Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. K.

Kazimierza Wielkiego 3

50-077 Wrocław

Polska

Tel.

0048-71-3265140

Faks

0048-71-3265141Przedstawiciele firmy

RA Konrad Schampera

Tel.

+48 71 32651-40

Faks

+48 71 32651-41

Dr Agnieszka Łuszpak-Zając

Tel.

+48 71 32651-40

Faks

+48 71 32651-41Branże
Opis działalności

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. powstała w 2002 r. Siedziba Kancelarii znajduje się we Wrocławiu, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 3. Nasz oddział w Warszawie znajduje się na ul. Rzymowskiego 31.

W Spółce działa ośmiu partnerów:

dr Agnieszka Łuszpak-Zając – radca prawny
Konrad Schampera – Rechtsanwalt (niemiecki adwokat, wpisany na listę prawników z Unii Europejskiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu)
Anna Specht-Schampera – radca prawny
Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz – radca prawny
Wojciech Zając – radca prawny
dr Wojciech Dubis – radca prawny
Tomasz Szarek – radca prawny
Katarzyna Gospodarowicz - radca prawny

W pozostałym zakresie nasz zespół tworzy 14 wyspecjalizowanych radców prawnych i adwokatów oraz doradca podatkowy.

Kancelaria jest członkiem międzynarodowej sieci SCHINDHELM zrzeszającej kancelarie specjalizujące się obsłudze podmiotów gospodarczych. Sieć SCHINDHELM to ponad 200 prawników z 12 krajów z biurami we Wrocławiu i Warszawie, ale także w Bilbao, Bolonii, Bratysławie, Brukseli, Budapeszcie, Bukareszcie, Denii, Dusseldorfie, Graz, Hanowerze, Linz, Madrycie, Osnabrück, Palma de Mallorca, Pilźnie, Pradze, Szanghaju, Sofii, Taicang, Walencji, Warnie, Wels i Wiedniu.

Zespół Kancelarii tworzą doświadczeni radcowie prawni i adwokaci pracujący w wyspecjalizowanych działach obejmujących:
- Prawo spółek
- Prawo umów
- Fuzje i przejęcia (M&A)
- Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
- Prawo procesowe
- Prawo pracy
- Prawo nieruchomości
- Prawo zamówień publicznych i gospodarki odpadami
- Inwestycje budowlane

Wśród naszych klientów są spółki polskie, jak i podmioty zagraniczne inwestujące na polskim rynku, w tym wchodzące w skład międzynarodowych koncernów. Doradzamy spółkom zarówno na etapie rozpoczynania przez nie działalności, jak i później - już w toku jej prowadzenia. Największą grupę naszych klientów stanowią spółki z branży budowlanej, sektora automotive, gospodarki odpadami i branży spożywczej, jak i wiodące spółki z sektora przemysłu ciężkiego.

Pomoc prawna świadczona jest w języku polskim, niemieckim i angielskim, a w razie potrzeby także w językach krajów, w których znajdują się biura sieci SCHINDHELM.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.schindhelm.pl, gdzie znajdziecie Państwo więcej informacji na nasz temat, w tym także krótką prezentację Partnerów naszej Kancelarii i pracujących dla nas prawników.

Zachęcamy do lektury bloga "SPÓŁKA I PRAWO", prowadzonego przez prawników SDZLEGAL SCHINDHELM specjalizujących się w prawie spółek i prawie ochrony konkurencji: http://www.spolkaiprawo.pl/

Informacje prasowe
Jak wykonawcy mogą zwiększyć swoje szanse na uzyskanie zamówienia.
26 lutego 2018 r., Centrum Konferencyjne Zielna w Warszawie.

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO), które nakłada więcej obowiązków w zakresie dokumentowania i monitorowania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
W celu zapewnienia przestrzegania nowego prawa należy wypracować szerokie mechanizmy kontroli. Zgodnie z zasadą rozliczalności wymagane jest, aby organizacje były w stanie wykazać zgodność procesów przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami. Naruszenie przepisów może prowadzić do nałożenia znaczących sankcji finansowych, tj. do 20.000.000 euro lub 4 % rocznego obrotu. W celu zapewnienia zgodności z przepisami do maja 2018 r. rekomendujemy rozpoczęcie przygotowań już teraz.

Pozyskanie informacji

W pierwszej kolejności należy pozyskać szczegółowe informacje o nowych przepisach oraz zweryfikować, w jaki sposób odbywa się przetwarzanie danych w organizacji.

Identyfikacja procesów

Następnie należy zidentyfikować obszary, w których zachodzą procesy przetwarzania danych: typowymi obszarami są kadry (w tym proces rekrutacji), zarządzanie relacjami z klientami (CRM) oraz marketing (przykładowo wysyłanie newsletterów, stosowanie kart lojalnościowych).

Analiza legalności procesów

Każdy proces musi zostać szczegółowo przeanalizowany pod względem zachowania zasad przetwarzania danych osobowych (m.in. zasady ograniczenia celu, zasady poufności i integralności). Ponadto, w przypadku każdego procesu przetwarzania danych należy określić podstawę prawną dla przetwarzania. Jeśli proces jest przeprowadzany w oparciu o zgodę, konieczne jest sprawdzenie, czy wobec osób, których dane dotyczą, spełniono niezbędne obowiązki informacyjne. Przedsiębiorca musi ponadto zadbać o to, aby w razie kontroli móc wykazać spełnienie takich obowiązków.

Analiza procesów wewnętrznych

Konieczna jest weryfikacja zarówno przebiegu przetwarzania danych z udziałem czynnika ludzkiego jak i procesów przetwarzania zachodzących wyłącznie w systemach informatycznych. Należy zdefiniować środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych, a także odpowiednio rozdzielić obowiązki w tym zakresie. Organy nadzorcze oczekują, że kwestie związane z ochroną danych osobowych będą raportowane również kadrze zarządzającej najwyższego szczebla. Z uwagi na konieczność wdrożenia środków technicznych wymagane jest zasięgnięcie opinii eksperta do spraw IT.

Wytyczne i obowiązki informacyjne

Po przeprowadzeniu wewnętrznego audytu procesów w przedsiębiorstwie, należy wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Przedsiębiorcy powinni dysponować odpowiednimi politykami, które będą określać, w jaki sposób przebiega przetwarzanie danych pracowników i klientów, ewentualnie również odrębne wytyczne w przypadku przetwarzania innych, szczególnych danych wykorzystywanych przykładowo na potrzeby monitoringu lub loterii. W przedsiębiorstwie powinny funkcjonować także zasady postępowania na wypadek naruszenia ochrony danych osobowych oraz transferu danych. Poza tym wymagana jest również aktualizacja lub przygotowanie odpowiedniej klauzuli informacyjnej, która znajdzie zastosowanie przy powiadamianiu osób, które kontaktują się z przedsiębiorstwem, o wykorzystaniu ich danych.

Dokumentacja

Dla określonych procesów przetwarzania danych powstaje obowiązek sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Z uwagi na zasadę rozliczalności rekomendujemy jednak, aby taką dokumentację prowadzić dla każdego procesu, w którym wykorzystywane są dane osobowe.

Inspektor Ochrony Danych

Dla niektórych przedsiębiorców powołanie inspektora ochrony danych będzie obligatoryjne. Zalecamy sprawdzić, czy dotyczy to również Państwa przedsiębiorstwa.

Budowanie świadomości oraz szkolenia

Pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych muszą zostać poinformowani o nowych obowiązkach.

Monitorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa są działaniami ciągłymi, które należy mieć na uwadze stale, w trakcie całego procesu przetwarzania danych.

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogólny zarys zagadnień związanych z audytem zgodności procesów przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych. Ustalenie, czy takie działania powinny zostać podjęte w Państwa przedsiębiorstwie wymaga odrębnej analizy z uwzględnieniem specyfiki organizacji oraz ewentualnych regulacji krajowych.

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem audytu zgodności z RODO lub mają Państwo pytania czy wątpliwości związane z nowymi regulacjami, zachęcamy do kontaktu ze specjalistami z Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM.(pl.schindhelm.com)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 28 września 2017r. stwierdził nieważność uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. nr XXXI/551/17 w przedmiocie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 w części, w której instalacja prowadzona przez Klienta Kancelarii została określona jako instalacja o statusie zastępczym, a nie jako instalacja o statusie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

W 2018 r. przedsiębiorców i podmioty publiczne czekają istotne zmiany związane z ochroną danych osobowych. Z uwagi na przewidywane dotkliwe sankcje, należy zaplanować i podjąć odpowiednie działania w celu przygotowania organizacji do nowego prawa.

Na stronie Ministerstwa Finansów można zapoznać się z kolejnym ostrzeżeniem przed optymalizacją podatkową. Tym razem odniesiono się do wykorzystywania w ramach międzynarodowych grup kapitałowych podmiotów pośredniczących, które zarejestrowano na terytorium UE/EOG (np. w Luksemburgu), a które są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby transferu dywidend z Polski poza obszar UE/EOG, w szczególności do „jurysdykcji o bardzo niskim poziomie opodatkowania oraz o liberalnych wymaganiach regulacyjnych".

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP) prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Aglomeracji Poznańskiej w podziale na 15 sektorów, o łącznej wartości zamówień objętych tymi postępowaniami na kwotę ok. 234 mln zł.

Kancelaria prawna SDZLEGAL SCHINDHELM jest członkiem United Nations Global Compact - największej na świecie platformy działającej na rzecz upowszechniania wśród prywatnych przedsiębiorców standardów zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i zapobiegania korupcji. Na poziomie krajowym inicjatywą zarządza Sieć Krajowa – Global Compact Network Polska.

SDZLEGAL SCHINDHELM po raz kolejny wspiera Festiwal Krzyżowa Music

Mecenas Anna Specht-Schampera, Partner w kancelarii SDZLEGAL Schindhelm, po raz kolejny została wyróżniona w rankingu Chambers&Partners jako specjalista prawa zamówień publicznych

SDZLEGAL Schindhelm zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z oferty indywidualnych szkoleń.

Zespół prawników oraz doradców restrukturyzacyjnych i podatkowych zapewni pełne wsparcie dla dłużników i wierzycieli, również w przypadku upadłości międzynarodowych.

W ramach podpisanej umowy inwestycyjnej spółka otrzymała łącznie 8 milionów złotych.

W dniu 27.02.2017 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce zamówień publicznych w Niemczech i Austrii, której organizatorami byli Kancelaria SDZLEGAL SCHINDHELM oraz wydawca miesięcznika PRZETARGI PUBLICZNE.

Po raz kolejny we współpracy z miesięcznikiem „Przetargi Publiczne” zapraszamy na międzynarodową konferencję poświęconą zamówieniom publicznym pt. „Zamówienia publiczne w Niemczech i Austrii po implementacji nowych dyrektyw – analiza problemów praktycznych w kontekście polskich wykonawców”. Celem konferencji jest przestawienie potencjału rynku zamówień publicznych w Niemczech i Austrii. Patronat nad konferencją objęła Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

W ramach nowo utworzonej sieci partnerskiej Asia-Network oferujemy Klientom z Europy kompleksową obsługę prawną na terenie Azji, realizowaną przez niezawodnych i kompetentnych lokalnych partnerów. Asia Network to kolejny krok w kierunku rozwoju i wzmocnienia naszego zaangażowania na rynkach azjatyckich, zapoczątkowanego w 2010 r. utworzeniem działu Asia Desk (wcześniej China Desk) oraz otwarciem biura w Szanghaju.

Krajowa Izba Odwoławcza w orzeczeniu z dnia 22 czerwca 2016 r. (KIO 983/16) podzieliła argumentację Mec. Anny Specht-Schampera - Partnera w Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM, uznając wbrew dotychczasowej praktyce orzeczniczej, że przy kwestionowaniu wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki interes w uzyskaniu zamówienia nie może być interpretowany ściśle przez odniesienie się wyłącznie do danego postępowania o zamówienie publiczne.

Nowy adres: ul. Kazimierza Wielkiego 3, 50-077 Wrocław

W ramach nowo utworzonej sieci partnerskiej Asia-Network oferujemy Klientom z Europy kompleksową obsługę prawną na terenie Azji, realizowaną przez niezawodnych i kompetentnych lokalnych partnerów. Asia Network to kolejny krok w kierunku rozwoju i wzmocnienia naszego zaangażowania na rynkach azjatyckich, zapoczątkowanego w 2010 r. utworzeniem działu Asia Desk (wcześniej China Desk) oraz otwarciem biura w Szanghaju.Projekt LUNETA jest jednym z punktów programu „Odzyskane sąsiedztwo”, którego inicjatorami są Fundacja Zukunft Berlin oraz miasto Wrocław.

Kancelaria SDZLEGAL SCHINDHELM reprezentuje Klienta przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

18.02.2016 r. w Warszawie odbyła się pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce zamówień publicznych w Niemczech i Austrii, której organizatorami byli Kancelaria SDZLEGAL SCHINDHELM oraz wydawca miesięcznika PRZETARGI PUBLICZNE. Swoją obecnością zaszczyciło nas blisko 90 przedsiębiorców – praktyków w obszarze zamówień publicznych w Niemczech i Austrii, jak i planujących rozwój swoich firm na wspomnianych rynkach.

Członkostwo w IAG INTERNATIONAL jest kolejnym - po dołączeniu w roku 2011 do sieci SCHINDHELM - etapem rozwoju kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM w relacjach międzynarodowych, którego celem jest zapewnienie naszym klientom kompleksowej obsługi w zakresie transakcji międzynarodowych.

SDZLEGAL SCHINDHELM we współpracy z miesięcznikiem „Przetargi Publiczne” ma zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję pt. „Praktyka zamówień publicznych w Niemczech i Austrii”, która odbędzie się w Warszawie w dniu 18 lutego 2016 r.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z początkiem nowego roku do grona partnerów Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. - SDZLEGAL SCHINDHELM - dołączyła Radca prawny Katarzyna Gospodarowicz

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania jednego z centrów klinicznych, prawnicy SDZLEGAL SCHINDHELM reprezentowali konsorcjum firm, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu.

Wyrok Sadu Okręgowego w Warszawie nie tylko pozwoli GDDKiA zakończyć trwające kilkadziesiąt miesięcy postępowanie i zawrzeć umowy z wykonawcą usługi nadzoru i wykonawcami robót budowlanych, ale i jest on niezwykle istotny dla całego systemu zamówień publicznych.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 14 października 2015r. uwzględnił skargę od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej wniesioną w imieniu Klienta (konsorcjum wiodących firm budowlanych) przez SDZLEGAL SCHINDHELM i oddalił odwołanie wniesione przez konkurencyjnego wykonawcę.

SDZLEGAL SCHINDHELM we współpracy z SCHINDHELM Shanghai zapraszają wszystkich zainteresowanych w dniu 8 października 2015 r. do Wrocławia na konferencję dotyczącą ochrony praw własności intelektualnej w Chinach.

15 października 2015 r. we Wrocławiu odbędzie się konferencja poświęcona tematyce odpowiedzialności za produkty wadliwe. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Postępowanie odwoławcze przed KIO oraz postępowanie skargowe przed Sądem Okręgowym prowadzili Partnerzy SDZLEGAL SCHINDHELM - mec. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz oraz mec. Anna Specht-Schampera, specjalizujące się w prawie zamówień publicznych.

Krajowa Izba Odwoławcza w listopadzie 2014 r. nakazała odrzucenie najkorzystniejszej oferty z uwagi na rażąco niską cenę oraz potwierdziła konieczność odrzucenia oferty kolejnego wykonawcy z uwagi na jej niezgodność z treścią SIWZ. Sąd Okręgowy w Olsztynie oddalił skargi skarżących wykonawców na wyrok KIO.

„Obowiązki przedsiębiorców w świetle nowych regulacji prawnych. Zmiany w przepisach dotyczących odpadów. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”.

4 lutego Sejm rozpoczął debatę nad ustawą zmieniającą przepisy regulujące podatek od towarów i usług. Mając na uwadze, iż planowana data wejścia w życie zmian została ustalona na 1 kwietnia 2015 r. nie pozostało już wiele czasu na uchwalenie ustawy.

1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 4). Nowe przepisy wprowadzają regulacje umożliwiające sądowi rejestrowemu wszczęcie postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W wyniku tego postępowania, sąd rejestrowy będzie mógł z urzędu rozwiązać i wykreślić dany podmiot z rejestru. Mienie podmiotów wykreślonych z rejestru zostanie przejęte nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa, który ponosić będzie ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tych podmiotów względem ich wierzycieli.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnych informacji na temat nowych zasad sporządzania etykiet środków spożywczych obowiązujących od dnia 13 grudnia 2014 r.

Od 1 stycznia 2015 r. w Niemczech będzie obowiązywała płaca minimalna dla wszystkich zatrudnionych. Przepisy nowego aktu prawnego również znajdą zastosowanie do sytuacji polskich pracodawców, którzy delegują bądź chcą delegować swoich pracowników do Niemiec, co wynika wprost z § 2 pkt 1 ustawy o delegowaniu pracowników (niem. Arbeitnehmer-Entsendegesetz, AEntG).

W dniach 25 - 26 listopada 2014 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbędzie się konferencja z udziałem SDZLEGAL SCHINDHELM, poświęcona problematyce umów określających relacje w grupie kapitałowej.

Serdecznie zapraszamy na kolejne Śniadanie Biznesowe organizowane przez SDZLEGAL SCHINDHELM i Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce. Tym razem zajmiemy się tematem zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, jakie wejdą w życie w 2015 roku.

Od 13 grudnia 2014 r. nowe przepisy dotyczące etykiet dla środków spożywczych, będą podstawowym aktem regulującym oraz spajającym zasady znakowania żywności w krajach Unii Europejskiej. Zmiany etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych oraz wieloznaczność przepisów (EU) 1169/2011 stanowią ogromny problem oraz wyzwanie z jakim w najbliższym czasie będą musieli się zmierzyć producenci oraz dystrybutorzy żywności.

KIO nakazała odrzucenie oferty konsorcjum Salini wartej blisko 1 mld zł brutto z uwagi na rażąco niską cenę. Oferta Salini została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę drogi S7 Ostróda Północ - Ostróda Południe wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu DK16.

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2014 r., w godzinach 9.00 – 15.30 w siedzibie Kancelarii, Plac Solny 16 we Wrocławiu.

SDZLEGAL SCHINDHELM stara się wspierać swoich Klientów także na polach odbiegających od klasycznie rozumianej pomocy prawnej. Uważamy bowiem, że nowoczesny prawnik winien angażować się w różne przejawy wsparcia prawnego swoich Klientów. Stąd też nasze zainteresowanie instytucjami whistleblowingu oraz compliance i ich propagowanie wśród przedsiębiorców.

W dniu 16.10.2014 r. odbyło się I Forum HR w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

W dniach 14-17 października 2014 r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO, największe w kraju targi poświęcone m.in. odnawialnym źródłom energii, ekologii, ochronie środowiska oraz gospodarce komunalnej.

Zapraszamy do lektury bloga "Spółka i prawo"

W dniach 28-30 października 2014 r. we Wrocławiu odbędzie się VI Konferencja "Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów".

Redakcja miesięcznika „Forbes” ogłosiła wyniki prestiżowego konkursu „profesjonaliści Forbesa 2014”.

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy, jako jedyna w Polsce dołączyła do prestiżowej, międzynarodowej sieci kancelarii prawnych SCHINDHELM. Najlepsze zespoły prawnicze sieci działają m.in. w Niemczech, Belgii, Austrii, Rumunii, Turcji i Chinach, a teraz także w Polsce.