Wentylatory transportowe

  • Oferta wygasa z dniem:
  • 29.06.2021
Szczegóły oferty
Wentylatory transportowe są przeznaczone do przetłaczania mieszaniny powietrza i frakcji stałej. Z sukcesem znajdują zastosowanie
w instalacjach, w których niezbędny jest transport pneumatyczny mieszanin o zagęszczeniu frakcji stałej do 300 g/m3, jak również większym, sięgającym powyżej 500 g/m3, przy czym w takich przypadkach firma zaleca wcześniejszą konsultację.

Wentylatory transportowe zostały przystosowane do transportu mieszaniny powietrza z frakcją stałą tak, aby transportowany materiał nie przywierał do wirnika w sposób mogący zaburzyć pracę wentylatora. Konstrukcja wentylatorów jest różna, w zależności od materiału jaki mogą transportować, aby w miarę możliwości zmaksymalizować otrzymywane sprawności, mogące sięgać nawet do 76 % dla niektórych modeli.

Transport pneumatyczny mieszaniny powietrza z frakcją stałą jest często zagadnieniem indywidualnym, w szczególności gdy ciała stałe mają tendencję do „owijania się”. Wówczas zalecana jest konsultacja dotycząca transportowania danych materiałów, w celu optymalizacji doboru wentylatora o jak najwyższej sprawności.

Większość wentylatorów transportowych posiada tzw. wirniki otwarte, gdzie łopatka wirnika jest utwierdzona z jednej strony, a z drugiej jest swobodna. Jednak niektóre wirniki, ze względu na gabaryty, posiadają tarczę pełniącą jedynie rolę wzmocnienia łopatek (tzw. wirniki zamknięte). W takich przypadkach łopatka jest jednostronnie utwierdzona i podparta z drugiej strony.

Typy wentylatorów transportowych w ofercie firmy NETECS, można podzielić wg wielu kryteriów.

Przykładowy podział, wg konstrukcji wirnika i materiałów, do których transportu są przystosowane, można przedstawić w następujący sposób:
⦁ z wirnikami otwartymi i łopatkami wygiętymi do tyłu
  - typ: EN (materiały: pył, wióry, zrębki, krótkie strużyny)
⦁ z wirnikami zamkniętymi i łopatkami wygiętymi do tyłu
  - typ: RN (materiały: pył, wióry, zrębki)
⦁ z wirnikami otwartymi i łopatkami wygiętymi do przodu
  - typ: L, K, S VM/SF (materiały: pył, wióry, zrębki, krótkie strużyny)
⦁ z wirnikami otwartymi i łopatkami prostymi
  - typ: S (materiały: pył, wióry, zrębki, krótkie strużyny, włókna drzewne i strużyny)

Wszystkie typy wentylatorów transportowych są zaprojektowane jako wentylatory stojące, o klasycznej budowie i są przystosowane do instalacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.
  • Oferta wygasa z dniem: 29.06.2021
Firma wystawiająca ofertę
  • Nestro PPHU Sp. z o.o.
  • ul. Kolejowa 2
  • PL, 46-300 Olesno
Szczegóły
Szczegóły

Formularz kontaktowy

W celu wysłania oferty cenowej / zapytania proszę wypełnić poniższy formularz, a następnie nacisnąć przycisk 'wyślij'.