Dni Współpracy Polsko - Niemieckiej

 • 21.11.2018 godz. 09:00 - 15:00
 • PL, 70-655 Szczecin
 • Tadeusza Wendy 14, Centrum Kultury Eurorgionu Stara Rzeźnia
 • Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp.z o.o.
 • ul. Niemierzyńska 17A
 • 71-441 Szczecin
 • PL

Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej rozpoczną się Konferencją Współpracy w dniu 21 listopada. Tego samego dnia odbędzie się także Giełda Kooperacyjna, mająca na celu ułatwienie przedsiębiorcom znalezienia nowych kontaktów, nawiązanie oraz budowanie długotrwałej współpracy pomiędzy firmami oraz warsztat organizowany przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo - Handlową (AHK Polska). W programie wydarzenia przewidziany jest szereg spotkań i warsztatów o charakterze gospodarczym i biznesowym, a cały projekt realizowany jest we współpracy z Miastem Greifswald przy wsparciu środków z programu INTERREG V A.

Gmina Miasto Szczecin podkreślając znaczenie nowoczesności, konkurencyjności oraz innowacyjności miasta, szczególną uwagę zwraca na konieczność budowania i rozwijania wieloaspektowych relacji partnerskich i biznesowych, aktywnie realizowanych na rzecz rozwoju wspólnego regionu, tj. Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Proces umacniania kontaktów polsko – niemieckich wymaga stałej stymulacji rynku gospodarczego, bieżącej współpracy, a także realizacji wzajemnych projektów ważnych z punktu widzenia europejskiego, transgranicznego i lokalnego.
Mając na uwadze powyższe Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. serdecznie zaprasza do udziału w trzeciej edycji Polsko - Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej w ramach Konferencji Współpracy w dniu 21.11.2018 r. podczas Dni Współpracy Polsko – Niemieckiej w Szczecinie. Nadrzędnym bowiem celem jest rozwijanie i umacnianie roli Szczecina, jako miejsca, w którym kontakty gospodarcze pomiędzy Polską a Niemcami sprzyjają nowym projektom i ciągłemu partnerstwu, a udział w wydarzeniu wpłynie na umocnienie i rozwój współpracy sieciowej pomiędzy uczestnikami, zarówno w sferze samorządowej, biznesowej, kulturowej, jak i naukowej.  Niniejsze wydarzenie stanowić będzie platformę wzajemnego porozumienia, wymiany doświadczeń i pogłębiania relacji polsko – niemieckich, a jednocześnie ułatwi realizację  poszczególnych obszarów współpracy instytucjonalnej, intensyfikacji kontaktów gospodarczych i biznesowych, atrakcyjności przedsiębiorstw na rynku pracy, czy też zagadnień dotyczących utrzymania młodych ludzi w regionie transgranicznym.   
Wydarzenie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców bez wyjątku, zarówno tych którzy działają na rynku lokalnym bądź krajowym, jak i do tych, którzy prowadzą swój biznes poza granicami państwa. Różnorodność będzie bowiem impulsem do nawiązywania nowych kontaktów handlowych oraz wymiany dobrych praktyk.
 • Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp.z o.o.
 • ul. Niemierzyńska 17A
 • 71-441 Szczecin
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

Gdańsk, Spotkanie Świąteczne AHK Polska

 • 08.12.2018
 • PL 80-001 , Gdańsk

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Świąteczne AHK Polska. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 8.12.2018 o godz. 17:30 Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

2nd German-Polish Corporate-Startup Day

 • 19.11.2018
 • PL 00-844, Warszawa

Serdecznie zapraszamy spotkanie z cyklu GERMAN-POLISH CORPORATE-STARTUP DAY!

Webcast: Kolejna rewolucja podatkowa - przygotuj się z nami

 • 16.11.2018
 • PL 00-189, Warszawa

Webcast: Kolejna rewolucja podatkowa - przygotuj się z nami Wpływ uchwalonych zmian na sytuację podatników. Rejestracja: https://webcasty.kpmg.pl/form.php?idwebcastu=90

Webcast: Ulga podatkowa na prace B+R, Innovation Box oraz pozostałe formy wsparcia działalności innowacyjnej

 • 08.11.2018
 • PL 00-189, Polska

Webcast: Ulga podatkowa na prace B+R, Innovation Box oraz pozostałe formy wsparcia działalności innowacyjnej. Rejestracja: https://webcasty.kpmg.pl/form.php?idwebcastu=85