Interpretacja przesłanki posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu w postępowaniu o uznanie za obywatela polskiego

 • 09.05.2018
 • Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. K.
 • ul. Kazimierza Wielkiego 3
 • 50-077 Wrocław
 • PL
Szczegóły

W dniu 19 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. IV SA/Wa 1306/17), w którym przyjął korzystną dla cudzoziemców ubiegających się o uznanie za obywatela polskiego interpretację przesłanki posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu. Dzięki wyrokowi i staraniom Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM Klient od kwietnia 2018 r. cieszy się prawomocną decyzją uznającą go za obywatela polskiego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił pogląd Kancelarii, że przesłanka uznania za obywatela polskiego w postaci posiadania przez cudzoziemca stabilnego i regularnego źródła dochodu była błędnie rozumiana zarówno przez organ I instancji – wojewodę, jak i organ odwoławczy – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organy administracji odmawiały uznania Klienta za obywatela polskiego stojąc na stanowisku, że wykazywana w rocznym zeznaniu podatkowym strata z prowadzonej działalności gospodarczej świadczy o braku stabilnego i regularnego źródła dochodu. Nie przyjmowały argumentów Klienta i Kancelarii, że strata wynika wyłącznie z dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości, które nie wpływają na rzeczywisty dochód, ponieważ nie są wydatkiem, a jedynie kosztem, oraz, że źródłem dochodu jest prowadzona działalność gospodarcza.   

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że organy administracyjne całkowicie błędnie zrozumiały pojęcie „źródła dochodu”, utożsamiając je z pojęciem „dochodu”. Sąd wskazał, że dla spełnienia przesłanki stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczające jest ustalenie, że dane źródło dochodu przynosi stały, comiesięczny wpływ środków pieniężnych. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia jest badanie na co cudzoziemiec tak pozyskiwane środki przeznacza oraz sprawdzanie wyników finansowych wykazywanych w deklaracjach podatkowych.   

Sprawa prowadzona była przez mec. Kingę Słomkę – radcę prawnego w SDZLEGAL SCHINDHELM.
 • Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. K.
 • ul. Kazimierza Wielkiego 3
 • 50-077 Wrocław
 • PL

Pozostałe notatki

Targi Kielce WORK SAFETY-EXPO dla firm świadomie dbających o bezpieczeństwo pracowników

 • 23.05.2018

Zapraszamy na kolejną edycję Międzynarodowych Targów Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.

TOOLPORT – producent namiotów i pawilonów otwiera centrum dystrybucyjne w Polsce Centralnej

 • 21.05.2018

Firma TOOLPORT podpisała umowę najmu na wynajem blisko 5,000 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej w Logistic City w Piotrkowie Trybunalskim. Jeden z największych europejskich producentów namiotów i pawilonów otworzył pierwszy magazyn dystrybucyjny w Polsce. Najemcę w negocjacjach umowy najmu reprezentowała firma AXI IMMO.

NESTRO Opolską marką 2017!

 • 21.05.2018

Z radością informujemy że nasze produkty: Ekoinnowacyjne filtry JET, przeznaczone dla przemysłu meblarskiego, drzewnego, papierniczego oraz sortowni odpadów komunalnych zostały nagrodzone przez Zarząd Województwo Opolskie- Opolską Marką 2017 w kategorii Inwestycja Roku 2017.

Nagroda główna na najlepszy produkt w czasie X edycji Dni Druku 3D

 • 21.05.2018

Niezwykle miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy nagrodę główną za najlepszy produkt w konkursie zorganizowanym dla wystawców w czasie X edycji Dni Druku 3D w Kielcach!