bnt Neupert Zamorska & Partnerzy spółka jawna

 • bnt Neupert Zamorska & Partnerzy spółka jawna
 • ul. Chłodna 51
 • 00-867 Warszawa
 • PL
Opis działalności
Naszą kompetencją jest pomoc prawna na rzecz krajowych i międzynarodowych firm we wszelkich aspektach obrotu gospodarczego. Ponadto oferujemy fachową wiedzę również w innych dziedzinach prawa takich jak:
 • Finanse i podatki
 • Finansowanie środków trwałych
 • Banki i finanse
 • Prawo rynku kapitałowego
 • Nadzór finansowy
 • Restrukturyzacja i refinansowanie
 • Fundusze
 • Ubezpieczenia
 • Usługi inwestycyjne
 • Finansowanie projektów
 • Podatki i cła
 • Przemysł i branże regulowane
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • Własność intelektualna
 • Sprawy europejskie i międzynarodowe
 • Prawo morza i transport morski
 • Media, reklama i rozrywka
 • Inne branże regulowane
 • Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
 • Transport i logistyka
 • Środki spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe
 • Umowy handlowe

 • bnt Neupert Zamorska & Partnerzy spółka jawna
 • ul. Chłodna 51
 • PL 00-867 Warszawa