KRÓTSZE TERMINY UBIEGANIA SIĘ O ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI!

 • 15.04.2019
 • Mikulski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Komandytowa
 • ul. Kielecka 19
 • 31-523 Kraków
 • PL
Szczegóły

5 kwietnia br. do podpisu Prezydenta trafiła Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowe przepisy w istotny sposób skracają terminy ubiegania się o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

 Po wejściu w życie nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami, terminy będą wyglądały następująco: 
 • Jeżeli organ administracyjny poinformuje poprzednich właścicieli (lub ich spadkobierców) wywłaszczonej nieruchomości o możliwości złożenia wniosku o zwrot – osoby te będą miały 3 miesiące na złożenie wniosku, liczone od dnia otrzymania zawiadomienia o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
 • W sytuacji, gdy organ nie dokona zawiadomienia o możliwości złożenia wniosku o zwrot, uprzedni właściciele (lub spadkobiercy) będą mogli ubiegać się o zwrot wywłaszczonej nieruchomości przez 20 lat od dnia, w którym decyzja wywłaszczeniowa stała się ostateczna.Do tej pory byli właściciele mieli możliwość ubiegania się o zwrot wywłaszczonych nieruchomości nawet po kilkudziesięciu latach od wywłaszczenia!
Uwaga! Nowe przepisy obejmą również nieruchomości wywłaszczone przed wejściem w życie ustawy. Tak więc, w sytuacji gdy 20 letni termin upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy albo gdy od dnia wejścia w życie ustawy do upływu tego terminu pozostało nie więcej niż 12 miesięcy, wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości może zostać złożony w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 
 • Poprzedni współwłaściciel (lub spadkobiercy) wywłaszczonej nieruchomości, któremu wcześniej odmówiono zwrotu, z uwagi na brak zgody wszystkich współwłaścicieli, będzie mógł obecnie wystąpić ze stosownym wnioskiem o zwrot przypadającego na niego udziału w nieruchomości, ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy.
 • Dawni właściciele nieruchomości, którzy utracili prawo własności – nie na podstawie decyzji wywłaszczeniowej – lecz w drodze umowy z organem administracyjnym, będą mogli złożyć żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
 Ustawa prawdopodobnie wejdzie w życie w niedługim czasie, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.  Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią: 
 • dawnych właścicieli (współwłaścicieli, spadkobierców) nieruchomości wywłaszczonych na cele publiczne (czy to w drodze decyzji, czy umowy) Warto sprawdzić, czy nie grozi Państwu bezpowrotne wygaśnięcie roszczeń o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.
 • aktualnych właścicieli nieruchomości wywłaszczonych,  w stosunku do których kierowane są roszczenia poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców;
 • podmioty – zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa – które planują nabycie nieruchomości będącej uprzednio przedmiotem wywłaszczenia. Wykonamy dla Państwa analizę stanu prawnego nieruchomości (audyt prawny), pod kątem ryzyk związanych z możliwością ubiegania się o zwrot nieruchomości przez dawnych właścicieli/spadkobierców.

office@mikulski.krakow.pl
 www.mikulski.krakow.pl

 • Mikulski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Komandytowa
 • ul. Kielecka 19
 • 31-523 Kraków
 • PL

Pozostałe notatki

Kuehne + Nagel uruchamia KN Pledge, pierwsze rozwiązanie online z gwarantowanym czasem dostawy w morskim transporcie kontenerowym

 • 15.04.2019

Dzięki najnowszemu rozwiązaniu, Kuehne + Nagel jest pierwszym na rynku dostawcą usług logistycznych, który oferuje rozwiązanie online dla przesyłek pełnokontenerowych (FCL). Rozwiązanie obejmuje gwarantowany czas realizacji transportu, 100% gwarancję zwrotu pieniędzy, rozszerzoną odpowiedzialnością za towar, natychmiastową wycenę oraz równoważenie pozostawianego śladu węglowego.

GEFCO uruchamia Mission Control Centre do obsługi pilnych dostaw lotniczych

 • 05.04.2019

Grupa GEFCO zainicjowała działalność międzynarodowego centrum do obsługi operacyjnej, kontroli i koordynacji pilnych dostaw lotniczych o krytycznym czasie dostarczenia. Mission Control Centre znajduje się w Amsterdamie i zapewnia całodobowe wsparcie klientów i zespołów GEFCO na całym świecie.

Grupa GEFCO: transport kolejowy towarów niebezpiecznych w 30 dni do Chin

 • 05.04.2019

Grupa GEFCO wprowadza do oferty zoptymalizowane rozwiązania w zakresie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych między Europą a Azją. Wielkość ładunku może wahać się od jednego kontenera 40HC po dedykowany zwarty skład pociągowy. Czas dostawy z Polski wynosi do 30 dni.

Kuehne + Nagel zostało wybrane na kluczowego partnera przy projekcie modernizacji samolotów A380

 • 03.04.2019

• Kompleksowa obsługa Klienta oparta na rozwiązaniu KN InteriorChain • Trzyletnie partnerstwo z Singapur Airlines