Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR

 • 12.03.2020 godz. 09:00 - 16:00
 • PL, 02-695 Warszawa
 • Golden Floor Chłodna 51
 • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
 • ul. Orzycka 6 lok. 1B
 • 02-695 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Obowiązek wdrożenia PPK przez pracodawców – jest już faktem. Wdrożenie programu w firmie jest projektem złożonym, wymagającym wprowadzenia zmian zarówno w polityce HR, w systemach rachunkowości finansowej i zarządczej, kadrowo-płacowych jak i w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych, czy zakresach czynności pracowników. Jest procesem wymagającym opracowania procedur wewnętrznych dla wszystkich zadań pracodawcy określonych w ustawie tak by posiadana dokumentacja PPK uchroniła pracodawcę przed potencjalnymi sankcjami. Pracodawca przed podpisaniem umowy o zarządzanie powinien określić swoją politykę w zakresie PPK, która pozwoli w sposób racjonalny komunikować się ze związkami zawodowymi lub reprezentacją załogi , racjonalnie dokonać wyboru firmy finansowej, dostosować organizację do nowych wymogów prawnych.

I. PPK, dlaczego, kiedy, po co, kto na tym zyska?
II. Co pracodawca powinien zrobić przed wyborem firmy zarządzającej 
 1. Analiza przedwdrożeniowa – kryteria oceny akceptowalnych kosztów pracodawcy versus polityka HR
 2. Projekt polityki PPK u pracodawcy, co przygotować do rozmów ze związkami zawodowymi lub reprezentacją załogi
 3. Wybór firmy zarządzającej, kryteria wyboru
 4. Umowa o zarządzanie z instytucją finansową
III. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne
 1. Informacje dla osób zatrudnionych
 2. Informacja dla instytucji finansowych i nadzoru
 3. Umowy o prowadzenie PPK
 4. Procesy obsługi PPK w przedsiębiorstwie
 5. Zmiany w regulaminach organizacyjnych, zakresach czynności, regulaminach wynagrodzeń
 6. Procedury wewnętrzne związane z administrowaniem PPK w przedsiębiorstwie
IV. Naliczanie wpłat do PPK
 1. Wpłaty podstawowe i dodatkowe pracodawcy i ich zmiany
 2. Wpłaty podstawowe i dodatkowe pracownika i ich zmiany
V. Czy będą zmiany w systemach finansowych i kadrowo-płacowych?
 1. Jakie zmiany w listach płac?
 2. Jakie  zmiany w formatkach kontrolingowych i systemach rachunkowości finansowej i zarządczej?
 3. System raportowania do instytucji finansowej
 4. Opracowanie formatek/wzorów druków kadrowych dla pracowników i pracodawcy
 5. Dokumentacja PPK – co to jest i jak ją tworzyć?
VI. Opodatkowanie PPK i inne daniny
 1. Opodatkowanie bieżące PIT  pracownika, moment opodatkowania, podatek od zysków kapitałowych, podatek od darowizn i spadków
 2. Opodatkowanie pracodawcy
 3. Podstawa opłat ZUS a PPK
VII. Obowiązki związane z zatrudnieniem nowego pracownika
 1. Informacje, formularze związane z uczestnictwem w PPK
 2. Decyzje pracownika i ich ujęcie w dokumentacji PPK
 3. Umowa o prowadzenie PPK
 4. Naliczanie wpłat
 5. Transfer środków zgromadzonych przez pracownika
VIII. Zmiana zarządzającego PPK
IX. Zmiany umów o zamówienia publiczne - po wdrożeniu PPK
 1. Możliwość renegocjacji lub rozwiązanie umowy
 2. Schemat działań wykonawcy w stosunku do zamawiającego
X. Podsumowanie-  polityka i szczegółowe procedury PPK u pracodawcy

Napisz do nas po więcej informacji: szkolenia@pkfpolska.pl 
report sponsors
 • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
 • ul. Orzycka 6 lok. 1B
 • 02-695 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

Lider Doskonałości Operacyjnej

 • 09.09.2020
 • PL 00-843, Warszawa

Celem warsztatu jest przekazanie wiedzy uczestnikom jak skutecznie kaskadować cele i budować środowisko ciągłego doskonalenia angażując pracowników. Jednym z elementów warsztatu będzie prezentacja benchmarku wskaźników, jak wysokoefektywne organizacje mierzą swoje procesy.

WEBINARIUM: Przepisy tarcz antykryzysowych a windykacja roszczeń

 • 06.08.2020 - 13.08.2020
 • PL 35-315, Rzeszów

Zapraszamy na webinarium poświęcone najważniejszym zmianom w przepisach tarcz antykryzysowych w zakresie windykacji roszczeń. Poprowadzi je nasza ekspertka, adwokat Sylwia Potępa.

Konferencja online: WHISTLEBLOWING SUMMIT

 • 08.10.2020
 • PL 00-833, Warszawa

Zapraszamy na Whistleblowing Summit – najbardziej merytoryczną konferencję online w Polsce przedstawiającą zagadnienie sygnalistów, która odbędzie się 8 października 2020 r. Wydarzenie jest dedykowane wszystkim osobom poszukującym rzetelnej, praktycznej i użytecznej wiedzy na temat skutecznego wdrożenia i utrzymania systemu dla sygnalistów zapewniającego dbałość o właściwe relacje międzyludzkie w organizacji, a co najważniejsze - uwzględniającego wymogi unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

WatchGuard: (Nie)bezpieczeństwo haseł

 • 28.07.2020
 • PL Online, Online

Kradzież tożsamości stanowi jedno z najpopularniejszych incydentów we wszystkich organizacjach. Nieautoryzowany dostęp do wrażliwych, cennych danych firmowych może słono kosztować działalność. Rozwiązanie?