Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR

 • 02.07.2019 godz. 09:00 - 16:00
 • PL, 02-695 Warszawa
 • Golden Floor Chłodna 51
 • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
 • ul. Orzycka 6 lok. 1B
 • 02-695 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Obowiązek wdrożenia PPK przez pracodawców – jest już faktem. Wdrożenie programu w firmie jest projektem złożonym, wymagającym wprowadzenia zmian zarówno w polityce HR, w systemach rachunkowości finansowej i zarządczej, kadrowo-płacowych jak i w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych, czy zakresach czynności pracowników. Jest procesem wymagającym opracowania procedur wewnętrznych dla wszystkich zadań pracodawcy określonych w ustawie tak by posiadana dokumentacja PPK uchroniła pracodawcę przed potencjalnymi sankcjami. Pracodawca przed podpisaniem umowy o zarządzanie powinien określić swoją politykę w zakresie PPK, która pozwoli w sposób racjonalny komunikować się ze związkami zawodowymi lub reprezentacją załogi , racjonalnie dokonać wyboru firmy finansowej, dostosować organizację do nowych wymogów prawnych.

I. PPK, dlaczego, kiedy, po co, kto na tym zyska?
II. Co pracodawca powinien zrobić przed wyborem firmy zarządzającej 
 1. Analiza przedwdrożeniowa – kryteria oceny akceptowalnych kosztów pracodawcy versus polityka HR
 2. Projekt polityki PPK u pracodawcy, co przygotować do rozmów ze związkami zawodowymi lub reprezentacją załogi
 3. Wybór firmy zarządzającej, kryteria wyboru
 4. Umowa o zarządzanie z instytucją finansową
III. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne
 1. Informacje dla osób zatrudnionych
 2. Informacja dla instytucji finansowych i nadzoru
 3. Umowy o prowadzenie PPK
 4. Procesy obsługi PPK w przedsiębiorstwie
 5. Zmiany w regulaminach organizacyjnych, zakresach czynności, regulaminach wynagrodzeń
 6. Procedury wewnętrzne związane z administrowaniem PPK w przedsiębiorstwie
IV. Naliczanie wpłat do PPK
 1. Wpłaty podstawowe i dodatkowe pracodawcy i ich zmiany
 2. Wpłaty podstawowe i dodatkowe pracownika i ich zmiany
V. Czy będą zmiany w systemach finansowych i kadrowo-płacowych?
 1. Jakie zmiany w listach płac?
 2. Jakie  zmiany w formatkach kontrolingowych i systemach rachunkowości finansowej i zarządczej?
 3. System raportowania do instytucji finansowej
 4. Opracowanie formatek/wzorów druków kadrowych dla pracowników i pracodawcy
 5. Dokumentacja PPK – co to jest i jak ją tworzyć?
VI. Opodatkowanie PPK i inne daniny
 1. Opodatkowanie bieżące PIT  pracownika, moment opodatkowania, podatek od zysków kapitałowych, podatek od darowizn i spadków
 2. Opodatkowanie pracodawcy
 3. Podstawa opłat ZUS a PPK
VII. Obowiązki związane z zatrudnieniem nowego pracownika
 1. Informacje, formularze związane z uczestnictwem w PPK
 2. Decyzje pracownika i ich ujęcie w dokumentacji PPK
 3. Umowa o prowadzenie PPK
 4. Naliczanie wpłat
 5. Transfer środków zgromadzonych przez pracownika
VIII. Zmiana zarządzającego PPK
IX. Zmiany umów o zamówienia publiczne - po wdrożeniu PPK
 1. Możliwość renegocjacji lub rozwiązanie umowy
 2. Schemat działań wykonawcy w stosunku do zamawiającego
X. Podsumowanie-  polityka i szczegółowe procedury PPK u pracodawcy

Rejestracja i więcej informacji: https://bit.ly/2MkcvrL
 • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
 • ul. Orzycka 6 lok. 1B
 • 02-695 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

CBRE OFFICE SUPERSTAR 2019

 • 30.06.2019
 • PL 01-120, Warszawa

CBRE OFFICE SUPERSTAR 2019 to trzecia edycja prestiżowego konkursu promującego organizacje, które swoje biura postrzegają nie tylko jako miejsca pracy, ale kreują przestrzeń przyjazną i komfortową dla swoich pracowników. Naszym celem jest promowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie aranżacji powierzchni biurowej, zaprezentowanie aktualnych trendów, kształtujących rynek powierzchni biurowych w różnych branżach oraz wyróżnienie nowatorskich koncepcji, które sprawdziły się w praktyce. Wyboru finalistów dokonuje niezależna Kapituła, złożona z najwyższej klasy ekspertów w takich dziedzinach jak: nieruchomości, architektura, środowisko pracy, zarządzanie zmianą oraz design i futurologia.

RODO - KARA, KONTROLA, NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW I WYTYCZNE.

 • 25.06.2019
 • PL 51-361, Wrocław

Szkolenie umożliwi weryfikację prawidłowości stosowania RODO oraz właściwe przygotowanie do kontroli w oparciu o najnowsze wytyczne w zakresie stosowania przepisów RODO. W programie szkolenia zostały uwzględnione najnowsze zmiany przepisów, które zaczną obowiązywać już w maju 2019 r. oraz wnioski wynikające z kary finansowej nałożonej przez UODO.

Podatki w Niemczech

 • 26.06.2019
 • PL 02-695, Warszawa

Zapraszamy na szkolenie z zakresu systemu podatkowego w Niemczech. Coraz więcej firm utrzymuje kontakty gospodarcze z naszym zachodnim sąsiadem, warto zapoznać się z ich systemem podatkowym by uniknąć błędów w rozliczeniach.

SZKOLENIE | Oddelegowanie pracowników do pracy w Niemczech

 • 11.06.2019
 • PL 50-130, Wrocław

Procedury prawne oraz polskie i niemieckie przepisy w zakresie oddelegowania pracowników do pracy w Niemczech. Szkolenie poprowadzą prawnik polski i niemiecki.