Wrocław, Śniadanie biznesowe: Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – nowe ryzyko dla przedsiębiorców?

 • 14.02.2019 godz. 09:30 - 12:00
 • PL, 50-063 Wrocław
 • Plac Solny 20
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)
 • Miodowa 14
 • 00-246 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Biuro Regionalne Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Wrocławiu oraz Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka zapraszają na śniadanie biznesowe "Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Nowe ryzyko dla przedsiębiorców?", które odbędzie się 14 lutego 2019 r. we wrocławskim Hotelu Mercure.

Projekt ustawy obejmuje swoim zakresem tzw. podmioty zbiorowe tj. wszystkie osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną tj. m.in. spółki osobowe lub spółki kapitałowe w organizacji. Innymi słowy projekt dotknie praktycznie każdego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Polski.

W ramach nowego projektu utrzymano szeroki i dolegliwy katalog środków zapobiegawczych, które może zastosować prokurator już na etapie postępowania przygotowawczego, obejmujący m.in. zakaz zawierania umów określonego rodzaju, zakaz prowadzenia określonej działalności czy zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne przez czas trwania postępowania. Z punktu widzenia bieżącego prowadzenia biznesu istotne ryzyko nadal wiąże się z zabezpieczeniem majątkowym, które może okazać się poważnym zagrożeniem dla płynności finansowej firmy.

W projekcie pozostawiono również wysokie kary finansowej do 30 mln złotych, z możliwością podwojenia tej wysokości oraz rozbudowany katalog środków karnych, obejmujący m.in zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego, zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, czy stałe albo czasowe zamknięcie oddziału podmiotu.

Wejście w życie ustawy (prognozowane na początek przyszłego roku) może oznaczać dla wielu podmiotów istotne zmiany. W praktyce dla ograniczenia ryzyka konieczne będzie wdrożenie wewnętrznych rozwiązań, które określą zasady i zakres odpowiedzialności poszczególnych elementów organizacji, a także efektywnego systemu zgłaszania nieprawidłowości i dobrze opisanej ścieżki postępowania z informacją o nieprawidłowościach (działania wyjaśniające i naprawcze). W przypadku dużych i średnich przedsiębiorców konieczne będzie też wyznaczenie osoby lub jednostki, której zadaniem będzie nadzorowanie przestrzegania przepisów i zasad (zadania compliance). 

Program spotkania i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo tutaj
report sponsors
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)
 • Miodowa 14
 • 00-246 Warszawa
 • PL
Szczegóły

Pozostałe wydarzenia

Stacjonarne warsztaty techniczne QNAP

 • 21.02.2019
 • PL 43-300, Bielsko-Biała

Zgłoś chęć udziału w technicznych, stacjonarnych warsztatach QNAP. Poznaj możliwości systemu operacyjnego QTS dla rozwiązań QNAP NAS. Będąc uczestnikiem, zdobędziesz wiedzę na temat urządzeń dyskowych QNAP i pod okiem certyfikowanego trenera poznasz praktyczne możliwości oraz konfigurację dysków sieciowych. Warsztaty skierowane są przede wszystkim do administratorów IT, kierowników działów IT oraz oficerów bezpieczeństwa sieci.

Warsztaty stacjonarne: Cyberbezpieczeństwo w chmurze - warsztaty dobrych praktyk z Barracuda Networks

 • 26.03.2019
 • PL 43-300, Bielsko-Biała

Warsztaty stacjonarne w Net Complex to 5 godzin indywidualnego spotkania z rozwiązaniami Barracuda CloudGen Firewall w przygotowanym środowisku testowym. W erze chmury, firewall'e musza robić więcej, niż tylko zabezpieczać sieć. Muszą gwarantować nieprzerwalną dostępność sieci i solidny dostęp do aplikacji obsługiwanych w chmurze. Barracuda CloudGen Firewall to rodzina urządzeń fizycznych, wirtualnych i opartych na chmurze, które chronią i ulepszają rozproszoną infrastrukturę sieci. Zapewniają zaawansowane zabezpieczenia, ściśle integrując kompleksowy zestaw technologii firewall NextGen, w tym zapobieganie włamaniom, filtrowanie stron internetowych, blokowanie złośliwego oprogramowania, zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami, ochronę antyspamową oraz kontrolę dostępu do sieci.

Wrocław, Kongres Firm Rodzinnych – Ciągłość i zmiana

 • 06.03.2019 - 07.03.2019
 • PL 51-117, Wrocław

Ruszyła rejestracja uczestników na największe w regionie wydarzenie adresowane do właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych i ich następców - Kongres Firm Rodzinnych „Ciągłość i zmiana”. Współorganizowane przez Biuro Regionalne AHK Polska Kongres odbędzie się w dniach 6-7 marca br. we Wrocławiu.

Wrocław, Kongres Firm Rodzinnych – Ciągłość i zmiana

 • 06.03.2019 - 07.03.2019
 • PL 51-117, Wrocław

Ruszyła rejestracja uczestników na największe w regionie wydarzenie adresowane do właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych i ich następców - Kongres Firm Rodzinnych „Ciągłość i zmiana”. Współorganizowane przez Biuro Regionalne AHK Polska Kongres odbędzie się w dniach 6-7 marca br. we Wrocławiu.