Wentylatory do stref zagrożonych wybuchem

  • Oferta wygasa z dniem:
  • 04.07.2021
Szczegóły oferty
Wentylatory firmy, dostępne w ofercie, mogą zostać wykonane w wersji ATEX, czyli zostać przystosowane do pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Na chwilę obecną, nasza firma wykonuje wentylatory do stref: 21, 22, 1 i 2.
Wszystkie wentylatory do czystego powietrza o budowie leżącej, mogą zostać wykonane w opcji ATEX dla strefy 22 i 2, gdy strefa zagrożenia wybuchem występuje wewnątrz i na zewnątrz wentylatora.

Wentylatory do pyłów, wentylatory transportowe oraz wentylatory do czystego powietrza o budowie stojącej, mogą zostać wykonane zarówno dla strefy 21, 22, 1 jaki i 2, gdy strefa zagrożenia wybuchem występuje wewnątrz wentylatora, bądź wewnątrz i na zewnątrz wentylatora.

Wszystkie wentylatory w opcji ATEX są wykonane zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE(ATEX) i są skonstruowane w oparciu o normę PN-EN 14986:2017-02 „Projektowanie wentylatorów pracujących w atmosferach potencjalnie wybuchowych”.

Ze względu na specyfikę branż, do których najczęściej dedykowane są produkty firmy NETECS, w wentylatorach w wersji ATEX, w standardzie, stosowane jest proste uszczelnienie miedziane pomiędzy wałem silnika a obudową wentylatora. Jego skuteczność jest tym lepsza, im wentylator ma większe opory na ssaniu, w porównaniu do oporów na tłoczeniu. Możliwe jest też zastosowanie bardziej precyzyjnych uszczelnień, tzw. labiryntowych, bądź zapewniających najlepsze efekty uszczelnień labiryntowych z przedmuchem (tutaj jednak wymagane jest dostarczenie sprężonego powietrza). Powyższe rozwiązania należy jednak ustalać indywidualnie, gdyż zastosowanie tego typu uszczelnień wpływa na zmianę ceny wentylatora, w szczególności w wentylatorach małych, dla których może ono stanowić znaczny procent ceny całego produktu.
 Znaczek Ex Wentylator UL-VS w wykonaniu Atex Wentylator TS-EN w wykonaniu Atex 
  • Oferta wygasa z dniem: 04.07.2021
Firma wystawiająca ofertę
  • Nestro PPHU Sp. z o.o.
  • ul. Kolejowa 2
  • PL, 46-300 Olesno
Szczegóły
Szczegóły

Formularz kontaktowy

W celu wysłania oferty cenowej / zapytania proszę wypełnić poniższy formularz, a następnie nacisnąć przycisk 'wyślij'.