CWW S.CETERA, M.WĘGRZYN-WYSOCKA I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k.

 • CWW S.CETERA, M.WĘGRZYN-WYSOCKA I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k.
 • ul. Pawła Włodkowica 10/11
 • 50-072 Wrocław
 • PL
Opis działalności

Stanowimy kreatywny zespół specjalistów z różnych dziedzin prawa. Na rynku usług prawniczych działamy od 20 lat. Stała oraz długoletnia współpraca pozwala dokładnie poznać potrzeby Klientów. Proponujemy optymalne rozwiązania oparte na wiedzy i doświadczeniu. Jesteśmy godnym zaufania partnerem w biznesie. Związani tajemnicą zawodową, gwarantujemy najwyższy poziom ochrony powierzonych nam informacji. Stosujemy zasady zgodne z normą ISO27001 o ochronie informacji, pozwalające klasyfikować informacje i dokumenty według stopnia ich poufności.
Notatki prasowe

Skutki „odfrankowienia” umowy kredytowej

 • 27.07.2020

Kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt denominowany lub indeksowany do waluty franka szwajcarskiego, przysługują co do zasady trzy podstawowe roszczenia, wynikające z zawarcia umowy, w której treści zawarte są klauzule abuzywne, tj. roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy, o „odfrankowienie kredytu” i roszczenie o zwrot spreadu.

Czytaj więcej

Warunki ubiegania się o wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju przez przedsiebiorcę zagranicznego prowadzącego działalność gospodarczą w Polsce poprzez oddział

 • 10.07.2020

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju stanowi program mający ba celu wprowadzić wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Program wprowadza jako podstawowy instrument wsparcia finansowego przedsiębiorców subwencje, z których ponad 75% po realizacji określonych wymogów będzie miała charakter bezzwrotny.

Czytaj więcej

TARCZA 4.0. – NAJWAŻNIEJSZE ROZWIĄZANIA

 • 19.06.2020

W dniu 18 czerwca 2020 r. Senat przyjął z poprawkami ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie innych ustaw (tzw. Tarcza 4.0.). Projekt ustawy trafił z powrotem do Sejmu i w najbliższych dniach oczekiwane jest jego przyjęcie i przekazanie Prezydentowi do podpisu.

Czytaj więcej

Uprawa konopi w świetle polskich regulacji ustawowych oraz związana z tym odpowiedzialność karna i cywilna

 • 15.06.2020

Przedmiotowa tematyka znajduje swoje źródło w zapisach Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (dalej zwana także „Ustawą”).

Czytaj więcej

Odpowiedzialność cywilna przy amatorskim uprawianiu golfa

 • 08.06.2020

Choć golf może wydawać się sportem wolnym od wypadków oraz urazów, to jednak niestety tak nie jest. Szczególnie doniesienia prasowe z krajów, w których dyscyplina ta cieszy się większą popularnością niż w Polsce dowodzą, że pole golfowe może okazać się nie tylko miejscem dużych emocji, lecz również dotkliwych wypadków.

Czytaj więcej

Zmiany zasadniczych terminów związanych z obowiązkową dematerializacją akcji

 • 01.06.2020

W związku z wejściem w życie pakietu pomocowego skierowanego do przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy 3.0 przesunięciu uległy terminy związane z procedurą obowiązkowej dematerializacji akcji.

Czytaj więcej

Powrót rozpraw oraz wznowienie biegu terminów procesowych

 • 25.05.2020

Jednym z kluczowych elementów wprowadzonych pierwszą wersją ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 374) („Tarcza”) było wstrzymanie biegu terminów w sprawach sądowych – cywilnych, karnych i administracyjnych – oraz zakaz przeprowadzania rozpraw, poza sprawami zakwalifikowanymi jako pilne.

Czytaj więcej

Zmiany w procedurze przyłączenia do sieci – zmiany w procesie inwestycyjnym

 • 18.05.2020

3 marca 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Nowelizacja zmienia m.in. procedurę przyłączania do sieci, uregulowaną w prawie energetycznym. Z wyłączeniem kilku przepisów, ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia publikacji. Planując proces inwestycyjne warto jednak przyjrzeć się zmianom już teraz.

Czytaj więcej
 • CWW S.CETERA, M.WĘGRZYN-WYSOCKA I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k.
 • ul. Pawła Włodkowica 10/11
 • PL 50-072 Wrocław