ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi – SGS serdecznie zaprasza na szkolenie

 • 03.06.2019 godz. 09:00 - 17:00
 • PL, 01-248 Warszawa
 • Jana Kazimierza 3
 • SGS Polska Sp. z o.o.
 • ul. Jana Kazimierza 3
 • 01-248 Warszawa
 • PL
Szczegóły

03.06.2019, Warszawa - poznaj wytyczne normy ISO 37001 oraz ich praktyczną interpretację

report image
CEL SZKOLENIA:
 - Omówienie wymagań normy ISO 37001:2016.
 - Przedstawienie skutecznych rozwiązań wdrożenia i utrzymania systemu antykorupcyjnego w organizacji.

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać wymagania normy ISO 37001:2016, przedstawicieli organizacji (prywatnych jak i publicznych) zamierzających wdrożyć systemowe rozwiązania przeciwdziałania korupcji oraz osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie korupcji.

PROGRAM SZKOLENIA:
 - Korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania korupcją.
 - Identyfikacja ryzyk korupcyjnych w organizacji i sposoby zapobiegania.
 - Omówienie wymagań i zaleceń normy ISO 37001.
 - Etapy przygotowania i wdrażania systemu antykorupcyjnego.
 - Kluczowe elementy utrzymania systemu przeciwdziałania korupcji.
 - Wyzwania i problemy związane z przygotowaniem organizacji do sytemu antykorupcyjnego.
 - Dobre praktyki i elementy skuteczności wprowadzonych rozwiązań antykorupcyjnych.

METODYKA SZKOLENIA:

Wykłady, Ćwiczenia, Dyskusja

KOSZT: 750 PLN netto.

REJESTRACJA
 • SGS Polska Sp. z o.o.
 • ul. Jana Kazimierza 3
 • 01-248 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

Wrocław, Efektywność energetyczna w zakładach produkcyjnych. Zastosowanie technologii niskoemisyjnych oraz OZE do produkcji ciepła i energii elektrycznej szansą na optymalizację kosztów energii

 • 09.05.2019
 • PL 54-066, Wrocław

Ceny prądu w Polsce należą dziś do najwyższych w Unii Europejskiej. Pomimo przyjęcia ustawy z 28 grudnia 2018, która miała blokować wzrost cen prądu w 2019 roku, nadal brak jest praktycznych rozwiązań w tym zakresie. Dodatkowo, jak wynika z ostatnich doniesień, aktualnie proponowane przez Rząd RP rozwiązania zdają się być niezgodne z prawem unijnym. Bez względu jednak na wynik rozmów z Brukselą odwieszenie podwyżki cen prądu dla firm ma wyłącznie charakter czasowy.

Wrocław, Zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) i sztuczna inteligencja (AI) dla sektora produkcyjnego

 • 11.06.2019
 • PL 50-063, Wrocław

Organizacje zyskują przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu RPA (Robotic Process Automation). Oprogramowanie automatyzujące powtarzalne działania operacyjne przynosi oszczędności finansowe i czasowe, jak również redukuje ryzyko wystąpienia błędów.

Czas pracy w podmiotach medycznych

 • 26.04.2019
 • PL 02-695, Warszawa

Regulacje dotyczące zatrudniania w służbie zdrowia nakładają na działy kadr sporo nowych wyzwań i obowiązków. Rozumiejąc złożoność problemu i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych podmiotów przygotowaliśmy nowatorskie szkolenie poświęcone problemowi czasu pracy w podmiotach medycznych, które pomoże w sposób praktyczny zrozumieć zawiłości nowych przepisów. Termin gwarantowany!

Wrocław, Zawieranie umów i kontraktów międzynarodowych – aspekty prawne, zabezpieczenie płatności z umów i dochodzenie roszczeń. Dozwolone i niedozwolone postanowienia umowne - Szkolenie

 • 21.05.2019
 • PL 50-063, Wrocław

Sprzedając produkty bądź świadcząc usługi, przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością pojawienia się u kontrahentów problemów płatniczych. Konieczne staje się zatem, już na początku współpracy, podjęcie działań, które ograniczą ryzyko związane z utratą płynności finansowej, a także zabezpieczą należności i przyspieszą ich ściągnięcie.