Witold Sławiński Wiceprezesem Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Relacji i Współpracy Gospodarczej z Krajami Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki

 • 09.07.2018
 • Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • ul. Jasna 14/16 a
 • 00-041 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Witold Sławiński, adwokat w zespole technologii przemysłowych kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland, został wybrany na Wiceprezesa Zarządu utworzonego w maju 2018 roku Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Relacji i Współpracy Gospodarczej z Krajami Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki (ASEMEA).

Celem stowarzyszenia jest budowanie i zacieśnianie relacji gospodarczych, społecznych, kulturalnych i naukowych z krajami Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki. Stowarzyszenie chce działać na rzecz wzmacniania więzi z przedsiębiorcami, środowiskami biznesowymi, organami władzy, instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz inicjować i promować aktywną współpracę na rzecz wymiany wiedzy dotyczącej ww. obszarów.

Witold Sławiński został wybrany na Wiceprezesa Zarządu stowarzyszenia z uwagi na szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej projektów i transakcji międzynarodowych. Specjalizuje się w doradztwie prawnym przy procesach inwestycyjnych i kontraktach budowlanych dla firm sektora budowlanego, w szczególności podmiotów z branży automatyki budynkowej. Zajmuje się również reprezentowaniem klientów w sprawach spornych i doradztwem w zakresie prowadzenia negocjacji biznesowych oraz zawierania i opiniowania umów handlowych, w szczególności umów o roboty budowlane. Posiada ponad 11-letnia praktykę w doradztwie prawnym przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych dotyczących zamówień publicznych związanych z budową infrastruktury drogowej oraz budową stadionów. Ma szczególne doświadczenie w pracy dla podmiotów z sektora automatyki przemysłowej i chłodniczego. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa cywilnego.

Stowarzyszenie aktywnie działa od początku istnienia. W dniu 28 czerwca w Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się polsko-malezyjskie seminarium biznesowe, w którym uczestniczyli Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Antoni Mielniczuk oraz Wiceprezes – Witold Sławiński.Przewodniczącym Rady ASEMEA oraz członkiem Komitetu Założycielskiego jest Jan Styliński, of counsel w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Więcej informacji o działalności stowarzyszenia już wkrótce na www.asemea.com
 • Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • ul. Jasna 14/16 a
 • 00-041 Warszawa
 • PL

Pozostałe notatki

Zrównoważona mobilność: jak się poruszać w świecie innowacji?

 • 10.07.2018

Eksperci ds. sektora motoryzacyjnego w Mazars przedstawiają wyniki badania poświęconego zrównoważonej mobilności i globalnemu przemysłowi motoryzacyjnemu zrealizowanego we współpracy z IHS Markit.

Paweł Stykowski szefem praktyki compliance w Wierzbowski Eversheds Sutherland

 • 09.07.2018

W lipcu 2018 roku do kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland dołączył Paweł Stykowski. Objął funkcję szefa zespołu ryzyka regulacyjnego i compliance.

SDZLEGAL SCHINDHELM informuje: 13 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 • 05.07.2018

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: „Ustawa”) wdraża Dyrektywę AML do polskiego porządku prawnego i wejdzie w życie 13 lipca 2018 r., z wyjątkiem przepisów rozdziału VI Ustawy, dotyczącego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (tutaj termin wejścia w życie przepisów wyniesie 18 miesięcy). Kogo obejmie nowa ustawa i do jakich obowiązków trzeba będzie się dostosować?

2018.06.07 - Bayer finalizuje przejęcie Monsanto

 • 03.07.2018

W czwartek Bayer z powodzeniem zakończył transakcję przejęcia Monsanto. Akcje amerykańskiej spółki nie będą już dłużej notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ponieważ Bayer jest obecnie jedynym właścicielem Monsanto Company. Udziałowcom Monsanto wypłacona zostanie kwota 128 USD za akcję. Bank J.P. Morgan udzielił Bayer wsparcia w obsłudze płatności za największą transakcję przejęcia w historii firmy.