Deutschakademie 2019

 • 30.09.2019
 • PL, 50-063 Wrocław
 • Plac Solny 20
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)
 • Miodowa 14
 • 00-246 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Die Deutschakademie setzt sich aus 6 ganztägigen Modulen zusammen.

report image
Die Deutschakademie setzt sich aus 6 ganztägigen Modulen zusammen, die einen ähnlichen Aufbau haben.Jedes Modul hat:-einen Diskussionsteil, in dem kontroverse, aktuelle Themen auf Grundlage von Zeitungsartikeln, Videos oder Hörbeiträgen diskutiert werden.-einen Präsentationsteil, in dem die Thematik vermittelt, lexikalische Redemittel vorgestellt und neuer Wortschatz eingeführt wird,-einen Workshopteil, in dem das Erlernte in praktischen Übungen, Rollenspielen, Tests, Quizzes u.ä. angewendet und gefestigt wird.-einen Aussprache, Schreib- und Hörverstehensteil, um diese im Geschäftsalltag essentiellen Fertigkeiten in Hinblick auf die jeweiligen Module besonders zu trainieren.Wir sind bemüht, das Programm Ihren Bedürfnissen und Anforderungen anzupassen und freuen uns auf ihre Anmerkungen, Änderungswünsche und Ergänzungen.

Zur Teilnahme am Programm sollten sie mindestens auf dem Sprachniveau B1 (GER) sein.
 

Geplannte Themen und Termine:

1. 30.09.2019 - Arbeitswelt und Büroalltag in DACH
 

Die Termine der übrigen Treffen werden mit den Teilnehmern vereinbart:

2. Arbeitswelt im Wandel
3. Geld und Finanzen
4. Präsentation von Firmen, Produkten, Leistungen
5. Diskussionen und Verhandlungen
6. Feedback und Beschwerden
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)
 • Miodowa 14
 • 00-246 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

Konferencja Robotech

 • 17.09.2019
 • PL 50-083, Wrocław

…to jedna z najważniejszych konferencji na polskim rynku w dziedzinie robotyki i nowych technologii. My też tam będziemy.

Spotkanie informacyjne dotyczące projektów regionalnych, krajowych i zagranicznych w tym projektów UE

 • 18.07.2019
 • PL 40-084 , Katowice

W ramach omawianych projektów mogą uzyskać Państwo wsparcie w rozwoju swojego przedsiębiorstwa w obszarach: wdrożenia nowych technologii, ochrony środowiska i jego modernizacji. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach we współpracy z firmą Assiduus. W spotkaniu wezmą udział eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Centrum Analitycznego, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Assiduus Consulting. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (ul. Opolska 15, 40-084 Katowice) w dniu 18.07.2019 roku w godzinach 10:00-13:00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o rejestrowanie swoich zgłoszeń na adres b.stys@assiduus.pl Dodatkowych informacji dotyczących wydarzenia, udziela Mateusz Wachowski, Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej RIG w Katowicach: email: mwachowski@rig.katowice.pl

Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR

 • 22.10.2019
 • PL 45-064, Opole

Obowiązek wdrożenia PPK przez pracodawców – jest już faktem. Wdrożenie programu w firmie jest projektem złożonym, wymagającym wprowadzenia zmian zarówno w polityce HR, w systemach rachunkowości finansowej i zarządczej, kadrowo-płacowych jak i w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych, czy zakresach czynności pracowników. Jest procesem wymagającym opracowania procedur wewnętrznych dla wszystkich zadań pracodawcy określonych w ustawie tak by posiadana dokumentacja PPK uchroniła pracodawcę przed potencjalnymi sankcjami. Pracodawca przed podpisaniem umowy o zarządzanie powinien określić swoją politykę w zakresie PPK, która pozwoli w sposób racjonalny komunikować się ze związkami zawodowymi lub reprezentacją załogi , racjonalnie dokonać wyboru firmy finansowej, dostosować organizację do nowych wymogów prawnych.

Śniadanie podatkowe. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie cen transferowych.

 • 16.09.2019
 • PL 40-086 , Katowice

Zapraszamy na Śniadanie Podatkowe na którym omówione zostaną najważniejsze kwestie z zakresu obowiązków sprawozdawczych cen transferowych. Omówiona zostanie m.in. Redefinicja podmiotów powiązanych, dokumentacja cen transferowych, analiza cen transferowych oraz uproszczenia (safe harbours). Udział w spotkaniu jest bezpłatny