Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR

 • 27.08.2019 godz. 09:00 - 16:00
 • PL, 02-695 Warszawa
 • Golden Floor Chłodna 51
 • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
 • ul. Orzycka 6 lok. 1B
 • 02-695 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Obowiązek wdrożenia PPK przez pracodawców – jest już faktem. Wdrożenie programu w firmie jest projektem złożonym, wymagającym wprowadzenia zmian zarówno w polityce HR, w systemach rachunkowości finansowej i zarządczej, kadrowo-płacowych jak i w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych, czy zakresach czynności pracowników. Jest procesem wymagającym opracowania procedur wewnętrznych dla wszystkich zadań pracodawcy określonych w ustawie tak by posiadana dokumentacja PPK uchroniła pracodawcę przed potencjalnymi sankcjami. Pracodawca przed podpisaniem umowy o zarządzanie powinien określić swoją politykę w zakresie PPK, która pozwoli w sposób racjonalny komunikować się ze związkami zawodowymi lub reprezentacją załogi , racjonalnie dokonać wyboru firmy finansowej, dostosować organizację do nowych wymogów prawnych.

I. PPK, dlaczego, kiedy, po co, kto na tym zyska?
II. Co pracodawca powinien zrobić przed wyborem firmy zarządzającej 
 1. Analiza przedwdrożeniowa – kryteria oceny akceptowalnych kosztów pracodawcy versus polityka HR
 2. Projekt polityki PPK u pracodawcy, co przygotować do rozmów ze związkami zawodowymi lub reprezentacją załogi
 3. Wybór firmy zarządzającej, kryteria wyboru
 4. Umowa o zarządzanie z instytucją finansową
III. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne
 1. Informacje dla osób zatrudnionych
 2. Informacja dla instytucji finansowych i nadzoru
 3. Umowy o prowadzenie PPK
 4. Procesy obsługi PPK w przedsiębiorstwie
 5. Zmiany w regulaminach organizacyjnych, zakresach czynności, regulaminach wynagrodzeń
 6. Procedury wewnętrzne związane z administrowaniem PPK w przedsiębiorstwie
IV. Naliczanie wpłat do PPK
 1. Wpłaty podstawowe i dodatkowe pracodawcy i ich zmiany
 2. Wpłaty podstawowe i dodatkowe pracownika i ich zmiany
V. Czy będą zmiany w systemach finansowych i kadrowo-płacowych?
 1. Jakie zmiany w listach płac?
 2. Jakie  zmiany w formatkach kontrolingowych i systemach rachunkowości finansowej i zarządczej?
 3. System raportowania do instytucji finansowej
 4. Opracowanie formatek/wzorów druków kadrowych dla pracowników i pracodawcy
 5. Dokumentacja PPK – co to jest i jak ją tworzyć?
VI. Opodatkowanie PPK i inne daniny
 1. Opodatkowanie bieżące PIT  pracownika, moment opodatkowania, podatek od zysków kapitałowych, podatek od darowizn i spadków
 2. Opodatkowanie pracodawcy
 3. Podstawa opłat ZUS a PPK
VII. Obowiązki związane z zatrudnieniem nowego pracownika
 1. Informacje, formularze związane z uczestnictwem w PPK
 2. Decyzje pracownika i ich ujęcie w dokumentacji PPK
 3. Umowa o prowadzenie PPK
 4. Naliczanie wpłat
 5. Transfer środków zgromadzonych przez pracownika
VIII. Zmiana zarządzającego PPK
IX. Zmiany umów o zamówienia publiczne - po wdrożeniu PPK
 1. Możliwość renegocjacji lub rozwiązanie umowy
 2. Schemat działań wykonawcy w stosunku do zamawiającego
X. Podsumowanie-  polityka i szczegółowe procedury PPK u pracodawcy

Rejestracja i więcej informacji: https://bit.ly/2Ye4ru3
report sponsors
 • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
 • ul. Orzycka 6 lok. 1B
 • 02-695 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

Konferencja Robotech

 • 17.09.2019
 • PL 50-083, Wrocław

…to jedna z najważniejszych konferencji na polskim rynku w dziedzinie robotyki i nowych technologii. My też tam będziemy.

Deutschakademie 2019

 • 30.09.2019
 • PL 50-063, Wrocław

Die Deutschakademie setzt sich aus 6 ganztägigen Modulen zusammen.

Spotkanie informacyjne dotyczące projektów regionalnych, krajowych i zagranicznych w tym projektów UE

 • 18.07.2019
 • PL 40-084 , Katowice

W ramach omawianych projektów mogą uzyskać Państwo wsparcie w rozwoju swojego przedsiębiorstwa w obszarach: wdrożenia nowych technologii, ochrony środowiska i jego modernizacji. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach we współpracy z firmą Assiduus. W spotkaniu wezmą udział eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Centrum Analitycznego, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Assiduus Consulting. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (ul. Opolska 15, 40-084 Katowice) w dniu 18.07.2019 roku w godzinach 10:00-13:00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o rejestrowanie swoich zgłoszeń na adres b.stys@assiduus.pl Dodatkowych informacji dotyczących wydarzenia, udziela Mateusz Wachowski, Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej RIG w Katowicach: email: mwachowski@rig.katowice.pl

Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR

 • 22.10.2019
 • PL 45-064, Opole

Obowiązek wdrożenia PPK przez pracodawców – jest już faktem. Wdrożenie programu w firmie jest projektem złożonym, wymagającym wprowadzenia zmian zarówno w polityce HR, w systemach rachunkowości finansowej i zarządczej, kadrowo-płacowych jak i w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych, czy zakresach czynności pracowników. Jest procesem wymagającym opracowania procedur wewnętrznych dla wszystkich zadań pracodawcy określonych w ustawie tak by posiadana dokumentacja PPK uchroniła pracodawcę przed potencjalnymi sankcjami. Pracodawca przed podpisaniem umowy o zarządzanie powinien określić swoją politykę w zakresie PPK, która pozwoli w sposób racjonalny komunikować się ze związkami zawodowymi lub reprezentacją załogi , racjonalnie dokonać wyboru firmy finansowej, dostosować organizację do nowych wymogów prawnych.