów oraz jawi się jako sprzeczne z dobrym obyczajem.

Pełna wersja artykułu dostępna pod adresem: https://www.cww.pl/aktualnosci • CWW S.CETERA, M.WĘGRZYN-WYSOCKA I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k.
 • ul. Pawła Włodkowica 10/11
 • 50-072 Wrocław
 • PL

Pozostałe notatki

Kuehne+Nagel w pierwszej połowie 2021 r. ponad dwukrotnie podwaja zyski

 • 20.07.2021

Gospodarka światowa, która w pierwszej połowie 2021 r. nadal się ożywiała, spowodowała silny popyt na usługi logistyczne. W takich warunkach Grupa Kuehne+Nagel osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe – wszystkie jednostki biznesowe były w stanie znacznie przekroczyć przychody w porównaniu z poprzednim rokiem.

AXI IMMO zostaje na dłużej w Spektrum Tower w Warszawie i powiększa biuro w Katowicach

 • 20.07.2021

Firma AXI IMMO postanowiła przedłużyć dwie umowy najmu w swoich dotychczasowych lokalizacjach w Warszawie i Katowicach. Powierzchnia w budynku Spektrum Tower w stolicy nie uległa zmianie, z kolei śląski oddział firmy mieszczący się w Muchowiec Active Park został powiększony o dodatkową powierzchnię. Obie lokalizacje zostały również dostosowane do najnowszych standardów zapewniających bezpieczeństwo i nowe modele pracy.

Witamina D - oferta Curtis Health Caps

 • 20.07.2021

Oferta sprzedażowa Curtis Health Caps

Internetowa aukcja charytatywna na rzecz pacjentów Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

 • 15.07.2021

Trwa internetowa aukcja charytatywna na rzecz pacjentów Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Jedenaście prac pacjentów Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka zostało przekazanych na licytację. Całkowity dochód z aukcji zostanie przeznaczony na rzecz wsparcia podopiecznych IMiD.