WEBINARIUM: Obowiązkowa dematerializacja akcji

 • 26.08.2020 - 03.09.2020
 • PL, 35-315 Rzeszów
 • Al. Tadeusza Rejtana 20
 • AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy Sp. k.
 • Al. T. Rejtana 20 (IIIp.)
 • 35-315 Rzeszów
 • PL
Szczegóły

Zapraszamy 3 września 2020 r. na bezpłatne webinarium, które poprowadzi Paulina Kula, adwokat w #AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu. W trakcie spotkania online jego uczestnicy będą mogli poznać kluczowe zagadnienia związane z obowiązkową dematerializacją akcji.

report image
► REJESTRACJA: https://bit.ly/2XubzUV

ADRESACI WEBINARIUM: Tematyka szczególnie może zainteresować członków zarządów spółek, Rad Nadzorczych, akcjonariuszy, a także osoby rozważające założenie spółki akcyjnej bądź przekształcenie obecnego przedsięwzięcia w spółkę akcyjną.

► ZAKRES MERYTORYCZNY

Wejście w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wprowadza szereg nowych rozwiązań dotyczących akcji prywatnych spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych.

Cyfrowa rewolucja nadejdzie 1 stycznia 2021 roku - papierowe akcje na okaziciela i akcje imienne zostaną zastąpione przez ich elektroniczne odpowiedniki, które będą zapisywane w teleinformatycznym rejestrze akcjonariuszy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez daną spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Nowela wiąże się również z obowiązkami dla przedsiębiorców, którzy działają w ramach takich form prowadzenia działalności gospodarczej.

Porozmawiamy o:

● Konsekwencjach wprowadzenia dematerializacji akcji
● Rejestrze akcjonariuszy
● Zakresie danych w rejestrze akcjonariuszy i ich jawności
● Obowiązkach Spółki w związku z dematerializacją akcji (aspektach praktycznych)
● Harmonogramie działań związanych z dematerializacją – przebiegu procedury oraz obowiązujących terminach
● Odpowiedzialności Zarządu w procesie dematerializacji
● WZA i wypłatach dywidendy po przeprowadzeniu dematerializacji
● Nowej rzeczywistości po zdematerializowaniu akcji.
 • AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy Sp. k.
 • Al. T. Rejtana 20 (IIIp.)
 • 35-315 Rzeszów
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

Webinarium AXELO: Nowe obowiązki i obciążenia w podatkach dochodowych – wybrane zagadnienia.

 • 22.01.2021 - 28.01.2021
 • PL 35-315, Rzeszów

Zapraszamy na bezpłatne webinarium „Nowe obowiązki i obciążenia w podatkach dochodowych – wybrane zagadnienia.”, które poprowadzi ekspert AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu, radca prawny Łukasz Krasowski.

Webinarium: Spotkanie z WatchGuardem: Wszystko o UTM okiem inżyniera

 • 25.02.2021
 • PL online, online

👉Rejestracja: https://www.netcomplex.pl/webinarium-spotkanie-z-watchguardem-co-to-jest-utm

Webinarium: Sygnanet - szyfrowany kanał do zgłaszania nadużyć i anonimowej komunikacji w firmach

 • 16.02.2021
 • PL Online, online

👉Rejestracja: https://www.netcomplex.pl/webinarium-sygnanet

Webinarium: Specfile - Jak w prosty sposób chronić dane przed wyciekiem?

 • 28.01.2021
 • PL Online, Online

👉Rejestracja: https://www.netcomplex.pl/webinarium-specfile-jak-w-prosty-sposob-chronic-dane-przed-wyciekiem