Opole, Spotkanie biznesowe - Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Nowe ryzyko dla przedsiębiorców?

 • 08.04.2019 godz. 10:00 - 13:30
 • PL, 45-837 Opole
 • Centrum Biznesu Fundacji Rozwoju Śląska, ul. Wrocławska 133
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)
 • Miodowa 14
 • 00-246 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Projekt ustawy obejmuje swoim zakresem tzw. podmioty zbiorowe tj. wszystkie osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną tj. m.in. spółki osobowe lub spółki kapitałowe w organizacji. Innymi słowy projekt dotknie praktycznie każdego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Polski.

report image
W ramach nowego projektu utrzymano szeroki i dolegliwy katalog środków zapobiegawczych, które może zastosować prokurator już na etapie postępowania przygotowawczego, obejmujący m.in. zakaz zawierania umów określonego rodzaju, zakaz prowadzenia określonej działalności czy zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne przez czas trwania postępowania.

Z punktu widzenia bieżącego prowadzenia biznesu istotne ryzyko nadal wiąże się z zabezpieczeniem majątkowym, które może okazać się poważnym zagrożeniem dla płynności finansowej firmy. W projekcie pozostawiono również wysokie kary finansowej do 30 mln złotych, z możliwością podwojenia tej wysokości oraz rozbudowany katalog środków karnych, obejmujący m.in zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego, zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, czy stałe albo czasowe zamknięcie oddziału podmiotu. Wejście w życie ustawy (prognozowane na początek przyszłego roku) może oznaczać dla wielu podmiotów istotne zmiany.

W praktyce dla ograniczenia ryzyka konieczne będzie wdrożenie wewnętrznych rozwiązań, które określą zasady i zakres odpowiedzialności poszczególnych elementów organizacji, a także efektywnego systemu zgłaszania nieprawidłowości i dobrze opisanej ścieżki postępowania z informacją o nieprawidłowościach (działania wyjaśniające i naprawcze). W przypadku dużych i średnich przedsiębiorców konieczne będzie też wyznaczenie osoby lub jednostki, której zadaniem będzie nadzorowanie przestrzegania przepisów i zasad (zadania compliance).

Szczegółowy program oraz informacje o zgłoszeniach znajdą Państwo na stroniehttps://ahk.pl/pl/wydarzenia/event-details-pl/opole-spotkanie-biznesowe-nowa-ustawa-o-odpowiedzialno... 
report sponsors
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)
 • Miodowa 14
 • 00-246 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

Wrocław, Zawieranie umów i kontraktów międzynarodowych – aspekty prawne, zabezpieczenie płatności z umów i dochodzenie roszczeń. Dozwolone i niedozwolone postanowienia umowne.

 • 21.05.2019
 • PL 50-063, Wrocław

Sprzedając produkty bądź świadcząc usługi, przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością pojawienia się u kontrahentów problemów płatniczych. Konieczne staje się zatem, już na początku współpracy, podjęcie działań, które ograniczą ryzyko związane z utratą płynności finansowej, a także zabezpieczą należności i przyspieszą ich ściągnięcie.

Szkolenie - Ceny Transferowe - najnowsze zmiany

 • 05.04.2019
 • PL 02-695, Warszawa

Zapraszamy serdecznie na szkolenie "Szkolenie - Ceny Transferowe - najnowsze zmiany", które odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w Warszawie!

Szkolenie -Przepływy pieniężne w ocenie sytuacji finansowej jednostki gospodarczej

 • 29.03.2019
 • PL 02-695, Warszawa

Zapraszamy serdecznie na szkolenie "Przepływy pieniężne w ocenie sytuacji finansowej jednostki gospodarczej", które odbędzie się w 29 marca 2019 r. w Warszawie.

Szkolenie - Fałszowanie sprawozdań finansowych - zapobieganie i wykrywanie

 • 08.04.2019
 • PL 02-695, Warszawa

Zapraszamy serdecznie na szkolenie "Fałszowanie sprawozdań finansowych - zapobieganie i wykrywanie", które odbędzie się 8 kwietnia 2019 r. w Warszawie!