Wierzbowski Eversheds Sutherland zmienia nazwę

 • 03.02.2020
 • Eversheds Sutherland Wierzbowski
 • ul. Jasna 14/16 a
 • 00-041 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Od 1 lutego 2020 roku kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland funkcjonuje jako Eversheds Sutherland Wierzbowski Sp. k. Zmiana nazwy nie wpływa na tożsamość kancelarii oraz zakres prowadzonej przez nią działalności.

report image
Wszystkie dotychczasowe dane rejestrowe, jak NIP, REGON czy KRS pozostają bez zmian. Podobnie niezmienny pozostaje adres strony internetowej eversheds-sutherland.pl oraz schemat adresów mailowych. Firma spółki, tj. Eversheds Sutherland Wierzbowski Sp. k. będzie używana w dokumentach formalnych, natomiast w komunikacji marketingowej i mediowej kancelaria używać będzie określenia „polskie biuro Eversheds Sutherland” oraz posługiwać się będzie globalnie stosowanym przez Eversheds Sutherland logotypem. „Skrócone” logo to jedyna istotna zmiana w zakresie identyfikacji wizualnej.

Decyzja o zmianie nazwy jest w dużym stopniu konsekwencją wieloletniej obecności w Eversheds Sutherland i coraz ściślejszej współpracy w ramach tej sieci. Wynika również z potrzeby ujednolicenia nazw biur działających pod globalną marką Eversheds Sutherland. Aktualnie polskie biuro jest jednym z 69 zlokalizowanych w 34 krajach na całym świecie.

 Nowa nazwa to nie jedyna w ostatnim czasie istotna zmiana w kancelarii – z początkiem 2020 roku firma poszerzyła grono wspólników, do którego dołączyły: Marta Gadomska-Gołąb oraz dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska. Obie związane są z kancelarią niezmiennie od blisko 14 lat, od 2017 roku na stanowisku partnerów. W ostatnich latach zbudowały silną praktykę Commercial oraz przyczyniły się do realizacji wielu celów ważnych z punktu widzenia całej kancelarii.
 • Eversheds Sutherland Wierzbowski
 • ul. Jasna 14/16 a
 • 00-041 Warszawa
 • PL

Pozostałe notatki

MB Motors Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz

 • 24.02.2020

MB Motors to Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz, który istnieje na rynku już od roku 2003. Posiada wpływową i stale rosnącą pozycją na rynku mazowieckim oraz Wielkopolskim.

Ograniczenia zatorów płatniczych w transakcjach handlowych w świetle nowelizacji

 • 14.02.2020

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych z dnia 19 lipca 2019 r. Na jej gruncie, do polskiego porządku prawnego wprowadzone zostały istotne zmiany, jak również nowe instytucje, zmierzające do ukrócenia niepożądanych w obrocie handlowym praktyk przejawiających się w istotnych opóźnieniach płatniczych za otrzymane towary lub usługi.

Eversheds Sutherland Wierzbowski jednym z doradców MF i UKNF w projekcie rozwoju innowacyjnych usług finansowych

 • 07.02.2020

Ministerstwo Finansów i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ze wsparciem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i KE, rozpoczęły projekt mający na celu ustanowienie ram prawnych oraz technologicznych dla rozwoju sektora FinTech oraz SupTech w Polsce. W skład konsorcjum odpowiedzialnego za projekt weszli: Areto, FinTech Consultancy, IT9 oraz Eversheds Sutherland Wierzbowski.

Dopłaty do aut elektrycznych i wodorowych. Niekonsekwentny system wsparcia.

 • 05.02.2020

28 listopada 2019 roku w życie weszło rozporządzenie w sprawie dopłat do zakupu nowych samochodów elektrycznych i wodorowych.