ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi – SGS serdecznie zaprasza na szkolenie

 • 03.06.2019 godz. 09:00 - 17:00
 • PL, 01-248 Warszawa
 • Jana Kazimierza 3
 • SGS Polska Sp. z o.o.
 • ul. Jana Kazimierza 3
 • 01-248 Warszawa
 • PL
Szczegóły

03.06.2019, Warszawa - poznaj wytyczne normy ISO 37001 oraz ich praktyczną interpretację

report image
CEL SZKOLENIA:
 - Omówienie wymagań normy ISO 37001:2016.
 - Przedstawienie skutecznych rozwiązań wdrożenia i utrzymania systemu antykorupcyjnego w organizacji.

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać wymagania normy ISO 37001:2016, przedstawicieli organizacji (prywatnych jak i publicznych) zamierzających wdrożyć systemowe rozwiązania przeciwdziałania korupcji oraz osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie korupcji.

PROGRAM SZKOLENIA:
 - Korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania korupcją.
 - Identyfikacja ryzyk korupcyjnych w organizacji i sposoby zapobiegania.
 - Omówienie wymagań i zaleceń normy ISO 37001.
 - Etapy przygotowania i wdrażania systemu antykorupcyjnego.
 - Kluczowe elementy utrzymania systemu przeciwdziałania korupcji.
 - Wyzwania i problemy związane z przygotowaniem organizacji do sytemu antykorupcyjnego.
 - Dobre praktyki i elementy skuteczności wprowadzonych rozwiązań antykorupcyjnych.

METODYKA SZKOLENIA:

Wykłady, Ćwiczenia, Dyskusja

KOSZT: 750 PLN netto.

REJESTRACJA
 • SGS Polska Sp. z o.o.
 • ul. Jana Kazimierza 3
 • 01-248 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

CBRE OFFICE SUPERSTAR 2019

 • 30.06.2019
 • PL 01-120, Warszawa

CBRE OFFICE SUPERSTAR 2019 to trzecia edycja prestiżowego konkursu promującego organizacje, które swoje biura postrzegają nie tylko jako miejsca pracy, ale kreują przestrzeń przyjazną i komfortową dla swoich pracowników. Naszym celem jest promowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie aranżacji powierzchni biurowej, zaprezentowanie aktualnych trendów, kształtujących rynek powierzchni biurowych w różnych branżach oraz wyróżnienie nowatorskich koncepcji, które sprawdziły się w praktyce. Wyboru finalistów dokonuje niezależna Kapituła, złożona z najwyższej klasy ekspertów w takich dziedzinach jak: nieruchomości, architektura, środowisko pracy, zarządzanie zmianą oraz design i futurologia.

RODO - KARA, KONTROLA, NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW I WYTYCZNE.

 • 25.06.2019
 • PL 51-361, Wrocław

Szkolenie umożliwi weryfikację prawidłowości stosowania RODO oraz właściwe przygotowanie do kontroli w oparciu o najnowsze wytyczne w zakresie stosowania przepisów RODO. W programie szkolenia zostały uwzględnione najnowsze zmiany przepisów, które zaczną obowiązywać już w maju 2019 r. oraz wnioski wynikające z kary finansowej nałożonej przez UODO.

Podatki w Niemczech

 • 26.06.2019
 • PL 02-695, Warszawa

Zapraszamy na szkolenie z zakresu systemu podatkowego w Niemczech. Coraz więcej firm utrzymuje kontakty gospodarcze z naszym zachodnim sąsiadem, warto zapoznać się z ich systemem podatkowym by uniknąć błędów w rozliczeniach.

Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR

 • 02.07.2019
 • PL 02-695, Warszawa

Obowiązek wdrożenia PPK przez pracodawców – jest już faktem. Wdrożenie programu w firmie jest projektem złożonym, wymagającym wprowadzenia zmian zarówno w polityce HR, w systemach rachunkowości finansowej i zarządczej, kadrowo-płacowych jak i w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych, czy zakresach czynności pracowników. Jest procesem wymagającym opracowania procedur wewnętrznych dla wszystkich zadań pracodawcy określonych w ustawie tak by posiadana dokumentacja PPK uchroniła pracodawcę przed potencjalnymi sankcjami. Pracodawca przed podpisaniem umowy o zarządzanie powinien określić swoją politykę w zakresie PPK, która pozwoli w sposób racjonalny komunikować się ze związkami zawodowymi lub reprezentacją załogi , racjonalnie dokonać wyboru firmy finansowej, dostosować organizację do nowych wymogów prawnych.