WEBINAR: Wszystko co powinien wiedzieć przedsiębiorca o korzyściach wynikających z APA

 • 17.09.2020 godz. 11:30 - 12:30
 • PL, 00-833 Warszawa
 • Sienna 73
 • Roedl Outsourcing Sp. z o.o.
 • ul. Sienna 73
 • 00-833 Warszawa
 • PL
Szczegóły

31 grudnia 2020 r. upływa termin na złożenie wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego (ang. advanced pricing agreement w skrócie: „APA”) za rok 2020. Zachęcamy do zapoznania się z tematem uprzednich porozumień cenowych (APA) i korzyściami jakie przynoszą podczas webinarium. Specjaliści opowiedzą m.in. o ich istocie, korzyściach z uzyskania, jak przebiega procedura ubiegania się o APA, ważnych terminach oraz formie złożenia wniosku.

APA jest decyzją administracyjną, w której organ podatkowy uznaje, że cena transferowa w transakcji realizowanej z podmiotem powiązanym została ustalona na warunkach rynkowych. Decyzja w zakresie APA niesie za sobą wiele korzyści dla podatników. Uzyskanie APA pozwala zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość wydatków objętych limitem przewidzianym w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a ponadto zwalnia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych. Co więcej, ustalone w ramach APA zasady rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi nie mogą być kwestionowane przez fiskus, chyba że wcześniej zostanie uchylona decyzja w sprawie APA.

Zachęcamy do zapoznania się z tematem uprzednich porozumień cenowych (APA) i korzyściami jakie przynoszą. 

AGENDA SZKOLENIA:
1.    Uprzednie porozumienie cenowe (APA) – istota.
2.    Korzyści z uzyskania APA.
3.    Procedura ubiegania się o APA.
4.    Terminy oraz forma złożenia wniosku o APA (wraz z elementami wniosku).
5.    Praktyczne doświadczenia związane z ubieganiem się o APA. 

PRELEGENCI:

Łukasz Szczygieł – doradca podatkowy, Senior Associate w Rödl & Partner
Joanna Tomczak – doradca podatkowy, Senior Associate w Rödl & Partner

ZAPISY >>  https://www.roedl.pl/pl-pl/pl/event.aspx?ID=49
 • Roedl Outsourcing Sp. z o.o.
 • ul. Sienna 73
 • 00-833 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

Webinarium AXELO: Nowe obowiązki i obciążenia w podatkach dochodowych – wybrane zagadnienia.

 • 22.01.2021 - 28.01.2021
 • PL 35-315, Rzeszów

Zapraszamy na bezpłatne webinarium „Nowe obowiązki i obciążenia w podatkach dochodowych – wybrane zagadnienia.”, które poprowadzi ekspert AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu, radca prawny Łukasz Krasowski.

Webinarium: Spotkanie z WatchGuardem: Wszystko o UTM okiem inżyniera

 • 25.02.2021
 • PL online, online

👉Rejestracja: https://www.netcomplex.pl/webinarium-spotkanie-z-watchguardem-co-to-jest-utm

Webinarium: Sygnanet - szyfrowany kanał do zgłaszania nadużyć i anonimowej komunikacji w firmach

 • 16.02.2021
 • PL Online, online

👉Rejestracja: https://www.netcomplex.pl/webinarium-sygnanet