Deutsch-Polnisches Jugendwerk

  • Deutsch-Polnisches Jugendwerk
  • Friedhofsgasse 2
  • 14473 Potsdam
  • DE
Opis działalności
Dwa kraje, jeden cel! - łączymy młodych Polaków i Niemców. Przede wszystkim dotujemy różnorodne spotkania młodzieży: od warsztatów teatralnych poprzez wspólne obozy treningowe aż po projekty ekologiczne, a także inicjujemy je i wspieramy merytorycznie.
Wspieramy praktyki zawodowe w kraju sąsiada.

https://marktplatz.pl/panel/www.pnwm.org
Notatki prasowe

Polsko-niemiecki program praktyk zawodowych

  • 13.12.2018

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) buduje sieć współpracy między firmami i instytucjami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, aby umożliwić młodym ludziom zdobycie doświadczeń zawodowych w sąsiednim kraju (praktyki zawodowe w celu orientacji zawodowej albo jako część kształcenia zawodowego).

Czytaj więcej
  • Deutsch-Polnisches Jugendwerk
  • Friedhofsgasse 2
  • DE 14473 Potsdam