PPK z perspektywy pracodawcy - pytania i odpowiedzi

 • 14.04.2020
 • PL, 80-748 Gdańsk
 • al. Grunwaldzka 472B
 • Roedl Outsourcing Sp. z o.o.
 • ul. Sienna 73
 • 00-833 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Od 1 stycznia 2020 r. do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zobowiązana jest większość krajowych przedsiębiorstw. PPK są jednym z ważnych elementów krajowego systemu emerytalnego i pakietu świadczeń pracowniczych. Jakie są praktyczne aspekty wdrażania i funkcjonowania PPK? Jak przygotować się do ich implementacji? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci Rödl & Partner podczas szkolenia w Gdańsku.

Zapraszamy na warsztaty poświęcone wprowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych organizowane przez Rödl & Partner.  

W trakcie spotkania omówimy najważniejsze zagadnienia związane z PPK od strony prawnej, podatkowej, kadrowej oraz finansowej.  

Spotkanie organizowane odbędzie się 14 kwietnia 2020 r. w sali MARS, na parterze parter budynku Olivia Four, Olivia Business Center, al. Grunwaldzka 472b.


AGENDA:  
·        8:45-9:00 – Rejestracja i powitalna kawa  
·        9:00-10:00 – Pracownicze Plany Kapitałowe a rola Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)  
·        10:00-11:15 – Jak sprawnie wdrożyć PPK (Paweł Foltman, Renata Misior, Rödl & Partner)  
·        10:15-10:30 – Przerwa  
·        11:30-12:45 – Panel dyskusyjny przedstawicieli funduszy inwestycyjnych  
·        12:45-13:15 – Przerwa  
·        13:15-14:00 – RODO a PPK (Paweł Foltman, Rödl & Partner)  
·        14:00-14:30 – Pytania i odpowiedzi  

PRELEGENCI:

·        Paweł Foltman, radca prawny, Rödl & Partner  
·        Renata Misior, Manager w dziale księgowości płacowej, Senior Associate, Rödl & Partner  
·        Piotr Pawlik, Aviva Poland TFI

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenia poprzez stronę internetową: https://www.roedl.pl/pl-pl/pl/event.aspx?ID=23

Szkolenie jest bezpłatne, liczba uczestników jest ograniczona, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o rejestracji.

Uczestnikom zapewniamy przerwy kawowe oraz zimny bufet. 
 • Roedl Outsourcing Sp. z o.o.
 • ul. Sienna 73
 • 00-833 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

Webcast KPMG: Pandemia jako siła wyższa – umowy z kontrahentami i pracownicy

 • 03.04.2020
 • PL 00-189, Warszawa

Pandemia COVID-19 stanowi zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Wykonywanie umów staje się często niezwykle utrudnione lub niemożliwe, konieczna może być również istotna zmiana organizacji pracy. Podczas pierwszej części webinarium opowiemy jakie rozwiązania mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorców, którzy w związku z pandemią nie są w stanie wykonać umów oraz przez przedsiębiorców, których kontrahenci nie wykonują swych zobowiązań. Druga część webinarium zostanie poświęcona wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie pracodawcy oraz nadzwyczajnym rozwiązaniom w zakresie prawa pracy wprowadzonym w związku z pandemią. Webcast odbędzie się 3 kwietnia 2020, godz. 15:00-16:00.

Ceny transferowe 2020 a COVID-19

 • 07.04.2020
 • PL 02-222 , Warszawa

Zapraszamy do wysłuchania wykładu o podatkowych aspektach związanych ze skutkami spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19, które odbędzie się 7.04.2020

Webcast: COVID-19 – Tax Measures

 • 30.03.2020
 • PL 00-189, Warszawa

The COVID-19 pandemic and the related income drop, cost increase and supply chain disruption, topped up by the requirement of timely settlement of liabilities, including those of public law nature, bring a whole new range of challenges to be faced by entrepreneurs, which may lead to losing financial liquidity and, in consequence, bankruptcy. During the webcast our experts will present the repertoire of existing and planned solutions offered by law (including the new "Anti-Crisis Shield"), which may reduce the negative impact of the pandemic on financial stability of businesses. Our webcast "COVID-19 – Tax Measures" goes live on 30 March 2020 at 14:00 CET.

Webcast: Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii

 • 26.03.2020
 • PL 00-189, Warszawa

Pandemia COVID-19 i związane z nią zagrożenia niedostępności personelu, budynków oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw wywołała zamieszanie w organizacjach na całym świecie. Nawet firmy posiadające plany zapewnienia ciągłości działania na wypadek tego rodzaju scenariuszy sytuacji kryzysowych napotkały wiele nieoczekiwanych wyzwań w trakcie reakcji na zagrożenie COVID-19. W trakcie webinarium zostanie omówiony szereg praktycznych rozwiązań, które warto wdrożyć, by zapewnić ciągłość działania organizacji w obliczu narastającego zagrożenia – m.in. właściwe struktury i procedury zarządzania kryzysowego, reorganizacja trybu pracy zespołów, właściwe wsparcie infrastrukturalne i narzędziowe, odpowiednia komunikacja, czy zarządzanie łańcuchem dostaw.