Bank Zachodni WBK S.A.

  • Bank Zachodni WBK S.A.
  • ul. Rynek 9/11
  • 50-950 Wrocław
  • PL
Opis działalności
Bank Zachodni WBK to jedna z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce, która świadczy usługi bankowe dla osób indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji.

Spółki z Grupy Banku Zachodniego WBK oferują fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing, faktoring, a także usługi maklerskie i zarządzania aktywami.

Głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK jest Banco Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.
  • Bank Zachodni WBK S.A.
  • ul. Rynek 9/11
  • PL 50-950 Wrocław