Raport Strategy&Polska: “Ochrona zdrowia w Polsce - potencjał rozwoju i szanse dla inwestorów”

 • 12.06.2024
 • PwC Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
 • ul. Polna 11
 • 00-633 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Szanowni Państwo, Pragniemy podzielić się z Państwem najnowszym raportem Strategy& Polska: “Ochrona zdrowia w Polsce - potencjał rozwoju i szanse dla inwestorów”.

report image
👉 Raport jest dostępny pod poniższym linkiem

W Polsce, struktura ludności coraz bardziej zbliża się do modelu zachodnioeuropejskiego, w którym średni wiek obywatela jest coraz wyższy. W ciągu ostatnich 30 lat znacząco wzrosła średnia długość życia – o 11% wśród mężczyzn i 8% wśród kobiet (1990-2022). Projekcje demograficzne wskazują, że udział ludności powyżej 65. roku życia przewyższy jedną trzecią całej populacji. Zaobserwowane tendencje związane ze starzeniem się społeczeństwa spowodują wzrost zapotrzebowania na usługi ochrony zdrowia.

Kluczowe wnioski z raportu: 
💡 ~55% wydatków na ochronę zdrowia kierowane jest do osób powyżej 60. roku życia.
💡 8,3% wynosi prognozowany, skumulowany roczny wskaźnik wzrostu wydatków na ochronę zdrowia w Polsce w latach 2023-2028.
💡 3,1x więcej transakcji dokonano na polskim rynku opieki zdrowotnej w latach 2019-2023, niż w latach 2014-2018.

Na co jeszcze wskazują wyniki? Co stanowi aktualnie największe wyzwanie w branży? Jaki potencjał inwestycyjny posiada polski rynek ochrony zdrowia?
O tym przeczytasz w raporcie Strategy&. Zapraszam do lektury raportu i kontaktu z autorami:

● Krzysztof Badowski, Partner, Strategy& w Polsce
● Michał Sławuta, Senior Manager, Strategy& w Polsce
● Grzegorz Orski, Manager, Strategy& w Polsce

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu

 • PwC Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
 • ul. Polna 11
 • 00-633 Warszawa
 • PL

Pozostałe notatki

Kancelaria White & Case doradzała przy największej z dotychczasowych emisji obligacji BGK w USA o wartości nominalnej 3,5 mld USD

 • 18.07.2024

Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK), największemu po Skarbie Państwa emitentowi obligacji w Polsce, przy rekordowej emisji dwóch serii obligacji skierowanych na rynek amerykański o łącznej wartości 3,5 mld USD.

Kancelaria White & Case doradzała przy kolejnej emisji hipotecznych listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego o wartości 500 mln PLN

 • 18.07.2024

Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała PKO Bankowi Hipotecznemu S.A. w związku z emisją hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln PLN, terminie zapadalności przypadającym w dniu 4 lipca 2028 r. i zmiennym kuponie w wysokości WIBOR 3M + 0,55%.

Miastoprojekt Wrocław wspiera zarządzanie energią w zakładzie utylizacyjnym w Gdańsku

 • 11.07.2024

Rozbudowa systemu monitoringu i agregacji danych energetycznych oraz poprawa skuteczności zarządzania energią w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku. W czerwcu Miastoprojekt Wrocław podpisał umowę z gdańskim zakładem przetwarzania odpadów komunalnych.

Webinarium: Definicja budowli na potrzeby PoN Dlaczego projektowane zmiany nie zachowują statusu quo?

 • 05.07.2024

15 lipca 2024 godz. 10:00 Udział w wydarzeniu jest bezpłatny