Wpływ Brexitu na ochronę znaków towarowych

 • 21.12.2020
 • Kochański & Partners Sp. k.
 • Pl. Piłsudskiego 1
 • 00-078 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Unijne prawo własności intelektualnej będzie obowiązywało w Wielkiej Brytanii tylko do końca okresu przejściowego, tj. do 31 grudnia 2020 r. Od 1 stycznia 2021 r. ochrona własności intelektualnej w Unii Europejskiej i na Wyspach będzie wyglądała odmiennie.

report image
Podstawowa zmiana polega na tym, że zharmonizowane prawa własności intelektualnej obejmujące obecnie swą skutecznością całą Unię Europejską, jak również Wielką Brytanię, będą od zakończenia okresu przejściowego zapewniać ochronę jedynie w 27 państwach Unii Europejskiej.

Podstawową kwestią dla uprawnionych do znaków towarowych UE jest to, że istniejące zarejestrowane znaki towarowe UE przestaną być skuteczne w Wielkiej Brytanii po dniu 31 grudnia 2020 r. Ich dotychczasowy brytyjski komponent zostanie natomiast automatycznie „sklonowany” z zarejestrowanego znaku towarowego UE do równoważnego brytyjskiego krajowego znaku towarowego, z takimi samymi datami zgłoszenia i pierwszeństwa jak znak towarowy UE. Oznacza to, że dotychczasowi uprawnieni do znaków towarowych UE będą mieli dwa zarejestrowane znaki towarowe w miejsce dotychczasowej jednej rejestracji: znak towarowy UE pokrywający 27 krajów UE oraz krajowy znak towarowy obejmujący Wielką Brytanię.

Znaki towarowe UE będące w dniu 31 grudnia 2020 r. jeszcze w trakcie procesu rejestracji (tj. zgłoszenia znaków towarowych UE) nie zostaną automatycznie ”sklonowane”. Zamiast tego uprawniony do takiego znaku będzie miał możliwość złożenia, w okresie do 30 września 2021 r., wniosku o rejestrację znaku krajowego w Wielkiej Brytanii z tymi samymi datami zgłoszenia i pierwszeństwa co znak towarowy UE (pod warunkiem, że zgłoszenie w Wielkiej Brytanii odpowiada zgłoszeniu znaku towarowego UE). Właściciele praw powinni zapamiętać tę datę, aby nie została ona nieopatrznie przeoczona.

Czytaj więcej: https://www.kochanski.pl/pl/wplyw-brexitu-na-ochrone-znakow-towarowych/
 • Kochański & Partners Sp. k.
 • Pl. Piłsudskiego 1
 • 00-078 Warszawa
 • PL

Pozostałe notatki

Kuehne+Nagel i Air France KLM Martinair Cargo uruchamiają pierwszą neutralną węglowo towarową trasę lotniczą

 • 21.01.2021

Kuehne+Nagel i Air France KLM Martinair Cargo uruchomiły pierwszą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla trasę lotniczą między Ameryką Północną i Europą.

Restrukturyzacja logistyki kontraktowej Kuehne+Nagel zakończona pomyślnie

 • 21.01.2021

Wraz z zakończeniem sprzedaży części logistyki kontraktowej na rzecz XPO Logistics w Wielkiej Brytanii, Kuehne+Nagel zakończyło restrukturyzację. Sfinalizowanie tej transakcji jest następstwem zbycia działalności kontraktowej w Argentynie, zamrożenia portfela FMCG we Francji, jak również aktyw w postaci nieruchomości.

Rödl & Partner pomaga szpitalom

 • 19.01.2021

Od początku pandemii Rödl & Partner wspiera polską służbę zdrowia. Właśnie zakończył się kolejny etap projektu „Pomoc dla szpitali”. Podczas dwóch edycji zostały przekazane darowizny dla siedmiu placówek w sześciu miastach. W działania zaangażowali się również pracownicy firmy, organizując wewnętrzną zbiórkę.

Grunty - Ile za metr za grunt inwestycyjny w Polsce?

 • 13.01.2021

Wysoki popyt w połączeniu z dużą aktywnością deweloperską na rynku magazynowym skutkował w ostatnich latach wysokim zapotrzebowaniem na grunty inwestycyjne. Ceny transakcyjne działek pod zabudowę magazynowo-produkcyjną wykazywały tendencję wzrostową w najlepszych pod względem logistycznym lokalizacjach. W ostatnim roku pomimo pandemii COVID-19 popyt na grunty utrzymał się na wysokim, stabilnym poziomie. AXI IMMO prezentuje raport GRUNTY INWESTYCYJNE POD PROJEKTY MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNE W POLSCE.