Polsko-Niemieckie Spotkanie Eksperckie: "Klimat - wspólne dobro, wspólna sprawa"

 • 01.12.2018 godz. 09:30 - 13:00
 • PL, 40-568 Katowice
 • Ligocka 103
 • Park Naukowo-Technologiczny Euro–Centrum Sp. z o.o.
 • ul. Ligocka 103
 • 40-568 Katowice
 • PL
Szczegóły

W sobotę 1 grudnia 2018 w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbędzie się polsko-niemieckie spotkanie eksperckie pt. „Klimat – wspólne dobro, wspólna sprawa” poświęcone zagadnieniom konferencji Szczytu Klimatycznego COP24., wdrożeniem zasad wynikających z tzw. Porozumienia Paryskiego oraz przesłaniu Papieża Franciszka zawartym w Encyklice „Laudato Si”.

Podczas spotkania jego uczestnicy podejmą szerszą dyskusję na temat międzynarodowego wymiaru zmian klimatu, wytyczania dróg jego ochrony i kształtowania polityki klimatycznej na najbliższe lata. Odniosą się także do kwestii transformacji energetycznej w obydwu krajach, w Polsce i Niemczech.

Ramowy program spotkania:
09:30 Powitanie
09:40 W stronę efektywności energetycznej i energii
          odnawialnej w Polsce
10:00 Studium przypadku: przykład inwestycji w Parafii Matki
          Boskiej Nieustającej Pomocy w Katowicach
10:20 Panel dyskusyjny
 • Wymiana doświadczeń na temat transformacji energetycznej w Niemczech i w Polsce:
  regiony węglowe w okresie przejściowym, społeczeństwo i gospodarka
 • ​​Redukcja - Efektywność - Sybstytucja:
  świadomość obywatelska, zmniejszanie zużycia energii, 
  ramy polityczne, obowiązki władz gminnych w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej, zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza, ochrona wód, zaopatrzenia w energię
 • Rola organizacji kościelnych w promowaniu ekologicznych postaw, kształtowaniu społecznej świadomości
  12:30 Przerwa kawowa i networking w atrium / zwiedzanie Parku
Udział w dyskusji zapowiedzieli znamienici goście, specjalizujący się w problematyce prawa, ekonomii, klimatu i energii, wśród nich:

prof. dr Andreas Loschel (Uniwersytet w Munster)
prof. dr hab. Irena Lipowicz (Uniwersytet Kardynała
        Wyszyńskiego w Warszawie, b. ambasador RP w Austrii),
prof. dr hab. Florian Kuźnik (Uniwersytet Ekonomiczny w
        Katowicach);
ks.   Piotr Brząkalik (proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej
       Pomocy w Katowicach, asystent kościelny Stowarzyszenia         Nostra RES).

Uczestnictwo w spotkaniu należy potwierdzić do dnia 28 listopada 2018 na adres: kontakt@euro-centrum.com.pl. 
 
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów Nostra Res
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Fundacja Renovabis • Park Naukowo-Technologiczny Euro–Centrum Sp. z o.o.
 • ul. Ligocka 103
 • 40-568 Katowice
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

Wrocław, Zawieranie umów i kontraktów międzynarodowych – aspekty prawne, zabezpieczenie płatności z umów i dochodzenie roszczeń. Dozwolone i niedozwolone postanowienia umowne.

 • 21.05.2019
 • PL 50-063, Wrocław

Sprzedając produkty bądź świadcząc usługi, przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością pojawienia się u kontrahentów problemów płatniczych. Konieczne staje się zatem, już na początku współpracy, podjęcie działań, które ograniczą ryzyko związane z utratą płynności finansowej, a także zabezpieczą należności i przyspieszą ich ściągnięcie.

Szkolenie - Ceny Transferowe - najnowsze zmiany

 • 05.04.2019
 • PL 02-695, Warszawa

Zapraszamy serdecznie na szkolenie "Szkolenie - Ceny Transferowe - najnowsze zmiany", które odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w Warszawie!

Szkolenie -Przepływy pieniężne w ocenie sytuacji finansowej jednostki gospodarczej

 • 29.03.2019
 • PL 02-695, Warszawa

Zapraszamy serdecznie na szkolenie "Przepływy pieniężne w ocenie sytuacji finansowej jednostki gospodarczej", które odbędzie się w 29 marca 2019 r. w Warszawie.

Szkolenie - Fałszowanie sprawozdań finansowych - zapobieganie i wykrywanie

 • 08.04.2019
 • PL 02-695, Warszawa

Zapraszamy serdecznie na szkolenie "Fałszowanie sprawozdań finansowych - zapobieganie i wykrywanie", które odbędzie się 8 kwietnia 2019 r. w Warszawie!