Przywrócenie pracownika na koszt i ryzyko pracodawcy.

 • 19.11.2019
 • Mikulski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Komandytowa
 • ul. Kielecka 19
 • 31-523 Kraków
 • PL
Szczegóły

Sąd pierwszej instancji nakazać dalsze zatrudnianie pracownika aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Zakres zmian

W wyniku wejścia w życie w dniu 7 listopada 2019 roku ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1469) – zmieniającej w istotnej części przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, art. 477^2§2 k.p.c. zyskał nowe brzmienie. Zmiana polega przede wszystkim na wprowadzeniu możliwości nałożenia przez sąd na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w wypadku przywrócenia pracownika do pracy. Ta niepozorna zmiana art. 477^2§2 k.p.c. z pewnością będzie miała ogromne skutki dla pracowników i zatrudniających ich pracodawców.

Dotąd

W dotychczasowym stanie prawnym, sąd, na wniosek pracownika, mógł nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy tylko wówczas, gdy uznał wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne.

Teraz

Po wejściu w życie ustawy nowelizującej przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, art. 477^2§2 k.p.c. pozwala sądowi na zobowiązanie pracodawcy do dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania również wówczas, gdy pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia, a także gdy rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem, ale termin wypowiedzenia już upłynął. W takim przypadku od dnia wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji pracownik, z którym pracodawca rozwiązał stosunek pracy zostanie przywrócony na dotychczas zajmowane stanowisko z tym samym zakresem obowiązków i wynagrodzeniem. Pracodawca nie będzie mógł ponownie zwolnić takiej osoby aż do zakończenia postępowania przed sądem drugiej instancji, gdyż z aktualnej treści przepisu wynika obowiązek zatrudnienia do zakończenia procesu.

Wnioski

W naszej ocenie, przywrócenie pracownika do pracy podczas toczącego się postępowania sądowego może skutkować dalszą eskalacją konfliktu, a w konsekwencji zaprzepaścić szanse na zawarcie ugody. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których pracodawca zwalnia pracownika ze względu na przyczyny mające swe źródło w utracie do niego zaufania. Pozostaje nadzieja, że sądy będą badać takie sprawy odrębnie w zakresie zgodności z prawem rozwiązania stosunku pracy i zasadności przywrócenia pracownika do pracy. Literalna treść znowelizowanego przepisu mówi o 
obowiązku dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego wyroku". Tak sformułowany przepis niejako sugeruje, że pracodawca nie może z innych przyczyn rozwiązać z pracownikiem stosunku pracy w tym czasie. W naszej ocenie, jest to zbyt daleko idąca wykładnia tego przepisu, nie uwzględniająca przypadków dopuszczenia się przez pracownika ciężkich naruszeń obowiązków pracowniczych. W takich wypadkach, pracodawca powinien zachować prawo rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Więcej na:
http://mikulski.krakow.pl/biezaca-informacja-prawna-73-2019/ 
 • Mikulski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Komandytowa
 • ul. Kielecka 19
 • 31-523 Kraków
 • PL

Pozostałe notatki

ebook Praktyczne aspekty MDR (Raportowanie Schematów Podatkowych)

 • 06.12.2019

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszym bezpłatnym eBookiem "Praktyczne aspekty MDR" przygotowanym przez specjalistów Instytutu Cen Transferowych.

Colian Logistic w Panattoni Park Wrocław IX

 • 03.12.2019

Colian Logistic, spółka należąca do grupy Colian Holding SA., lidera na rynku spożywczym przeniosła się do nowego magazynu w okolicach Wrocławia. Firma wynajęła 7 250 mkw. powierzchni magazynowo – biurowej w Panattoni Park Wrocław IX. W transakcji najmu doradzała firma AXI IMMO.

Amwin nagrodzony Platynową Statuetką Fair Play 2019!

 • 25.11.2019

Z wielką przyjemnością i satysfakcją Prezes Zarządu Marek Winter, podczas uroczystej Gali Przedsiębiorstwa Fair Play 2019, odebrał Certyfikat już po raz 10-ty! Amwin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jako jedyna firma z branży w województwie wielkopolskim została także uhonorowana Platynową Statuetką!

Kuehne + Nagel rozszerza swoją europejską sieć drogową w Holandii i Belgii

 • 22.11.2019

Kuehne + Nagel ogłasza przejęcie wydzielonej części działalności transportowej i logistycznej firmy Rotra. Firma z siedzibą w Holandii zatrudnia ok. 800 pracowników i osiąga roczny przychód netto powyżej 100 mln EUR.