Muszynianka przeciwko Republice Słowacji

 • 05.11.2020
 • Kochański & Partners Sp. k.
 • Pl. Piłsudskiego 1
 • 00-078 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Trybunał arbitrażowy: Działania Słowacji wobec Muszynianki „rażące i celowe”

report image
W dniu 7 października 2020 r., trybunał arbitrażowy orzekający na podstawie regulaminu UNCITRAL wydał wyrok w sprawie naszego klienta – „Muszynianka” sp. z o.o. przeciwko Republice Słowackiej. Trybunał orzekł, że Słowacja naruszyła przepisy prawa międzynarodowego na szkodę polskiej firmy.  

Spór dotyczył naruszenia polsko-słowackiej umowy o popieraniu i ochronie inwestycji („BIT”). Sprawa miała na wielu płaszczyznach charakter precedensowy, np. w odniesieniu do zarzutu o wygaśnięciu umów BIT między państwami członkowskimi UE.  

Trybunał podzielił argumentację prawników Kochański & Partners stwierdzając, że traktowanie Muszynianki w postępowaniu administracyjnym stanowiło: „rażące i celowe zignorowanie słowackiego prawa administracyjnego i przejrzystości wymaganej od władz państwa”. Zdaniem trybunału, „takie traktowanie stanowiło naruszenie standardu traktowania bezstronnego i słusznego”. Dodatkowo trybunał arbitrażowy stwierdził, że to zachowanie stanowi naruszenie standardu traktowania niearbitralnego i niedyskryminacyjnego.
 

Trybunał uznał jednak, że zmiana konstytucyjna, która wprowadziła zakaz transgranicznego transportu wody rurociągami, nie stanowiła naruszenia BIT. Ze względu na to stwierdzenie, trybunał uznał, że Muszynianka nie mogła oczekiwać zgody na wydobycie i transport wody po wejściu w życie zmiany konstytucyjnej. Tym samym, trybunał nie zasądził odszkodowania za stwierdzone naruszenia BIT.  

Zważywszy zasadniczą część wyroku oraz na reakcję Klienta uznajemy go za sukces, rozważając przy tym środki prawne, które pozwolą Klientowi na zaspokojenie finansowe jego uznanych roszczeń” – skomentował dr Marek Jeżewski, Partner i Szef Praktyki Rozwiązywania Sporów w Kochański & Partners.
 


Więcej: https://www.kochanski.pl/pl/trybunal-arbitrazowy-dzialania-slowacji-wobec-muszynianki-razace-i-celowe/
 
 • Kochański & Partners Sp. k.
 • Pl. Piłsudskiego 1
 • 00-078 Warszawa
 • PL

Pozostałe notatki

Kuehne+Nagel i Air France KLM Martinair Cargo uruchamiają pierwszą neutralną węglowo towarową trasę lotniczą

 • 21.01.2021

Kuehne+Nagel i Air France KLM Martinair Cargo uruchomiły pierwszą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla trasę lotniczą między Ameryką Północną i Europą.

Restrukturyzacja logistyki kontraktowej Kuehne+Nagel zakończona pomyślnie

 • 21.01.2021

Wraz z zakończeniem sprzedaży części logistyki kontraktowej na rzecz XPO Logistics w Wielkiej Brytanii, Kuehne+Nagel zakończyło restrukturyzację. Sfinalizowanie tej transakcji jest następstwem zbycia działalności kontraktowej w Argentynie, zamrożenia portfela FMCG we Francji, jak również aktyw w postaci nieruchomości.

Rödl & Partner pomaga szpitalom

 • 19.01.2021

Od początku pandemii Rödl & Partner wspiera polską służbę zdrowia. Właśnie zakończył się kolejny etap projektu „Pomoc dla szpitali”. Podczas dwóch edycji zostały przekazane darowizny dla siedmiu placówek w sześciu miastach. W działania zaangażowali się również pracownicy firmy, organizując wewnętrzną zbiórkę.

Grunty - Ile za metr za grunt inwestycyjny w Polsce?

 • 13.01.2021

Wysoki popyt w połączeniu z dużą aktywnością deweloperską na rynku magazynowym skutkował w ostatnich latach wysokim zapotrzebowaniem na grunty inwestycyjne. Ceny transakcyjne działek pod zabudowę magazynowo-produkcyjną wykazywały tendencję wzrostową w najlepszych pod względem logistycznym lokalizacjach. W ostatnim roku pomimo pandemii COVID-19 popyt na grunty utrzymał się na wysokim, stabilnym poziomie. AXI IMMO prezentuje raport GRUNTY INWESTYCYJNE POD PROJEKTY MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNE W POLSCE.