AVIVA INVESTORS POLAND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

  • AVIVA INVESTORS POLAND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
  • ul. Inflancka 4B
  • 00-189 Warszawa
  • PL
Opis działalności
Aviva działa w Polsce od 1992 roku – do roku 2009 jako Commercial Union. Obsługuje ponad 3 mln klientów i zarządza aktywami o wartości ponad 50 mld zł.

Aviva specjalizuje się w indywidualnych ubezpieczeniach na życie rozbudowanych o dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne i wypadkowe. Oferuje też fundusz emerytalny, produkty inwestycyjne i emerytalne (m.in. IKZE, IKE), ubezpieczenia majątkowe dla firm i klientów indywidualnych (komunikacyjne, mieszkaniowe, podróżne), grupowe ubezpieczenia na życie i pracownicze programy emerytalne (PPE).


Notatki prasowe

Unikatowa polityka inwestycyjna na polskim rynku

  • 03.08.2020

AVIVA INVEST0RS SFIO STABILNEGO DOCHODU to fundusz na czas niskich stóp procentowych, który oferuje korzystne lokowanie nadwyżek finansowych przy konkurencyjnych opłatach za zarządzanie oraz odpowiedniej polityce inwestycyjnej.

Czytaj więcej
  • AVIVA INVESTORS POLAND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
  • ul. Inflancka 4B
  • PL 00-189 Warszawa