Strona startowa

deutsch

Firmy członkowskie AHK Polska:

zaloguj

 

Alna Business Solutions Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 9/11

00-094 Warszawa

Polska

Tel.

0048-22-8273257

Faks

0048-22-8273258Branże
Opis działalności

Alna Business Solutions Sp. z o. o. jest polsko-litewską firmą specjalizującą się w dostarczaniu oprogramowania oraz usług wdrożeniowych związanych z systemami informatycznymi wspierającymi zarządzanie takich producentów jak Microsoft, SAP, OnGuard. Jesteśmy częścią litewskiej firmy Alna Group UAB, która należy do największej grupy firm informatycznych wśród krajów Litwy, Łotwy i Estonii. Należymy do czołowych dostawców usług wdrożeniowych systemów informatycznych klasy ERP – Dynamics Nav, AX z dorobkiem ponad 400 wdrożeń zrealizowanych w 30 krajach na całym świecie. W zakresie systemów ERP specjalizujemy się głównie w projektach międzynarodowych tzw. roll-out polegających na wdrożeniu systemu Dynamics NAV lub AX. Posiadamy również doświadczenie i kompetencje w zakresie re-implementacji wdrożeń systemów ERP, tego typu usługi są unikalne głównie z powodu istotnych cech tego typu projektów.

Nasze usługi również obejmują wdrożenie systemów informatycznych komplementarnych wobec systemów ERP, które wzbogacają standardowe funkcjonalności tej klasy aplikacji. W tym zakresie oferujemy rozwiązanie SAP BPC wspierające informatycznie proces budżetowania oraz konsolidacji w firmach, które posiadają wiele oddziałów. W procesie budżetowania i konsolidacji SAP BPC współpracuje z dowolnym systemem finansowo-księgowym m.in. Dynamics NAV, AX. Dzięki wykorzystaniu systemu SAP BPC możemy zautomatyzować proces budżetowania & konsolidacji co pozwala na uzyskanie korzyści tj. skrócenie czasu związanego z budżetowaniem, efektywniejszy controlling, eliminacja błędów przy budżetowaniu i konsolidacji.

Innym systemem komplementarnym wobec ERP jest rozwiązanie wspierające proces windykacji – OnGuard. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu możemy znacząco obniżyć koszty związane z windykacją oraz podnieść efektywność tego procesu. Rozwiązanie firmy OnGuard pozwala, na znaczącą poprawę przepływów finansowych, zwłaszcza w firmach, które generują znaczącą liczbę faktur tj. co najmniej 1000 per miesiąc w modelu B2C.

W realizacji projektów informatycznych kładziemy nacisk na jakość wykonywanych usług. Mając na uwadze fakt, iż nadal w Polsce, około 50% projektów informatycznych wykracza poza planowany budżet, harmonogram oraz nie są osiągane planowane cele, naszą ambicją jest dostarczanie usług na najwyższym poziomie. Potwierdzeniem tego są liczne referencje, które udało się nam zgromadzić w ciągu ponad 10 lat funkcjonowaniu na rynku w Polsce w ramach realizacji jednych z najtrudniejszych wdrożeń systemów ERP w Polsce. Wizja rozwoju przedsiębiorstwa oraz preferowane wartości przez kierownictwo firmy Alna Business Solutions Sp. z o. o. pozwalają traktować nasze przedsiębiorstwo jako solidnego i wiarygodnego partnera biznesowego na rynku systemów informatycznych takich producentów jak Microsoft, SAP, OnGuard.

Informacje prasowe
SAP BPC jest rozwiązaniem wspierającym proces budżetowanie i konsolidacji, który współpracuje z dowolnymi systemami ERP. SAP BPC w doskonały sposób zwiększa efektywność controllingu, co pozwala na szybsze podejmowanie decyzji w dynamicznym otoczeniu.

back