Przedsiębiorca w sporze "frankowym"

 • 03.09.2020
 • CWW S.CETERA, M.WĘGRZYN-WYSOCKA I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k.
 • ul. Pawła Włodkowica 10/11
 • 50-072 Wrocław
 • PL
Szczegóły

W sprawach frankowych od Wyroku Trybunały Sprawiedliwości UE z dnia 3 października 2019 r. wiele się zmieniło, dzisiaj kredytobiorcy frankowi, tak zwani Frankowicze, jeżeli zaciągali kredyt jako konsumenci mogą liczyć, z dużą dozą prawdopodobieństwa na wygraną w Sądzie i co najmniej zmianę warunków umowy, a często też jej całkowite unieważnienie.

Jednakże, o ile prokonsumenckie rozstrzygnięcia spraw wydają się już stanowić standard orzeczniczy, to do niedawna przedsiębiorca, który zaciągnął kredyt we frankach szwajcarskich powinien się liczyć z przegraną w sądzie. Na szczęście tendencja ta zaczyna ulegać zmianie.

W ostatnim okresie zauważalny stał się trend zmiany kierunku orzeczeń Sądów Gospodarczych. Dla przedsiębiorców z kredytem frankowym oznacza to, że szanse sądowej zmiany waluty kredytu, albo nawet i unieważnienia umowy znacząco rosną.  Całość zagadnienia oparta jest o art. 3531 kodeksu cywilnego – strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego. Jest to tak zwana zasada swobody umów cywilnych.  I właśnie, jak wynika z doświadczenia Kancelarii CWW, najczęściej przedsiębiorca może zarzucić zawartej umowie o kredyt frankowy sprzeczność z ustawą – a dokładnie z art. 69 Ustawy prawo bankowe, co poprzez zastosowanie art. 58 Kodeksu cywilnego prowadzi do nieważności umowy w całości lub w części. Przepis ten (art. 69) wprost wskazuje jakie warunki musi spełniać umowa o kredyt. W realiach umów frankowych banki częstokroć nie spełniały w sposób rażący jednego z podstawowych warunków o jakiego wymaga wspomniany art. 69 Ustawy prawo bankowe. Banki w sposób nieprecyzyjny ustalały oddawaną do dyspozycji kredytobiorcy umówioną kwotę środków pieniężnych, podczas gdy Ustawa jasno mówi, że udostępniona kwota musi być jasno i precyzyjnie ustalona. Biorąc pod uwagę, że najczęściej kredytobiorca w umowie miał zapisaną kwotę we frankach, a otrzymywał złotówki i to po przeliczeniu franków po kursie – zazwyczaj skrajnie niekorzystnym i ustalonym w dowolny sposób, wręcz niemożliwe bywa ustalenie, na jaką kwotę kredytu strony umowy ostatecznie się umówiły. Skoro zawarta umowa nie ma wszystkich elementów jakie musi posiadać zgodnie z art. 69 Ustawy prawo bankowe, w tym tego najważniejszego elementu – precyzyjnie wskazanej kwoty, to należy uznać ją za sprzeczną z ustawą, a taka umowa na podstawie art. 58 Kodeksu cywilnego pozostaje nieważna i tą nieważność stwierdza Sąd

Powyżej przedstawiony mechanizm znajduje już potwierdzenie w pierwszych orzeczeniach sądów np.: Wyrok SO w Warszawie z 30.10.2018 – XXIII Ga 986/18. Warto wskazać, że w sprawach o roszczenia z umów o kredyt frankowych, kierowanych przez przedsiębiorcę przeciwko bankowi zapadają też postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń przedsiębiorcy – poprzez zawieszenie płatności rat na czas procesu. Do wydania takiego postanowienia Sąd musi ocenić roszczenie jako prawdopodobne.

Więcej informacji w newsletterze Kancelarii CWW pod adresem: https://www.cww.pl/aktualnosci

 • CWW S.CETERA, M.WĘGRZYN-WYSOCKA I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k.
 • ul. Pawła Włodkowica 10/11
 • 50-072 Wrocław
 • PL

Pozostałe notatki

MAZARS W POLSCE WZMACNIA ZESPÓŁ DORADZTWA I POWOŁUJE NOWEGO PARTNERA

 • 23.09.2020

Firma audytorsko-doradcza Mazars wzmacnia swój zespół Usług Doradztwa Finansowego w Polsce powołując nowego Partnera – Jacka Byrta. Jacek Byrt posiada blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie transakcji fuzji i przejęć, finansów przedsiębiorstw oraz doradztwa strategicznego, które zdobył pracując w firmach doradczych oraz w sektorze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

Alfa Bond Kohlhauer przenosi się pod Warszawę

 • 22.09.2020

Firma Alfa Bond Kohlhauer Sp. z o.o., producent i dostawca paneli akustycznych, zdecydowała się na wynajęcie ponad 1900 metrów kwadratowych powierzchni magazynowo-biurowej wraz z gruntem na terenie prywatnej inwestycji zlokalizowanej przy trasie S8 w Kajetanach. Negocjacje w imieniu klienta prowadziła firma AXI IMMO.

Wykorzystaj swój Bon Turystyczny w hotelach Polskiego Holdingu Hotelowego

 • 17.09.2020

Wykorzystaj swój bon turystyczny na wymarzone wakacje ze swoją rodziną w jednym z 28 hoteli należących do Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego. Zachęcamy do rezerwacji bezpośredniej: przez strony naszych hoteli, telefonicznie lub e-mailowo.

Niezwykły projekt siedziby Universal-Investment w Krakowie

 • 07.09.2020

Zapraszamy do obejrzenia krakowskiego biura Universal-Investment, jednej z wiodących europejskich platform obsługi funduszy, które zaprojektowała FBT Pracownia Architektury i Urbanistyki oraz Fruit Orchard Interior Design, a wyposażyła firma Kinnarps.