Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

DB Schenker Rail Polska SA

Wolności 337

41-800 Zabrze

Polska

Tel.

0048-32-7889103

Faks

0048-32-2715074Branże
Opis działalności

DB Schenker Rail Polska S.A. oferuje kompleksowe usługi transportowe i logistyczne z jednej ręki. Sieć i wydajność – to dwa hasła DB Schenker Rail Polska, które stanowią siłę napędową dla konsekwentnego wzmacniania pozycji w Europie. Spółka powstała w 2009 roku w oparciu o małe oraz średnie firmy głównie z sektora usług przewozu węgla. Wykorzystując swoje położenie geograficzne oraz zaplecze w postaci jednej z największych sieci logistycznych w Europie, DB Schenker Rail Polska S.A. tworzy dziś rdzeń dla przewozów w Europie Wschodniej i wzmacnia rolę Polski jako bramy na wschód Europy. Firma także nieustannie się rozwija i inwestuje w nowe technologie, czego przykładem jest modernizacja floty lokomotyw. Do szerokiego wachlarza usług należą również usługi bocznicowe, w ramach których wykonywane są przewozy w obrębie bocznic kolejowych, obsługa posterunków ruchu, punktów załadunkowych i wyładunkowych oraz remonty i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej. Firma dąży do uzyskania statusu firmy Premium w obszarze towarowych przewozów kolejowych.

Informacje prasowe
Prestiżowa nagroda za odpowiedzialność społeczną

Operator logistyczny powtórzył sukces z ubiegłego roku, zwyciężając w klasyfikacji generalnej. Czwarty rok z rzędu był też najlepszy w kategorii „Transport, Usługi, Handel”

W dniu 28 maja 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) zakończył prowadzone przez 1,5 roku postępowanie administracyjne w stosunku do spółki PKP Cargo SA.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły wyniki postępowania przetargowego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Przybówka - Jasło oraz przebudowę mostu na linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło. Zwycięzcą przetargu jest konsorcjum firm: Unitor B Sp. z o.o., Infra SILESIA S.A. oraz Bud Most Sp. z o.o.

Jako Prezes Zarządu polskiej firmy DB Schenker Rail Polska w międzynarodowej grupie, od wielu lat obserwuję rozwój infrastruktury kolejowej w Europie oraz związane z tym stawki dostępu do infrastruktury. Bardzo niepokojąca jest dla mnie informacja o planach PKP PLK, ogłoszonych w dn. 18 marca 2013, dotyczących dalszego podnoszenia opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej.

DB Schenker Rail Spedkol znalazł się w prestiżowym gronie Diamentów Forbesa 2013, zajmując pierwszą pozycję w województwie opolskim oraz dwudziestą trzecią
w rankingu ogólnopolskim w kategorii średnich firm, tj. z przychodami
w przedziale 50-250 mln PLN.

Dwanaście procent udziału w rynku

DB Schenker Rail Polska wygrała przetarg na przewóz 600 tysięcy ton węgla z kopalń KW S.A. oraz JSW S.A. do elektrociepłowni warszawskiej spółki PGNIG Termika: EC Siekierki, EC Żerań, EC Kawęczyn.

DB Schenker Rail Polska rozpoczął przewozy samochodów z fabryki Fiata
w Tychach do Włoch. Umowa na transport samochodów marki Fiat została zawarta na okres 4 lat.


(Zabrze, 25.01.2013) W dniu 25 stycznia 2013 r. w godz. 7:00-9:00
Kolejowe Związki Zawodowe zapowiedziały przeprowadzenie strajku ostrzegawczego.

Na przełomie roku DB Schenker Rail Polska
i CD Cargo zacieśniły współpracę w sprawie przewozów wagonów pojedynczych. Podstawą była decyzja CD Cargo, by połączyć własną sieć przewozów wagonów pojedynczych z siecią pociągu liniowego Śląsk DB Schenker Rail Polska.

W dniu dzisiejszym Siemens przekazuje pierwszą z 23 zamówionych przez operatora kolejowego DB Schenker Rail Polska S.A. lokomotyw elektrycznych Vectron DC. Zawarta umowa umożliwia klientowi rozszerzenie zamówienia o kolejne 13 sztuk. Zakończenie realizacji kontraktu planowane jest w 2015 roku.
back