Webcast KPMG: Pandemia jako siła wyższa – umowy z kontrahentami i pracownicy

 • 03.04.2020 godz. 15:00 - 16:00
 • PL, 00-189 Warszawa
 • Inflancka 4a
 • KPMG Sp. z o.o.
 • ul. Inflancka 4A
 • 00-189 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Pandemia COVID-19 stanowi zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Wykonywanie umów staje się często niezwykle utrudnione lub niemożliwe, konieczna może być również istotna zmiana organizacji pracy. Podczas pierwszej części webinarium opowiemy jakie rozwiązania mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorców, którzy w związku z pandemią nie są w stanie wykonać umów oraz przez przedsiębiorców, których kontrahenci nie wykonują swych zobowiązań. Druga część webinarium zostanie poświęcona wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie pracodawcy oraz nadzwyczajnym rozwiązaniom w zakresie prawa pracy wprowadzonym w związku z pandemią. Webcast odbędzie się 3 kwietnia 2020, godz. 15:00-16:00.

report image
Zakres tematyczny

Pandemia jako siła wyższa – umowy z kontrahentami:  
● klauzule kontraktowe dotyczące siły wyższej,
● rozwiązania z KC dotyczące siły wyższej i nadzwyczajnej zmiany stosunków,
●  zmiany prawa dotyczące najmów komercyjnych,
●  zmiany w/z terminów materialnoprawnych i postępowań sądowych. 
   
Pandemia jako siła wyższa – pracownicy:
●  dofinansowanie do wynagrodzeń w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy,
●  zmiany w czasie pracy,
●  zawieszenie okresowych badań lekarskich,
●  dodatkowe rozwiązania dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych,
●  dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 
 
Prelegenci:
●  Mikołaj Zdyb, radca prawny, of Counsel, Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce,
●  Michał Komar, radca prawny, Senior Associate, Kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce.

Weż udział i zarejestruj się na webcast do 3 kwietnia, do godz. 15:00. 
Formularz rejestracyjny:  http://webcasty.kpmg.pl/form.php?idwebcastu=140
 • KPMG Sp. z o.o.
 • ul. Inflancka 4A
 • 00-189 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

Rodzina norm ISO 28000, zarządzanie obszarami ryzyka w zakresie łańcucha dostaw

 • 11.09.2020
 • PL 00-546, Warszawa

Serdecznie zapraszamy na cykl webinarów poświęcony zarządzaniu łańcuchem dostaw w organizacji. Podczas cyklu spotkań odpowiemy m.in. na pytania, jak utrzymać ciągłość łańcucha dostaw w obecnej sytuacji rynkowej oraz jak zarządzać poszczególnymi obszarami ryzyka, w taki sposób, aby nie zagrażały ciągłości procesu zakupowego.

Webinarium: Raportowanie JPK_V7: problemy oraz wyzwania związane z nowym plikiem JPK

 • 10.09.2020
 • PL 00-633, Warszawa

Zbliża się termin wejścia w życie nowego, zmodyfikowanego pliku JPK (tzw. JPK_VDEK lub JPK_V7). Od 1 października 2020 r. podatników czekają istotne zmiany w zakresie raportowania danych dla celów VAT. W związku z tym, zapraszamy Państwa na webinarium, podczas którego nasi eksperci podsumują najistotniejsze problemy oraz wyzwania związane z wdrażaniem nowego pliku JPK_V7.

WEBINAR: Wszystko co powinien wiedzieć przedsiębiorca o korzyściach wynikających z APA

 • 17.09.2020
 • PL 00-833, Warszawa

31 grudnia 2020 r. upływa termin na złożenie wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego (ang. advanced pricing agreement w skrócie: „APA”) za rok 2020. Zachęcamy do zapoznania się z tematem uprzednich porozumień cenowych (APA) i korzyściami jakie przynoszą podczas webinarium. Specjaliści opowiedzą m.in. o ich istocie, korzyściach z uzyskania, jak przebiega procedura ubiegania się o APA, ważnych terminach oraz formie złożenia wniosku.

WEBINAR: Sygnaliści – dlaczego o nich chcemy opowiadać? Wprowadzenie do cyklu webinariów

 • 09.09.2020
 • PL 00-833, Warszawa

Compliance to m.in. narzędzia i procedury pomagające zapobiegać zachowaniom sprzecznym z prawem lub wewnętrznymi regulacjami organizacji – w tym ochrona sygnalistów. Obowiązki związane z zapewnieniem ochrony sygnalistom dotyczą coraz większego grona przedsiębiorców i stanowią istotny aspekt procedur compliance w firmie. Konieczność wdrożenia regulacji dotyczących zgłoszeń o nadużyciach (whistleblowing) oraz podejmowania działań w następstwie ich otrzymania powinni zrozumieć wszyscy przedsiębiorcy. Rödl & Partner zaprasza na cykl webinariów poświęconych tematowi sygnalistów. Zapisz się na pierwsze z nich. O kolejnych spotkaniach będziemy informować na bieżąco na naszych stronach internetowych i w mediach społecznościowych.