PwC w Polsce z tytułem Top Employer 2020 jako lider zarządzania zasobami ludzkimi i tworzenia najlepszych warunków pracy

 • 31.01.2020
 • PwC Polska
 • ul. Polna 11
 • 00-633 Warszawa
 • PL
Szczegóły

PwC pozytywnie przeszło program certyfikacji prowadzony przez Top Employers Institute i otrzymało tytuł Top Employer 2020, który jest potwierdzeniem jakości warunków pracy w organizacji. PwC zatrudnia w Polsce już ponad 6 tys. osób, ekspertów zajmujących się doradztwem biznesowym, technologicznym, podatkowym i prawnym oraz audytem.

Top Employers Institute został założony ponad 28 lat temu i certyfikował ponad 1600 organizacji w 119 krajach/regionach. Organizacje certyfikowane jako Top Employers zapewniają swoim pracownikom doskonałe warunki pracy dzięki wdrażaniu wysokich standardów HR i tworzeniu najlepszego środowiska pracy zgodnie z ideą „people-first”.
PwC obchodzi w tym roku 30-lecie działalności w Polsce. Zatrudniamy ponad 6 tys. osób, a nasze plany rekrutacyjne na kolejne lata są bardzo ambitne. Staramy się dbać o to, by ludzie, którzy pracują w PwC, mieli jak najlepsze warunki do wykonywania swoich obowiązków i rozwoju zawodowego. Możliwość rozwoju, progresja i dobra kultura organizacyjna, oparta na wartościach, są kluczowe. Tytuł Top Employer jest dla nas potwierdzeniem, że podejmowane przez nas działania w tym zakresie dorównują najlepszym światowym standardom. Adam Krasoń, prezes PwC w Polsce
W październiku 2019 r. PwC rozpoczęło globalny program „New World. New Skills”, który jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się pod wpływem nowych technologii rzeczywistość biznesową oraz potrzebę nowych kompetencji i umiejętności. W ciągu najbliższych czterech lat PwC na świecie przeznaczy 3 mld dolarów na projekty związane z podnoszeniem umiejętności cyfrowych swoich pracowników oraz na dzielenie się wiedzą w zakresie technologii i wspierania klientów oraz społeczeństw w procesie transformacji cyfrowej. Tytuł Top Employer dla PwC to także docenienie działań realizowanych przez firmę w projekcie People Agenda, którego celem jest identyfikacja potrzeb pracowników i wdrażanie konkretnych rozwiązań. W efekcie powstały takie inicjatywy jak BeWell@PwC, Flex@PwC, PwC for Women, czy Parents@PwC. Obecnie firma pracuje nad ułatwieniem pracy osobom z niepełnosprawnościami.PwC rozwija także kreatywne środowisko pracy. Dzięki programowi Innovation@Poland pracownicy mają możliwość zdobywania finansowania na realizację swoich innowacyjnych pomysłów biznesowych. Firma inicjuje i angażuje się w działania, które realizują nadrzędny cel organizacji, czyli budowanie zaufania i rozwiązywanie problemów. Społeczny wpływ realizowany jest zarówno poprzez działania wolontariackie, jak też przez projekty biznesowe o charakterze edukacyjnym.
O programie certyfikacji Top Employers
Kwestionariusz najlepszych praktyk HR składa się z ponad 100 pytań, które obejmują 600 praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w 10 tematach: strategia talentów, planowanie zasobów ludzkich, pozyskiwanie talentów, onboarding, szkolenia i rozwój, zarządzanie wynikami, rozwój umiejętności przywódczych, kariera i planowanie sukcesji, wynagrodzenia i świadczenia oraz kultura.
https://www.pwc.pl/pl/media/2020/2020-01-31-pwc-tytul-top-employer-2020.html
 • PwC Polska
 • ul. Polna 11
 • 00-633 Warszawa
 • PL

Pozostałe notatki

MB Motors Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz

 • 24.02.2020

MB Motors to Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz, który istnieje na rynku już od roku 2003. Posiada wpływową i stale rosnącą pozycją na rynku mazowieckim oraz Wielkopolskim.

Ograniczenia zatorów płatniczych w transakcjach handlowych w świetle nowelizacji

 • 14.02.2020

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych z dnia 19 lipca 2019 r. Na jej gruncie, do polskiego porządku prawnego wprowadzone zostały istotne zmiany, jak również nowe instytucje, zmierzające do ukrócenia niepożądanych w obrocie handlowym praktyk przejawiających się w istotnych opóźnieniach płatniczych za otrzymane towary lub usługi.

Eversheds Sutherland Wierzbowski jednym z doradców MF i UKNF w projekcie rozwoju innowacyjnych usług finansowych

 • 07.02.2020

Ministerstwo Finansów i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ze wsparciem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i KE, rozpoczęły projekt mający na celu ustanowienie ram prawnych oraz technologicznych dla rozwoju sektora FinTech oraz SupTech w Polsce. W skład konsorcjum odpowiedzialnego za projekt weszli: Areto, FinTech Consultancy, IT9 oraz Eversheds Sutherland Wierzbowski.

Dopłaty do aut elektrycznych i wodorowych. Niekonsekwentny system wsparcia.

 • 05.02.2020

28 listopada 2019 roku w życie weszło rozporządzenie w sprawie dopłat do zakupu nowych samochodów elektrycznych i wodorowych.