TRANSPORT PONADNORMATYWNY

  • Oferta wygasa z dniem:
  • 31.12.2018
Szczegóły oferty
Uważamy, że uwzględniając nasz potencjał przewozowy, dotychczasowe doświadczenie przy realizacji tych przewozów oraz przygotowaną do tego merytorycznie kadrę jesteśmy w Polsce liderem w tych przewozach. Przewozy te niejednokrotnie wykonujemy przy użyciu środków transportu drogowego, kolejowego czy też rzecznego. Włącznie z za- i wyładunkiem. Posiadamy wyspecjalizowaną grupę pracowników wyposażonych w odpowiedni sprzęt do przemieszczania i ustawiania na stanowisku takich rzeczy jak: transformatory dużej mocy w rozdzielniach energetycznych i na stanowiskach blokowych czy też maszyn i obrabiarek na halach produkcyjnych.
  • Oferta wygasa z dniem: 31.12.2018
Firma wystawiająca ofertę
  • ZTE Radom Sp. z o.o.
  • ul. Toruńska 7
  • PL, 26-600 Radom
Szczegóły
Szczegóły

Formularz kontaktowy

W celu wysłania oferty cenowej / zapytania proszę wypełnić poniższy formularz, a następnie nacisnąć przycisk 'wyślij'.