Raportowanie MDR: warsztaty praktyczne

 • 20.11.2019 godz. 09:45 - 13:00
 • PL, 50-128 Wrocław
 • ul. Św. Mikołaja 19
 • Roedl Outsourcing Sp. z o.o.
 • ul. Sienna 73
 • 00-833 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Wprowadzone w tym roku przepisy o raportowaniu schematów podatkowych (MDR) wciąż wzbudzają wątpliwości od strony praktycznego ich stosowania. Aby ułatwić Państwu zrozumienie nowych przepisów, zapraszamy na warsztaty podczas których omówimy konkretne przypadki i wspólnie określimy, czy dany proces podlega raportowaniu. Nasi eksperci przygotowali dla Państwa ciekawe case study i będą dostępni w ramach indywidualnych konsultacji.

Szczegółowy program spotkania znajduje się na stronie wydarzenia: http://www.roedl.net/pl/pl/szkolenia/wydarzenia_aktualne/raportowanie_mdr_warsztaty_praktyczne.html 

Zgłoszenia przyjmujemy do 18.11.2019 r. – wypełnij formularz lub wyślij informację na adres
ewa.zapolna@roedl.com
 

Agenda:  

9.45-10.00 Rejestracja i powitalna kawa  
10:00-10:45 Wstęp do tematyki raportowania schematów  
-       cel regulacji MDR,
-       podmioty zobowiązane do raportowania,
-       cechy i rodzaje schematów,
-       terminy i sankcje.  
10:45-11:30 Case Study cz.1.
Analiza pojedynczego uzgodnienia pod kątem potencjalnego wystąpienia schematu podatkowego  
-       analiza stanu faktycznego,
-       określenie czy dane uzgodnienie jest schematem,
-       wskazanie rodzaju schematu oraz omówienie jego cech,
-       ustalenie podmiotów zobowiązanych do raportowania,
-       omówienie kwestii technicznych,
-       wspólne zaraportowanie schematu przez „bramkę”.  
11:30-11:45 Przerwa
11:45-12:15 Case Study cz.2.
12:15- 13:00 Omówienie zagadnień zgłoszonych przez uczestników. Indywidualne konsultacje z doradcami.    


 • Roedl Outsourcing Sp. z o.o.
 • ul. Sienna 73
 • 00-833 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

PPK z perspektywy pracodawcy - pytania i odpowiedzi

 • 14.04.2020
 • PL 80-748, Gdańsk

Od 1 stycznia 2020 r. do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zobowiązana jest większość krajowych przedsiębiorstw. PPK są jednym z ważnych elementów krajowego systemu emerytalnego i pakietu świadczeń pracowniczych. Jakie są praktyczne aspekty wdrażania i funkcjonowania PPK? Jak przygotować się do ich implementacji? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci Rödl & Partner podczas szkolenia w Gdańsku.

Compliance: zarządzanie ryzykiem w koncernie – przepisy polskie i niemieckie

 • 18.03.2020
 • DE 65760, Eschborn

Doświadczeni eksperci Rödl & Partner opowiedzą o prawidłowym zarządzaniu ryzykiem w spółkach i odpowiedzialności członków zarządu. Współcześni przedsiębiorcy potrzebują wewnętrznych regulacji i procedur zapobiegających zachowaniom sprzecznym z prawem. Pozwalają one na minimalizację ryzyka wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej oraz na wyłączenie odpowiedzialności osób fizycznych (np. członków zarządu) za działania niezgodne z prawem lub naruszające powszechnie przyjęte standardy postępowania. Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku niemieckim w biurze Rödl & Partner w Eschborn. Szczegóły i zgłoszenia: https://www.roedl.pl/pl-pl/pl/event.aspx?ID=22

Śniadanie biznesowe: Cybersecurity

 • 11.03.2020
 • PL 00-546, Warszawa

Wg badań ponad 80% cyberzagrożeń, pomimo fizycznych zabezpieczeń, wywołuje człowiek. Jednym z najistotniejszych elementów dbania o bezpieczeństwo firmy są szkolenia.

RODO w procesach HR

 • 18.03.2020
 • PL 05-120, Warszawa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych w procesach HR. Celem szkolenia jest zdobycie kompetencji, które w oparciu o posiadaną już wiedzę praktyczną, pozwolą na efektywną realizację oraz właściwe zarządzanie procesem ochrony danych osobowych w obszarze HR.