Wrocław, Jak nie przegapić talentów w firmie?

 • 27.05.2019 - 28.05.2019
 • PL, 50-063 Wrocław
 • Plac Solny 20
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)
 • Miodowa 14
 • 00-246 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Biuro Regionalne AHK Polska we Wrocławiu zaprasza na szkolenie "Jak nie przegapić talentów w firmie?".

Cel szkolenia:
 • Dostarczenie uczestnikom narzędzi do skutecznego identyfi-kowania i rozwijania swoich Talentów i Mocnych Stron.
 • Określenie obszarów wysokiej efektywności myślenia i dzia-łania.
 • Odkrycie obszarów zawodowych, w których praca nad umac-nianiem i rozwojem mocnych stron będzie możliwa.
 • Zdobycie narzędzi do zarządzania sobą i innymi według badań Instytutu Gallupa i teorii Marcusa Buckinghama dotyczącej budowania potencjału osobistego na talentach i swoich moc-nych stronach.
Grupa docelowa:

Zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy w oparciu o nowa-torskie badania Instytutu Gallupa pragną odnaleźć i rozwinąć swoje mocne strony, mogące okazać się kluczowymi w rozwoju przyszłej ścieżki zawodowej. Mile widziane są również osoby pragnące zbudować efektywność pracy na silnym fundamencie własnych potencjałów.

Więcej informacji i zapisy: https://ahk.pl/pl/wydarzenia/event-details-pl/wroclaw-jak-nie-przegapic-talentow-w-firmie/ 


 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)
 • Miodowa 14
 • 00-246 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

Wrocław, Efektywność energetyczna w zakładach produkcyjnych. Zastosowanie technologii niskoemisyjnych oraz OZE do produkcji ciepła i energii elektrycznej szansą na optymalizację kosztów energii

 • 09.05.2019
 • PL 54-066, Wrocław

Ceny prądu w Polsce należą dziś do najwyższych w Unii Europejskiej. Pomimo przyjęcia ustawy z 28 grudnia 2018, która miała blokować wzrost cen prądu w 2019 roku, nadal brak jest praktycznych rozwiązań w tym zakresie. Dodatkowo, jak wynika z ostatnich doniesień, aktualnie proponowane przez Rząd RP rozwiązania zdają się być niezgodne z prawem unijnym. Bez względu jednak na wynik rozmów z Brukselą odwieszenie podwyżki cen prądu dla firm ma wyłącznie charakter czasowy.

Wrocław, Zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) i sztuczna inteligencja (AI) dla sektora produkcyjnego

 • 11.06.2019
 • PL 50-063, Wrocław

Organizacje zyskują przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu RPA (Robotic Process Automation). Oprogramowanie automatyzujące powtarzalne działania operacyjne przynosi oszczędności finansowe i czasowe, jak również redukuje ryzyko wystąpienia błędów.

Czas pracy w podmiotach medycznych

 • 26.04.2019
 • PL 02-695, Warszawa

Regulacje dotyczące zatrudniania w służbie zdrowia nakładają na działy kadr sporo nowych wyzwań i obowiązków. Rozumiejąc złożoność problemu i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych podmiotów przygotowaliśmy nowatorskie szkolenie poświęcone problemowi czasu pracy w podmiotach medycznych, które pomoże w sposób praktyczny zrozumieć zawiłości nowych przepisów. Termin gwarantowany!

Wrocław, Zawieranie umów i kontraktów międzynarodowych – aspekty prawne, zabezpieczenie płatności z umów i dochodzenie roszczeń. Dozwolone i niedozwolone postanowienia umowne - Szkolenie

 • 21.05.2019
 • PL 50-063, Wrocław

Sprzedając produkty bądź świadcząc usługi, przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością pojawienia się u kontrahentów problemów płatniczych. Konieczne staje się zatem, już na początku współpracy, podjęcie działań, które ograniczą ryzyko związane z utratą płynności finansowej, a także zabezpieczą należności i przyspieszą ich ściągnięcie.