KRÓTSZE TERMINY UBIEGANIA SIĘ O ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI!

 • 15.04.2019
 • Mikulski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Komandytowa
 • ul. Kielecka 19
 • 31-523 Kraków
 • PL
Szczegóły

5 kwietnia br. do podpisu Prezydenta trafiła Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowe przepisy w istotny sposób skracają terminy ubiegania się o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

 Po wejściu w życie nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami, terminy będą wyglądały następująco: 
 • Jeżeli organ administracyjny poinformuje poprzednich właścicieli (lub ich spadkobierców) wywłaszczonej nieruchomości o możliwości złożenia wniosku o zwrot – osoby te będą miały 3 miesiące na złożenie wniosku, liczone od dnia otrzymania zawiadomienia o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
 • W sytuacji, gdy organ nie dokona zawiadomienia o możliwości złożenia wniosku o zwrot, uprzedni właściciele (lub spadkobiercy) będą mogli ubiegać się o zwrot wywłaszczonej nieruchomości przez 20 lat od dnia, w którym decyzja wywłaszczeniowa stała się ostateczna.Do tej pory byli właściciele mieli możliwość ubiegania się o zwrot wywłaszczonych nieruchomości nawet po kilkudziesięciu latach od wywłaszczenia!
Uwaga! Nowe przepisy obejmą również nieruchomości wywłaszczone przed wejściem w życie ustawy. Tak więc, w sytuacji gdy 20 letni termin upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy albo gdy od dnia wejścia w życie ustawy do upływu tego terminu pozostało nie więcej niż 12 miesięcy, wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości może zostać złożony w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 
 • Poprzedni współwłaściciel (lub spadkobiercy) wywłaszczonej nieruchomości, któremu wcześniej odmówiono zwrotu, z uwagi na brak zgody wszystkich współwłaścicieli, będzie mógł obecnie wystąpić ze stosownym wnioskiem o zwrot przypadającego na niego udziału w nieruchomości, ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy.
 • Dawni właściciele nieruchomości, którzy utracili prawo własności – nie na podstawie decyzji wywłaszczeniowej – lecz w drodze umowy z organem administracyjnym, będą mogli złożyć żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
 Ustawa prawdopodobnie wejdzie w życie w niedługim czasie, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.  Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią: 
 • dawnych właścicieli (współwłaścicieli, spadkobierców) nieruchomości wywłaszczonych na cele publiczne (czy to w drodze decyzji, czy umowy) Warto sprawdzić, czy nie grozi Państwu bezpowrotne wygaśnięcie roszczeń o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.
 • aktualnych właścicieli nieruchomości wywłaszczonych,  w stosunku do których kierowane są roszczenia poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców;
 • podmioty – zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa – które planują nabycie nieruchomości będącej uprzednio przedmiotem wywłaszczenia. Wykonamy dla Państwa analizę stanu prawnego nieruchomości (audyt prawny), pod kątem ryzyk związanych z możliwością ubiegania się o zwrot nieruchomości przez dawnych właścicieli/spadkobierców.

office@mikulski.krakow.pl
 www.mikulski.krakow.pl

 • Mikulski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Komandytowa
 • ul. Kielecka 19
 • 31-523 Kraków
 • PL

Pozostałe notatki

Jeśli magazyn, to na Górnym Śląsku

 • 10.06.2019

Po okresie wzmożonej aktywności w Polsce Centralnej, zarówno deweloperzy, jak i najemcy poszukujący magazynów ponownie zwracają się w stronę Górnego Śląska. Na drugim największym rynku pod kątem dostępnej powierzchni przemysłowo-logistycznej w Polsce popyt wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, sięgając 160 tys. mkw. Jak wynika z oceny CBRE, działki inwestycyjne oraz przestrzenie magazynowe na tym terenie są jednymi z atrakcyjniejszych w kraju.

Wszystko dla kościoła i sztuki

 • 31.05.2019

To już XX edycja Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO. Targi odbędą się od 10 do 12 czerwca 2019 roku.

Kuehne + Nagel wyposaża nowe pojazdy w funkcję asystenta skrętu

 • 26.05.2019

Kuehne + Nagel optymalizuje swoją flotę pojazdów ciężarowych w celu redukcji emisji spalin i maksymalizacji bezpieczeństwa na drogach.

Wyprzedajemy pakiety konferencyjne do 14 czerwca 2019.

 • 24.05.2019

Po wakacjach zapraszamy do nowych sal konferencyjnch.