Dni Współpracy Polsko - Niemieckiej

 • 21.11.2018 godz. 09:00 - 15:00
 • PL, 70-655 Szczecin
 • Tadeusza Wendy 14, Centrum Kultury Eurorgionu Stara Rzeźnia
 • Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp.z o.o.
 • ul. Niemierzyńska 17A
 • 71-441 Szczecin
 • PL

Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej rozpoczną się Konferencją Współpracy w dniu 21 listopada. Tego samego dnia odbędzie się także Giełda Kooperacyjna, mająca na celu ułatwienie przedsiębiorcom znalezienia nowych kontaktów, nawiązanie oraz budowanie długotrwałej współpracy pomiędzy firmami oraz warsztat organizowany przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo - Handlową (AHK Polska). W programie wydarzenia przewidziany jest szereg spotkań i warsztatów o charakterze gospodarczym i biznesowym, a cały projekt realizowany jest we współpracy z Miastem Greifswald przy wsparciu środków z programu INTERREG V A.

Gmina Miasto Szczecin podkreślając znaczenie nowoczesności, konkurencyjności oraz innowacyjności miasta, szczególną uwagę zwraca na konieczność budowania i rozwijania wieloaspektowych relacji partnerskich i biznesowych, aktywnie realizowanych na rzecz rozwoju wspólnego regionu, tj. Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Proces umacniania kontaktów polsko – niemieckich wymaga stałej stymulacji rynku gospodarczego, bieżącej współpracy, a także realizacji wzajemnych projektów ważnych z punktu widzenia europejskiego, transgranicznego i lokalnego.
Mając na uwadze powyższe Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. serdecznie zaprasza do udziału w trzeciej edycji Polsko - Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej w ramach Konferencji Współpracy w dniu 21.11.2018 r. podczas Dni Współpracy Polsko – Niemieckiej w Szczecinie. Nadrzędnym bowiem celem jest rozwijanie i umacnianie roli Szczecina, jako miejsca, w którym kontakty gospodarcze pomiędzy Polską a Niemcami sprzyjają nowym projektom i ciągłemu partnerstwu, a udział w wydarzeniu wpłynie na umocnienie i rozwój współpracy sieciowej pomiędzy uczestnikami, zarówno w sferze samorządowej, biznesowej, kulturowej, jak i naukowej.  Niniejsze wydarzenie stanowić będzie platformę wzajemnego porozumienia, wymiany doświadczeń i pogłębiania relacji polsko – niemieckich, a jednocześnie ułatwi realizację  poszczególnych obszarów współpracy instytucjonalnej, intensyfikacji kontaktów gospodarczych i biznesowych, atrakcyjności przedsiębiorstw na rynku pracy, czy też zagadnień dotyczących utrzymania młodych ludzi w regionie transgranicznym.   
Wydarzenie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców bez wyjątku, zarówno tych którzy działają na rynku lokalnym bądź krajowym, jak i do tych, którzy prowadzą swój biznes poza granicami państwa. Różnorodność będzie bowiem impulsem do nawiązywania nowych kontaktów handlowych oraz wymiany dobrych praktyk.
 • Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp.z o.o.
 • ul. Niemierzyńska 17A
 • 71-441 Szczecin
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

Wrocław, Efektywność energetyczna w zakładach produkcyjnych. Zastosowanie technologii niskoemisyjnych oraz OZE do produkcji ciepła i energii elektrycznej szansą na optymalizację kosztów energii

 • 09.05.2019
 • PL 54-066, Wrocław

Ceny prądu w Polsce należą dziś do najwyższych w Unii Europejskiej. Pomimo przyjęcia ustawy z 28 grudnia 2018, która miała blokować wzrost cen prądu w 2019 roku, nadal brak jest praktycznych rozwiązań w tym zakresie. Dodatkowo, jak wynika z ostatnich doniesień, aktualnie proponowane przez Rząd RP rozwiązania zdają się być niezgodne z prawem unijnym. Bez względu jednak na wynik rozmów z Brukselą odwieszenie podwyżki cen prądu dla firm ma wyłącznie charakter czasowy.

Wrocław, Zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) i sztuczna inteligencja (AI) dla sektora produkcyjnego

 • 11.06.2019
 • PL 50-063, Wrocław

Organizacje zyskują przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu RPA (Robotic Process Automation). Oprogramowanie automatyzujące powtarzalne działania operacyjne przynosi oszczędności finansowe i czasowe, jak również redukuje ryzyko wystąpienia błędów.

Czas pracy w podmiotach medycznych

 • 26.04.2019
 • PL 02-695, Warszawa

Regulacje dotyczące zatrudniania w służbie zdrowia nakładają na działy kadr sporo nowych wyzwań i obowiązków. Rozumiejąc złożoność problemu i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych podmiotów przygotowaliśmy nowatorskie szkolenie poświęcone problemowi czasu pracy w podmiotach medycznych, które pomoże w sposób praktyczny zrozumieć zawiłości nowych przepisów. Termin gwarantowany!

Wrocław, Zawieranie umów i kontraktów międzynarodowych – aspekty prawne, zabezpieczenie płatności z umów i dochodzenie roszczeń. Dozwolone i niedozwolone postanowienia umowne - Szkolenie

 • 21.05.2019
 • PL 50-063, Wrocław

Sprzedając produkty bądź świadcząc usługi, przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością pojawienia się u kontrahentów problemów płatniczych. Konieczne staje się zatem, już na początku współpracy, podjęcie działań, które ograniczą ryzyko związane z utratą płynności finansowej, a także zabezpieczą należności i przyspieszą ich ściągnięcie.