ROSCO POLSKA Sp. z o.o.

  • ROSCO POLSKA Sp. z o.o.
  • ul. Zbaraska 3
  • 30-389 Kraków
  • PL
Opis działalności

Rosco Polska sp. z o.o. rozpoczęła działalność na rynku europejskim w 1994 roku. W pierwszych latach działalności głównym jej przedmiotem była kompleksowa obsługa w zakresie dostaw i montażu urządzeń i konstrukcji stalowych. Obecnie Rosco Polska jest spółką holdingową, zawiadującą grupą spółek na całym świecie.

Rosco Steel zajmuje się dostawą urządzeń ze stali do wielkich koncernów zachodnich budujących fabryki na całym świecie. Przedmiotem działalności Rosco Eko-Tech jest dostawa konstrukcji stalowych prostych, szczególnie dla firm budujących urządzenia ochrony środowiska. Rosco HmbH z siedzibą w Erkner k/Berlina zawiaduje nieruchomościami, zajmuje się handlem, jak również prowadzi usługi akwizycyjne i doradcze. Spółka Ro-Ma-Ro w Pompano Beach prowadzi internetową sprzedaż na terenie USA.


Wydarzenia

Koncert świąteczny "Gwiazdy na Gwiazdkę"

  • 09.12.2018
  • PL 30-389, Kraków

Zapraszamy na koncert świąteczny "Gwiazdy na Gwiazdkę"

Czytaj więcej
  • ROSCO POLSKA Sp. z o.o.
  • ul. Zbaraska 3
  • PL 30-389 Kraków