Dni Współpracy Polsko - Niemieckiej

 • 21.11.2018 godz. 09:00 - 15:00
 • PL, 70-655 Szczecin
 • Tadeusza Wendy 14, Centrum Kultury Eurorgionu Stara Rzeźnia
 • Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp.z o.o.
 • ul. Niemierzyńska 17A
 • 71-441 Szczecin
 • PL

Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej rozpoczną się Konferencją Współpracy w dniu 21 listopada. Tego samego dnia odbędzie się także Giełda Kooperacyjna, mająca na celu ułatwienie przedsiębiorcom znalezienia nowych kontaktów, nawiązanie oraz budowanie długotrwałej współpracy pomiędzy firmami oraz warsztat organizowany przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo - Handlową (AHK Polska). W programie wydarzenia przewidziany jest szereg spotkań i warsztatów o charakterze gospodarczym i biznesowym, a cały projekt realizowany jest we współpracy z Miastem Greifswald przy wsparciu środków z programu INTERREG V A.

Gmina Miasto Szczecin podkreślając znaczenie nowoczesności, konkurencyjności oraz innowacyjności miasta, szczególną uwagę zwraca na konieczność budowania i rozwijania wieloaspektowych relacji partnerskich i biznesowych, aktywnie realizowanych na rzecz rozwoju wspólnego regionu, tj. Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Proces umacniania kontaktów polsko – niemieckich wymaga stałej stymulacji rynku gospodarczego, bieżącej współpracy, a także realizacji wzajemnych projektów ważnych z punktu widzenia europejskiego, transgranicznego i lokalnego.
Mając na uwadze powyższe Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. serdecznie zaprasza do udziału w trzeciej edycji Polsko - Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej w ramach Konferencji Współpracy w dniu 21.11.2018 r. podczas Dni Współpracy Polsko – Niemieckiej w Szczecinie. Nadrzędnym bowiem celem jest rozwijanie i umacnianie roli Szczecina, jako miejsca, w którym kontakty gospodarcze pomiędzy Polską a Niemcami sprzyjają nowym projektom i ciągłemu partnerstwu, a udział w wydarzeniu wpłynie na umocnienie i rozwój współpracy sieciowej pomiędzy uczestnikami, zarówno w sferze samorządowej, biznesowej, kulturowej, jak i naukowej.  Niniejsze wydarzenie stanowić będzie platformę wzajemnego porozumienia, wymiany doświadczeń i pogłębiania relacji polsko – niemieckich, a jednocześnie ułatwi realizację  poszczególnych obszarów współpracy instytucjonalnej, intensyfikacji kontaktów gospodarczych i biznesowych, atrakcyjności przedsiębiorstw na rynku pracy, czy też zagadnień dotyczących utrzymania młodych ludzi w regionie transgranicznym.   
Wydarzenie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców bez wyjątku, zarówno tych którzy działają na rynku lokalnym bądź krajowym, jak i do tych, którzy prowadzą swój biznes poza granicami państwa. Różnorodność będzie bowiem impulsem do nawiązywania nowych kontaktów handlowych oraz wymiany dobrych praktyk.
 • Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp.z o.o.
 • ul. Niemierzyńska 17A
 • 71-441 Szczecin
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

Stacjonarne warsztaty techniczne QNAP

 • 21.02.2019
 • PL 43-300, Bielsko-Biała

Zgłoś chęć udziału w technicznych, stacjonarnych warsztatach QNAP. Poznaj możliwości systemu operacyjnego QTS dla rozwiązań QNAP NAS. Będąc uczestnikiem, zdobędziesz wiedzę na temat urządzeń dyskowych QNAP i pod okiem certyfikowanego trenera poznasz praktyczne możliwości oraz konfigurację dysków sieciowych. Warsztaty skierowane są przede wszystkim do administratorów IT, kierowników działów IT oraz oficerów bezpieczeństwa sieci.

Warsztaty stacjonarne: Cyberbezpieczeństwo w chmurze - warsztaty dobrych praktyk z Barracuda Networks

 • 26.03.2019
 • PL 43-300, Bielsko-Biała

Warsztaty stacjonarne w Net Complex to 5 godzin indywidualnego spotkania z rozwiązaniami Barracuda CloudGen Firewall w przygotowanym środowisku testowym. W erze chmury, firewall'e musza robić więcej, niż tylko zabezpieczać sieć. Muszą gwarantować nieprzerwalną dostępność sieci i solidny dostęp do aplikacji obsługiwanych w chmurze. Barracuda CloudGen Firewall to rodzina urządzeń fizycznych, wirtualnych i opartych na chmurze, które chronią i ulepszają rozproszoną infrastrukturę sieci. Zapewniają zaawansowane zabezpieczenia, ściśle integrując kompleksowy zestaw technologii firewall NextGen, w tym zapobieganie włamaniom, filtrowanie stron internetowych, blokowanie złośliwego oprogramowania, zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami, ochronę antyspamową oraz kontrolę dostępu do sieci.

Wrocław, Kongres Firm Rodzinnych – Ciągłość i zmiana

 • 06.03.2019 - 07.03.2019
 • PL 51-117, Wrocław

Ruszyła rejestracja uczestników na największe w regionie wydarzenie adresowane do właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych i ich następców - Kongres Firm Rodzinnych „Ciągłość i zmiana”. Współorganizowane przez Biuro Regionalne AHK Polska Kongres odbędzie się w dniach 6-7 marca br. we Wrocławiu.

Wrocław, Kongres Firm Rodzinnych – Ciągłość i zmiana

 • 06.03.2019 - 07.03.2019
 • PL 51-117, Wrocław

Ruszyła rejestracja uczestników na największe w regionie wydarzenie adresowane do właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych i ich następców - Kongres Firm Rodzinnych „Ciągłość i zmiana”. Współorganizowane przez Biuro Regionalne AHK Polska Kongres odbędzie się w dniach 6-7 marca br. we Wrocławiu.