Wrocław, Szkolenie : Efektywne zarządzanie zespołem. Dobry kolega czy dobry przełożony?

 • 27.06.2019 - 28.06.2019
 • PL, 50-063 Wrocław
 • Plac Solny 20
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)
 • Miodowa 14
 • 00-246 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Biuro Regionalne AHK Polska we Wrocławiu zaprasza na szkolenie "Efektywne zarządzanie zespołem. Dobry kolega czy dobry przełożony?".

CELE SZKOLENIOWE:

• Poznanie zasad zarządzania sobą i innymi w sytuacji awansu, gdy NOWY SZEF, wywodzi się z grupy współpracującej wcześniej jako zespół.
• Zasady budowania osobistej wizji zarządzania innymi oraz komunikowania jej w nowym zespole podwładnych.
• Sztuka budowania autorytetu, wśród osób, gdzie wcześniej „szef był kolegą”.
• Poznanie technik skutecznego komunikowania zasad współpracy i ustanowienie kontraktu z podwładnymi. • Określenie osobistego stylu komunikowania i zarządzania. Świadomość Siebie w komunikacji.
• Opanowanie podstawowych narzędzi komunikacji i zastosowanie ich w budowaniu nowej roli zawodowej.
• Zrozumienie zjawiska indywidualnej percepcji RÓL szef- przełożony w organizacji.
• Rozumienie zjawiska RÓL ORGANIACYJNYCH.
• Rozumienie problemów wynikających z sytuacji złamania dystansu osobistego w kontaktach z obecnymi podwładnymi.
• Poznanie zasad rozwiązywania konfliktów w komunikacji interpersonalnej. • Rozpoznanie indywidualnych mocnych stron wśród podwładnych w procesie komunikowania i wymiany informacji w organizacji i w zespole.
• Sztuka określania i realizacji celów indywidualnych i grupowych. Poznanie techniki : „Nazywania rzeczy i zjawisk wprost „
• Umiejętność współpracy w budowanym zespole. Wymiana doświadczeń i umiejętności – dzielenie się wiedzą.
• Obalenie MITU : „Zapomniał Wół, jak CIELĘCIEM BYŁ” – moc ukrytych założeń w komunikacji i budowanych relacjach.


 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)
 • Miodowa 14
 • 00-246 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

Wrocław, Efektywność energetyczna w zakładach produkcyjnych. Zastosowanie technologii niskoemisyjnych oraz OZE do produkcji ciepła i energii elektrycznej szansą na optymalizację kosztów energii

 • 09.05.2019
 • PL 54-066, Wrocław

Ceny prądu w Polsce należą dziś do najwyższych w Unii Europejskiej. Pomimo przyjęcia ustawy z 28 grudnia 2018, która miała blokować wzrost cen prądu w 2019 roku, nadal brak jest praktycznych rozwiązań w tym zakresie. Dodatkowo, jak wynika z ostatnich doniesień, aktualnie proponowane przez Rząd RP rozwiązania zdają się być niezgodne z prawem unijnym. Bez względu jednak na wynik rozmów z Brukselą odwieszenie podwyżki cen prądu dla firm ma wyłącznie charakter czasowy.

Wrocław, Zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) i sztuczna inteligencja (AI) dla sektora produkcyjnego

 • 11.06.2019
 • PL 50-063, Wrocław

Organizacje zyskują przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu RPA (Robotic Process Automation). Oprogramowanie automatyzujące powtarzalne działania operacyjne przynosi oszczędności finansowe i czasowe, jak również redukuje ryzyko wystąpienia błędów.

Czas pracy w podmiotach medycznych

 • 26.04.2019
 • PL 02-695, Warszawa

Regulacje dotyczące zatrudniania w służbie zdrowia nakładają na działy kadr sporo nowych wyzwań i obowiązków. Rozumiejąc złożoność problemu i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych podmiotów przygotowaliśmy nowatorskie szkolenie poświęcone problemowi czasu pracy w podmiotach medycznych, które pomoże w sposób praktyczny zrozumieć zawiłości nowych przepisów. Termin gwarantowany!

Wrocław, Zawieranie umów i kontraktów międzynarodowych – aspekty prawne, zabezpieczenie płatności z umów i dochodzenie roszczeń. Dozwolone i niedozwolone postanowienia umowne - Szkolenie

 • 21.05.2019
 • PL 50-063, Wrocław

Sprzedając produkty bądź świadcząc usługi, przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością pojawienia się u kontrahentów problemów płatniczych. Konieczne staje się zatem, już na początku współpracy, podjęcie działań, które ograniczą ryzyko związane z utratą płynności finansowej, a także zabezpieczą należności i przyspieszą ich ściągnięcie.