Kryzysowe doradztwo prawne dla przedsiębiorstw oraz ich pracowników

 • 20.03.2020
 • Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska
 • ul. A. Wejnerta 28A
 • 02-619 Warszawa
 • PL
Szczegóły

W związku z kryzysem wywołanym koronawirusem (COVID-19) i koniecznością niezwłocznego podejmowania przez przedsiębiorców nadzwyczajnych decyzji prewencyjnych w zakresie wykonywania kontraktów oraz ochrony majątku przedsiębiorstw, SRDK wprowadza nową wyspecjalizowaną usługę kryzysowego doradztwa prawnego dla przedsiębiorstw oraz ich pracowników, przy uwzględnieniu przepisów uchwalonych specustawami i rozporządzeniami szczególnymi.

W szczególności doradzamy w zakresie:

- Podejmowania działań przeciwdziałąjącym upadłości, w tym restrukturyzacji, renegocjacji kontraktów, analizy podstaw do zapłaty kar umownych, prawa wypowiedzenia lub odstąpienia.

- Problematyki niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów m. in. możliwości uchylenia się od odpowiedzialności z powodu zaistnienia „siły wyżej” oraz zapobiegania negatywnym skutkom finansowym takich zdarzeń.

- Problematyki prawnej odszkodowań za szkody powstałe w związku z obecną sytuacją kryzysową.

- Problematyki prawa pracy, w tym praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

- Analizy nowopowstałych możliwości wsparcia przedsiębiorstw ze strony Państwa.

- Ograniczeń i obowiązków nakładanych na przedsiębiorców, w tym importerów oraz podmioty z branży spożywczej, medycznej, obronnej oraz innej znaczącej dla gospodarki na mocy specustaw.

- Skutków prawno-podatkowych i możliwości odroczenia płatności zobowiązań podatkowych.
Doradztwo prawne będzie świadczone przez prawników SRDK zdalnie przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (telefon, poczta elektroniczna, telekonferencje, skype, facetime – ustalane indywidualnie).

Mając na uwadze nieustające i nadzwyczajne zmiany w prawie oraz gospodarce światowej, podjęliśmy również decyzję o wprowadzeniu Informatora prawno-gospodarczego SRDK (newsletter), który będzie zawierał bieżące wiadomości z wielu dziedzin prawa oraz naszą analizę aktualnego stanu gospodarki z podziałem na poszczególne branże. W tym szczególnym i niezwykle trudnym czasie dla przedsiębiorców, skupimy się oczywiście na problematyce koronawirusa (COVID-19)  i wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego.

Informator będzie opracowywany cyklicznie przez Zespół SRDK – specjalistów, którzy dostarczą Państwu aktualne, rzetelne i wyspecjalizowane informacje istotne w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą. W obecnym, szczególnym okresie planujemy wydawanie Informatora częściej niż raz w miesiącu, wierząc, iż bieżące analizy prawne pomogą Państwu bezpiecznie przetrwać aktualny kryzys.

Nasz najnowszy Informator jest szczególny, gdyż porusza bardzo aktualny temat istniejącej pandemii, jak też zawiera dane o wprowadzonej przez SRDK nowej usłudze kryzysowego doradztwa prawnego. Zachęcamy gorąco do lektury pod linkiem: https://mailchi.mp/0a4aa7f48fd9/newsletter-informator-prawno-gospodarczy.   Jeśli wyrażacie Państwo zainteresowanie automatycznym i cyklicznym otrzymywaniem Informatora prawno-gospodarczego SRDK, zachęcamy do szybkiego i prostego potwierdzenia pod linkiem: http://eepurl.com/gT4DA1.

Jeśli wyrażacie Państwo zainteresowanie automatycznym i cyklicznym otrzymywaniem Informatora prawno-gospodarczego SRDK, zachęcamy do szybkiego i prostego potwierdzenia pod linkiem: http://eepurl.com/gT4DA1.

Wystarczy wpisać w nim adres e-mail, na który będzie wysyłany Informator. Wówczas na Państwa skrzynkę odbiorczą zostanie wysłany link w celu weryfikacji poprawności podanego adresu e-mail. Po kliknięciu w ten link, zostaną Państwo automatycznie dodani do naszej listy subskrybentów.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji oraz życzymy Państwu siły oraz zdrowia w tym trudnym dla wszystkich okresie !

Pozdrawiam serdecznie,  
Marcin Szymańczyk
Partner Zarządzający Kancelarii SRDK
 
Zespół SRDK
Kontakt
Linkedin SRDK 

 • Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska
 • ul. A. Wejnerta 28A
 • 02-619 Warszawa
 • PL

Pozostałe notatki

Nowa forma składania ofert na możliwość produkcji i dostaw środków ochrony indywidualnej do Ministerstwa Zdrowia

 • 02.04.2020

MZ uruchomiło Platformę Zakupową, dzięki której można składać je bezpośrednio na stronie zapytania ofertowego oraz aukcji elektronicznej. Mając na uwadze najnowsze wytyczne krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych zapraszamy polskich przedsiębiorców do składania ofert na produkcję jednorazowych maseczek oraz strojów ochronnych zgodnych z zamieszczonymi poniżej wymaganiami.

Dzierżawa a obniżenie czynszu w nadzwyczajnych okolicznościach

 • 02.04.2020

W obecnej sytuacji gospodarczej kraju – stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego w Polsce w dniu 25 marca 2020 (Rozporządzenie Dz.U. 2020 poz. 491) warto zwrócić uwagę dzierżawców na normę prawną wynikającą z art. 700 Kodeksu cywilnego:

Mentoring jako wsparcie liderów w dobie kryzysu - nowa formuła 2020 - transmisja on-line Fundacji Liderek Biznesu

 • 01.04.2020

Czas pandemii sparaliżował aktywność w większości obszarów gospodarki. Spowodował również wstrzymanie lub przesunięcie albo zmianę formuły wielu wartościowych programów rozwojowych, w tym programu Fundacji Liderek Biznesu dedykowanemu ważnemu aspektowi jakim jest rozwój i wspieranie przyszłych liderów.

Tarcza Antykryzysowa - pomoc publiczna na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

 • 01.04.2020

W związku z pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwanej „tarczą antykryzysową”, poniżej przedstawiamy krótką informację w przedmiocie świadczeń, jakie mają przysługiwać na dofinansowanie kosztów pracowniczych, podmiotów, które będą uprawnione do skorzystania z nich oraz ich wysokości.